Loomade lemmikloomade tasusid saab maksudest maha arvata

Seadus näeb ette võimaluse arvata kodumajapidamiste hooldamisega seotud kulud maha brutosummast. Vaatame, mis see on.

Loomade lemmikloomade tasusid saab maksudest maha arvata

Tasud lemmikloomade eest

Paljud meist on kodus kodus.
Lisaks teatud üleliigsetele teguritele, nagu need, kes kannavad kulusid, mida enamik pisut hulluks peavad või kes loomi isegi olulistes aspektides hooletusse jätavad, onlemmikloom see on üsna kallis nii aja- kui ka majanduskoormuse osas.
Seadus on vähemalt selle teise vaatenurgaga kohtumisel ette nähtud maha arvama osa kulu kantud.

Loomade ja maksude mahaarvamine: koer


Art.15, co.1, lett. c-bis, DPR 917/1986 (T.U.I.R. konsolideeritud tuluõigus) sätestab tegelikult mahaarvamine 19% kuludest.
2017. aasta ringkiri Siseriiklike Tulude Aruanne on andnud viiteid 2016. aasta ĂĽksikisikute maksudeklaratsiooni korrektsele koostamisele, andes samuti ĂĽlevaate sellest, mis on varasemates dokumentides (ringkirjad ja resolutsioonid) antud kĂĽsimuses kehtestatud.
Seepärast viitame sellele ringile, kunstile. 15 cit., Samuti D.M. 289, 2001

Eeskirjad loomaliikide identifitseerimiseks, mille puhul veterinaarkulud annavad õiguse maksusoodustustele D.M. 289, 2001

ja seadusandliku dekreedi nr. Veterinaarravimite ühenduse eeskirjade kohta; nagu alati, viidatakse nimetatud dokumentide täielikule lugemisele ja keerulisemate küsimuste puhul ekspertide abile.
Lõpuks teeme viite veel ühele eraldi hõlbustamine- see, mis on ette nähtud konkreetse kategooria, pimedate, jaoks juhend koerad.

Veterinaarsed lemmikloomakulud: millist mahaarvamist?

Nagu mainitud, on kunst. 15, co.1, lett. c-bis, DPR 917/1986 näeb ette võimaluse mahaarvata brutomaksust summa, mis on täpselt võrdne 19% kuludest veterinaarhooldus lemmiklooma kohta.
Mahaarvamine on lubatud selle osa puhul, mis ĂĽletab eurot 129.11 ja ikkagi ei tohi see ĂĽletada euro 387,34ja see on see, kes kannab kulusid (isegi kui see ei ole looma omanik).

Milliste loomade puhul on võimalik veterinaarkulude mahaarvamine?

Need peavad olema loomadele tehtud kulutused seaduslikult. t ettevõte ja selle jaoks spordipraktika; teiselt poolt välistatakse kommerts- või põllumajandusliku tegevuse käigus kasvatatud või peetavate või ebaseaduslikuks tegevuseks kasutatavate loomade aretamiseks, paljundamiseks või toiduks tarbimiseks ettenähtud loomade eest hoolitsemise kulud; seda täpsustati eespool nimetatud D.M. n. 289, 2001.

Mahaarvatavate lemmikloomade veterinaarkulud

Mis on kulu maha arvata?
Need on Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse professionaalsed kulud veterinaar; ostu kulud ravimid veterinaararsti poolt määratud (ja määratletud 2006. aasta seadusandliku dekreedi nr 193 artiklis 1) ning laboratoorse analüüsi ja sekkumise kulud kliinikus.

Lemmikloomad: kass


Nagu ravimite puhul (artikli 10 lõike 1 punkt b ja artikli 15 lõike 1 punkt c), ei ole veterinaararsti retseptide väljaandmine veterinaarravimite puhul enam vajalik (nagu on hiljuti öeldud) tuluametilt 2017. aasta resolutsiooniga 24E).
Kuid see on vajalik kõne vastuvõtmine- kviitung, mis viitab selle isiku maksukoodile, kes nõudis kulusid, ostetud ravimite laadi, kvaliteeti ja kogust.
Ravimi kvaliteeti tõendab ravimi müügiloa kood, samas kui ravimi omadusi saab identifitseerida ka FV (veterinaarravimite) kodeerimisega.
Kulud on mahaarvatavad isegi siis, kui ost on tehtud a koht erineb apteegist, kui see on tervishoiuministeeriumi poolt lubatud.

Pet, koer


Ravimite ostmine on samuti lubatud ilma kohustus retsept meditsiiniline, teostatud veebis (apteekides ja kaubandusettevõtetes, millel on piirkondlikul või autonoomses provintsis või muudes piirkondlikes või autonoomsetes provintsides kindlaksmääratud pädevad asutused kaugmüügiluba (Itaalias ei ole narkootikumide müük Internetis lubatud) retsept on ette nähtud).
Kuidas see on toidulisandid inimesed, kulud i sööt eriline lemmikloomadele, isegi kui see on ette nähtud veterinaararsti poolt, mida ei käsitleta ravimitena, vaid tooteid, mis kuuluvad toidualasse.
Mahaarvamise õige kasutamine on vajalik kontrollima ja välja arvatud:
- veterinaararsti kutseteenuste arved;
- ravimite ostmisega seotud tulude räägimine;
- enesesertifitseerimine, mis tõendab, et loom on seaduslikult ettevõttes või spordis.

Vähendatud ostu koera juhend

Samuti on juhiku koera mahaarvamine eespool nimetatud 2017. aasta ringkiri.
Meil on antud juhul mahaarvamineost ja mahaarvamine hooldus koer.
Ostu mahaarvamine on sätestatud art. 15, co.1, lett., Presidendi dekreet 917/1986.
See on kuni 19% kuludest, mis on tekkinud pimedale juhtkoera ostmisel (mis kuulub pimedate liikumisvahendite hulka).
Lisaks tuleb maksta kindla koera hooldamisega seotud kulutuste kindel mahaarvamine 516,46 eurot (TUIRi artikli 15 lõige 1-kvater).

Puhastatavuse piirid

Mahaarvamine on ainult üks kord neli aastat, välja arvatud looma kaotsimineku korral, ja seda saab arvutada kantud kulude kogusumma (st piiranguteta) alusel.
Samuti võib selle jagada neljaks osamakseks või ühe osamaksena.
Juhtkoera ostu mahaarvamine on samuti selle pereliikme jaoks, kelle pime isik on maksustatavalt sõltuv, samal ajal kui hoolduseks on ainult pime.
Mahaarvamise nõuetekohaseks kasutamiseks on vajalik kontrollima ja välja arvatud:
- giidikoera ostu arve või kviitung;
- enesesertifitseerimine, mis tõendab, et viimase nelja aasta jooksul ei ole ta saanud mingit muud mahaarvamist juhtkoera ostmise või sellest kasu saanud, kuid loomade kadu on toimunud;
- avalik-õigusliku meditsiinikomisjoni poolt väljastatud pimedate seisundit tõendav kehtetuks tunnistamine.

Loomade lemmikloomade tasusid saab maksudest maha arvata: maha


See on võimalik ise tõestama isikliku puude tingimuste olemasolu tunnustamist tõendavate dokumentide olemasolu.
Kui maksumaksja, kes seda nõuab järelmaksuga aastal, mil ta kandis kulud, mida ta taotles osamaksetena, on ta kasutanud sama CAFi või kvalifitseeritud üksuse abi, ilma et dokumente oleks vaja täiendavalt kontrollida.
Viimast tuleb igal juhul säilitada deklaratsiooniga.
Kui eelmistel aastatel maksumaksja ei pöördunud sama CAFi või kvalifitseeritud isiku poole, tuleb kontrollida kõiki mahaarvamise tunnustamiseks vajalikke dokumente ja avaldada deklaratsioon, mille kohaselt on võimalik maksta osamaksetena.
Sest hoolduskulud ainult nõue mahaarvamise kasuks on juhtkoera valdus ja ei ole vaja dokumenteerida tegelikku kulutust.
Seepärast on vaja kontrollida ja hoida: dokument, mis tõendab juhtkoerte valdust ja kehtetustunnistust, mis tõendab avalikku meditsiinikomisjoni pimedate seisundit.
Isikliku puudega isiku seisundi tunnustamist tõendava dokumentatsiooni olemasolu on võimalik ise kinnitada.Video: The Fall Of John Kuckian: pt. 0