Mis see on ja kes peab täitma Infissi toimivusdokumendi

Infissi toimivusdeklaratsioon asendab vastavusdeklaratsiooni ja see võeti kasutusele ehitustoodete määrusega (CPR).

Mis see on ja kes peab täitma Infissi toimivusdokumendi

Mis on kinnitusseadmete esitamise deklaratsioon

Fixtures Performance Statement asendab Vastavusdeklaratsioon ja see võeti kasutusele Ehitustoodete määrus (CPR ehitustoodete määruse kohta) n. 305/2011, mis jõustus omakorda asendajana Ehitustoodete direktiiv (CPD 89/106).

Seadmete toimivusdokument: Mazzini Serramenti

Selle uue kontseptsiooni esmane eesmärk on selgitada ja lõpule viia kõik parimad teave see toode on seotud kõnealuse toote või esemega ja see lähenemisviis puudutab kogu määrust.
Ilmselt on eeskirjad ja i Euroopa parameetrid vähemalt nüüd, samad, mida kasutati eelnevate dokumentide koostamisel, tuleviku eesmärk on järkjärguline läbivaatamine ja järkjärguline kohandamine see toimub aja jooksul.
See, mida ta tahab rõhutada, on just seearuandekohustus mis nõuab otse materjalide tootjad ja lõpetatud tööd üldiselt võrreldes sellega, mida nad turule viivad. See on kõige olulisem osa, mis kujutab endast mineviku hüppeid.
Kogu teave puudutab nüüd nii toode ise- seega omadused ja kavandatud kasutus, nii järgneva etapi. t kasutamine ja hooldus õige. Tegelikult ei ole midagi uut, kuid nüüd on erinevad rollid tarneahelas selgemad ja selgemad ning nendega kaasnevad vastutusalad.
Kokkuvõttes on nad asutatud CPR kõik põhinõuded ja kõik terminid ja määratlused, mis hõlmavad kõnealust toodet ja ilmuvad selles Toimivusdokument. Me räägime näiteks omadustest, jõudlustest, tasemetest, tooteväärtuse klassidest, elutsüklist, turuleviimisest jms, aga ka ohutusest, mehaanilisest vastupidavusest, jätkusuutlikkusest ja energiasäästust.

Seadmete asendamine energia ĂĽmberkorraldamise sekkumistes

Infissi jõudlusdokument: ümberkorraldamine

Asendage kinnitusvahendid see on osa nendest sekkumistest energia ümberkujundamine hoonest, mille puhul on võimalik maha arvata maksud protsendina, mis võrdub. t 65% kantud kuludest ja igal juhul mitte üle piirmäära, mis antud juhul ulatub 60 000 euroni. See summa jagatakse seejärel võrdselt aastamakseteks.
Kaasatud maksud ontulumaksvõi üksikisikute tulumaksu jaIRESvõi ettevõtte tulumaks.
Viidatud sekkumised peavad tagama. T energiatõhusust pärit olemasolevad hooned ja kulud on seotud eelkõige. t energiavajadused kütmiseks tänu parendusele ruumi termiline jõudlus, mis on tegelikult kindlaks määratud. t seadmed eriti toimiv.

Infissi jõudlusdokument: skeem, Mazzini Serramenti

Viidatud aknad ja sulgurid on ilmselgelt need, mis piiravad mahtu kuumutatakse l 'väline või teiste kütmata mahtudega. Nende raamide väärtused, millele viidatakse, on väärtused, mis on esitatud läbilaskvus Uvõi mõõdetud soojuse dispersioon W / m2K, kusjuures parameetreid tuleb järgida töö alguskuupäeval. t Majandusarengu ministeerium.
On ütlematagi selge, et teatud tüüpi raam sobib kindlale kliimavööndis ning seetõttu võimaldab selle paigaldaminejuurdepääs maksusoodustustele, kui selle jõudlusdokumendis esitatud läbilaskvuse väärtus on madalam võrreldes tabelis esitatud piirmääraga. Niisiis on siin selle dokumendi tähtsus, mida on näha, kui see on rohkem kui toote üldine sertifitseerimine ja et väga oluline, kui see on saadud tootjalt, tuleb hoida mahaarvamise saamiseks.
Ka osa nendest seadmetest uksed ja uksedtingimusel, et need vastavad ülaltoodud tingimustele, st piiravad hoone soojendusega korpust väljapoole või teiste kuumutamata ruumide suunas, millel on iseloomulikud väärtused. soojusläbivus kooskõlas seaduses määratletud tingimustega.

Seadmete toimivusdokument: Mazzini Serramenti


Kaadri järgi tähendab see kõigil juhtudel kogu struktuur seega aitab see kaasa ka termilise dispersiooni vähendamise tegevuse paranemisele tume, ruloo ja konteinerid mis on struktuuriliselt osa raami enda raamist. Sellega seoses tuleb märkida, et need lisatarvikud kuuluvad hõlbustamisse ainult siis, kui asendusmeetmed on seotud raamiga.

Seadmete toimivusdeklaratsiooni sisu

Fixtures Performance Statement seega on see dokument, mida tootja kaadritega taotlejale ja kes peab oma toote turuleviimiseks tõendama oma vastavuse tõendamist ETA eeskirjad (Euroopa tehniline hinnang). Selle toiminguga võtab tootja endale vastutus sellest piisab, et tagada samal ajal selle toote usaldusväärsus. On arusaadav, et tehnilist või muud teavet viimase kohta saab esitada ainult juhul, kui see on deklaratsioonis endas.
Samuti on arusaadav, et Fixtures'i toimivusdeklaratsioon ei pruugi toimuda juhtudel, kui toode viiakse turule unikaalne näidis või valmistatud otse õu muudes konstruktsioonides või on see osa tootmisprotsessidest traditsiooniline pärandi säilitamiseks, ilma et need nõuded oleksid määratletud tööstustoode tootmisahelast.

Infissi jõudlusdokument: Duezeta

Infissi jõudlusdokument: Duezeta


Vähem täpsemalt, deklaratsioon sisaldab tehniline teave edasi toote tüüp samuti sellele, millisele hindamissüsteemile viidatakse selle tõendamiseks väärtuste püsivus, kus on palju võrdluskuupäevi. See sisaldab kakasutamine eeldatav toode teatavatel tingimustel ja suhtelised omadused, mis seda muudavad turvaline selles mõttes koos parameetrite spetsifikatsiooniga (näiteks tulekindlus või alle mehaanilised pinged).
Infissi jõudlusdokument on kaasas iga toote kohta turule viidud või ainult koopia (paber või digitaalne meedia)palju kui see antakse ühele kasutajale või teatud avaldamiskriteeriumide kohaselt on see kättesaadav a veebilehel eriline.
Ühisraamistiku määruse artiklis 11 i kriteeriumid ja modaalsus vastavalt sellele, et tootjad koostavad toimivusdeklaratsiooni ja kinnitavad märgise CE. Tehniline dokumentatsioon hoitakse koos toimivusdeklaratsiooniga kümme aastat alates toote turule toomisest, tootja poolt tagatud etenduste säilitamisest masstootmise ajal, samuti võimalike paranduste valguses.Video: