Kas me võime peatada tasu maksmise sissetungi korral?

Üürilepingu maksmise katkestamine on õigustatud ainult juhul, kui defektid takistavad täielikult (mitte ainult) kinnisvara nautimist.

Kas me võime peatada tasu maksmise sissetungi korral?

Rendileping ja isiklik nauding

looduse nautimise lootus

üürileping see on vastavaltart. 1571 c.c. leping, millega osapool on kohustatud teise aja jooksul vallasasja või kinnisasja omama teatud summa, teatud summa suunas.
Seepärast on see, mis puudutab üürilepingut, leping, mis annab õiguse ühele lepinguosalisest nauding renditud vara kohta.
Rendilepingus väärtpaberid osade ümberringi liigub vara kasutamisega seotud mõiste: tegelikult kui üürileandja peab selle asja üürnikule üle andma heas seisukorras hooldus, hoidke seda kasutamiseks sobivas olekus kokkulepitud ja tagada selle rahumeelne nauding üürnik (v. art. 1575 c.c., õigus rendileandja peamised kohustused ) omakorda peab dirigent: võtma tarne asi on seda kasutada koos perekonna hea isa hoolsus ja maksma kokkulepitud tasu (v. art. 1587 c.c. õigus dirigendi peamised kohustused).

Rendileping ja vastavad teenused

Seepärast peab üürileandja poolte ees pandud kohustuste hulka, kui üürileandja peab selle vara üle andma ja lubama, maksma tasu, samuti kasutama renditud vara vastavalt hoolsuskriteeriumidele. Seos kahe kasu vahel on põhimõtteliselt siin.
Niisiis on selge, et niikaua kui dirigent naudib head, ei saa keelduda tasu maksmisest; naudingu vähendamise korral võib ta taotleda lõivu vähendamist analoogselt punkti 3 sätetegaart. 1584 c.c. remondi korral vara puudumise kohta (vt. t Cass. n. 14739/2005), kuid ei saa täielikult keelduda, kuna see võib põhjustada lepingujärgse lepingu lõpetamise ja tema hukkamõistmise.
Kohtupraktika selle kohta on pidev.
Selle põhjuseks on asjaolu, et tasu maksmata jätmine on ebaproportsionaalne seoses vara kasutuse piiramisega, muutes sellega synallagma lepingu aluseks. Mõiste, mida kohtunik kasutab oma hinnangu andmiseks, on proportsionaalsuse suhe asja kasutamisest tuleneva kompromissi ja tasu maksmata jätmise või vähendamise vahel.
Seepärast tuleb see proportsionaalsus kindlasti välistada juhul, kui vara ei kasutata vähendatud (kuid mitte puuduva) kasutamise korral.
Reegel, mis võib õigustada üürniku otsust tasu maksmise peatamiseks, on lisatudart. 1460 c.c., kus on sätestatud, et lepingute puhul, mis vastavad vastavate teenustega, võivad kõik töövõtjad keelduda oma kohustuse täitmisest, kui teine ​​ei täida oma kohustusi. Lisaks sellele ei saa täitmisest keelduda, kui asjaolusid arvesse võttes on keeldumine vastuolus heas usus.
Liisingus ei loe kohtunik seda reeglit õiguspäraseks tasu peatamiseks või ühepoolseks vähendamiseks ainult naudingu piiramise korral (vt paljude seas) Cass. n. 261/2008 ja Cass. n. 14739/2005).
Viimane õiguspärasuse kohtunike sellekohane otsus on selleks n. 1317, 2015; selle sätte kohaselt kinnitasid kohtunikud siinkohal kirjeldatud suunda, otsustades sõna-sõnalt Tegelikult on Euroopa Kohtul õigesti orienteeritud põhimõte, mida õigluse kohaldamise kohus õigesti kohaldas, mille kohaselt üürniku lubamisest loobuda tasu maksmisest või vähendada seda ühepoolselt juhul, kui vara kasutamise vähendamine või vähenemine, isegi kui eeldatakse, et see sündmus on seotud üürileandja faktiga. Üürniku kohustuse täitmise täielik või osaline peatamine on tegelikult õiguspärane ainult siis, kui üürileandja ei suuda täielikult kompenseerida, mis muidu kujutab endast lepingulise sünalüümi muutmist, mis määrab poolte tulemuste vahelise tasakaalu (vt. muu hulgas 10. jaanuari 2008. aasta lause, n. 261jamäärus 23. juuni 2011, n. 13887).
Kõik see ei muutu, kui kaebuse põhjus on rendileandja (vt ka Cass. n. 13887/2011).

Tasu vähendamine

tasu maksmine

Juhul, kui lõivu tasumise peatamine on välistatud, lubatakse seda kasutada vähendamine; see ei saa siiski olla ühepoolne, kuid see võib olla kokkulepitud majaomanikuga või peab see olema otsustab kohtunik. Tegelikult mõistab hukkamõistetav tasu, mis kinnitab, et kassatsioonikohus viitab sellele, et pärast lepingu lõpetamist, mis on tekkinud üürniku tõsise hüvitise tõttu tasude maksmata jätmise tõttu, maksab tasumata tasusid, t vähendades neid 10%, võttes arvesse kinnisvara vähenenud naudingut.

Sissetungimise juhtum

Eespool nimetatud juhul käskkiri n. 1317, 2015 vaidluse põhjuseks oli infiltreerumine hoonessemis ilmselgelt ei ole selle kauba kasutamise võimatuks muutmine olnud põhjus, miks seda peatamist õigustada. Muud otsused puudutavad näiteks tulekahjujuhtumid (v. Cass. n. 261/2008), keerist (v. Cass. n. 13133/2006), laiendades maanteedevahelist religiooni (v. Cass. n. 14739/2005) jne.

Kahju hüvitamine

Kui tingimused on täidetud, võib üürnik saada üürileandjalt kahju; vaata nt Kassatsioonikohus n. 15372/2010 kus - märgitakse, et rendileandja kohustused kuuluvad üüritava asja järelevalve ja hooldamise alla - see on sõlmitud uskudes lepinguliste kohustustega seotud kohustused ja lepingupõhiselt hüvitatavate kahjude kindlakstegemiseks jätab üürileandja, kes on kogu hoone omanik, käitumise katuse hooldamise ulatuses, kui üürniku valduses olevad ruumid ei ole kättesaadavad. märkimisväärse vee sissetungi.Video: The Taking Of Pelham 1 2 3 (2009)