Saidi allkiri: millist teavet peaks see sisaldama?

Kartell on vahend, mis on möödasõitjatele, naabritele või järelevalveasutustele uue ehitusplatsiga alustamise kohta olulise tähtsusega.

Saidi allkiri: millist teavet peaks see sisaldama?

Ehitustöö märk: normatiivsed viited

silt tähistab visiitkaart iga ehitusplatsil: see sisaldab teavet, andmeid, viiteid ja eri toimijate nimesid, kes vastutavad teostatava töö eest. Selle kinnitamine ei ole seega valik, vaid a juriidiline kohustus kelle viited sisalduvad Konsolideeritud ehitusõigus D.P.R. 380/2001.

Ehitusplatside märgistused

Ehitusplatside märgistused

Ehitusplatside ohutusmärgid

Ehitusplatside ohutusmärgid

Töökoha kontroll

Töökoha kontroll

Ehitusplatsil tähistab tara

Ehitusplatsil tähistab tara

Eelkõige kõneleme eespool nimetatud dekreedis ehitusplatsil kartellist Artiklid 20 ja 27: kunst. 20, lõikes 6, ütleb ehituslubade küsimusest, et:

ehitusloa üksikasjad on näidatud ehitusplatsil oleval märgil vastavalt ehitusmäärustega kehtestatud korrale.

Artikkel. 27 lõikega 4 nähakse teisest küljest ette, et linnade ehitamise tegevuse järelevalve osas:

kohtute politseiametnikud ja esindajad, kus ehitustööde teostamise kohtades ei ole ehitusluba välja pandud, või ettenähtud märk ei ole kinnitatud, või kõigil muudel väidetava linnaehituse rikkumise juhtumitel, edastavad nad viivitamata õigusasutusele, pädevale piirkondlikule asutusele ja pädeva kohaliku omavalitsuse asutuse juhile, kes kontrollib tööde õigsust 30 päeva jooksul ja korraldab sellest tulenevad toimingud..

Nende kahe nõude valguses järeldame, et:
1) ehitusplatsil on olemas kohustuslik vabastamise korral luba ehitada ja ĂĽksikasjad on individuaalsed ehituseeskirjad;
2) postitamise puudumine karistusi.

Sisukord ehitusplatsil olevad märgid

Kui seetõttu peame end alustama renoveerimisest või uuest ehitamisest, tuginedes tehnikule või kontrollima otse, on oluline konsulteerida ehituseeskirjad Kohaliku omavalitsuse üksus, kellele see kuulub, kontrollima ehitusplatsil oleva tabeli sisu ja lähetamise üksikasju.
Põhimõtteliselt peaks märk, olenemata kujust, värvist või suurusest, sisaldama mitmeid andmeid eratööde puhul.

Mida peab ehitusplatsil olema?

 • sekkumise liik teostada (tavaline või erakorraline hooldus, renoveerimine, sanitaartehnika, uus ehitus jne);
 • kvalifikatsiooni ĂĽksikasjad väljastamise kuupäevaga;
 • pädev asutus vabastamiseks;
 • kliendi ĂĽldteave;
 • arhitektuurse projekteerija ĂĽldteave;
 • konstruktsiooni ĂĽldine iseloom;
 • teoste direktori ĂĽldine (arhitektuurilised ja struktuurilised);
 • koordinaatori ĂĽldine kavandamine ja ehitustööde teostamine;
 • julgeolekuametniku ĂĽldteave;
 • ehitusjuht;
 • disaineri ja D.L. taimed;
 • täitevettevõte ja alltöövõtjad;
 • teoste alguskuupäev.

Ehitusplatsil märk


Kui see on avalikud tööd, peate täpsustama lisateavet.

Avaliku ehituse korral kohapealne märk

 • kogusumma enampakkumisel põhinevate summade jagamise teel tehtud tööde eest;
 • langus lepingu sõlmimiseks;
 • RUP ĂĽldine ainus vastutav menetluse eest;
 • tööde kestus.

Osa teavet koha ohutuse kohta nõuab Turvalisuse ainulaadne tekstvõi Seadusandlik dekreet nr. 81/2008 see kõikart. 90 lõige 7 nõuab planeerimis- ja rakendamisetapil koordinaatorite andmete esitamist ehitusplatsil. See kohustus lasub kliendil või projektijuhil.
Milline on tähise olemasolu töökohal, mis on ehitusplats?
eesmärk see on selgelt informatiivne, kell läbipaistvusnagu avalik-õigusliku asutuse väljaantud teatised või volitused, peab kellelgi (eraisik või järelevalveorgan) olema juurdepääs sellele teabelenii palju, et mitte ainult kartelli puudumine, vaid ka tema ise on karistatav paigutus paigas ei ole kergesti ligipääsetav.
Seda silmas pidades tähistatakse ehitusplatsil koos kohustuslike ehitusplatsil olevate märkidega. T turvalisus, mis näitab ohtusid, näidustusi ja ettekirjutusi avalikel teedel või ikkagi selgelt nähtav kõikidest möödunud riikidest või järelevalveasutustest.
Karistuse suurus sisaldubart. D.P.R. 380/2001 et:

lõikes 1 märgitakse käesolevas jaotises ettenähtud eeskirjade, määruste ja rakendusmeetmete, samuti ehitusmääruste, planeerimisvahendite ja ehituslubade mittetäitmise eest kohaldatakse trahvi kuni 10 329 eurot..

Ehitusplatside märgistused


Ehkki siseriiklik standard kehtestab kohustusliku ainult ehitusloa puhul, delegeerides seejärel täiendavaid viiteid üksikutele omavalitsuse ehitusmäärustele, ehitusplatsi olemasolu on alati soovitav, et anda signaal töö täieliku läbipaistvuse ja õigluse kohta.
Selle kohta täiendava tunnistuse andmine on õigusteadus kes nägid mitme kassatsioonikohustusega haldus- ja karistustasandil karistama neid, kes ei avaldanud kartelli loa ehitamise loa andmiseks, ja ainult halduslikult, kes ei kohaldanud seda alaealise töö korral, kuid mille suhtes kohalik määrus on ette nähtud aga tabel näitab.

Ehitusplatsil märk: täiendav teave ja dokumentatsioon

Ehitise loomiseks on see hästi teada, nõutavad dokumendid on sageli olulised: dokumendid, deklaratsioonid, turvaplaanid, load, teatised erinevatele asutustele.
Vajadusel tuleb näiteks paluda avaliku maa okupeerimine: kui meie hoovis peame tellingute paigaldamiseks, piirdeks, seadmete ja materjalide ladustamiseks üldkasutatavasse ruumi, siis peame saamaluba kohaliku omavalitsuse poolt, kes vajaduse korral väljastab selle retseptide või näidustustega, näiteks jalakäijate jalakäijate lahkumine või liikluse keelamine teatud aja jooksul jne.
Kõik sõltuvad pindalale ja töö kestusele vastavast hüvitisest.
Seepärast peab väljastatud luba olema nähtaval viisiltähise läheduses või igal juhul ehitusplatsil viisil, mis annab kodanikele ja riigiametnikele kohese nähtavuse.

Ehitusteave


Täiendav dokument, mida võib kasutada kartellikokkuleppe täiendamiseks, on taotluse korral eelteade: tegemist on kohaliku tervishoiuametile, provintsi tööosakonnale ja prefektile antud ehitusplatsi algusest teatamisega, mis on kohustuslik ehitusplatsidel, kus on ka kahe või enama ettevõtte üheaegne kohalolek ja kus on suur hulk ettevõtteid. ületab kakssada meest päevas.
Need tähised sisalduvadart. Seadusandliku dekreedi 81/2008 99 see al lõiget 2 kinnitab seda

teate koopia tuleb kinnitada kohapeal nähtavale kohale ja hoida territoriaalselt pädevale järelevalveasutusele.

Seetõttu on mugavuse huvides teatise koopia see on sageli kinnitatud ehitusplatsil või selle läheduses. Lõpuks on veel üks aspekt, mida tuleb arvesse võtta: lisaks eespool kirjeldatud teabele võib kartell sisaldada ka muud teavet, mis on kasulik, et anda täielik ja üksikasjalik ülevaade ehitusplatsist, mida alustatakse.
See teave, nagu ka kirjutatud, võib olla visuaalne, näiteks renderdamine uue ehitise või, kui tegemist on keeruka ehitusplatsiga, kohta, mis toimub uuel alal: sel viisil on märgi lugemisel isikul ka visuaalne ja vahetu teave selle koha ümberkujundamisest, tundes seega osa muutuste protsessist, isegi kui see on minimaalne.Video: Week 0