Käibemaksu kinnisvara müügiks ja rentimiseks

Inland Revenue on avaldanud ringkirja nr. 22 / E / 2013 selgitada, millal on võimalik käibemaksu rakendada kinnisvara müügi või rentimise korral.

Käibemaksu kinnisvara müügiks ja rentimiseks

Arengu määrus (DL 83/2012) ja Dekreet Liberalizations (Dekreetseadus 1/2012) kehtestas uue teabe käibemaksu kohaldamise kohta kinnisvara müügile ja rendile.
Eelkõigeart. Määruse nr. 83/2012 on laiendanud juhtumeid, kus hoonete müük ja rentimine võib olla käibemaksuga maksustatud, samas kui nad on tavaliselt vabastatud.

Iva per vendita e locazione immobili

Selle asemelart. Dekreedi nr 1/2012 57 on kehtestanud vabatahtliku maksustatavuse hoonete müügiks sotsiaalkorteridvastavalt infrastruktuuri ministri 22. aprilli 2008. aasta dekreedile.
Praktikas on need majutusasutused, mis on tehtud soodsatel tingimustel avaliku ja erasektori poolt ning renditud alaline rentimine või ajutiselt vähemalt 8 aastat eriti ebasoodsas olukorras olevatele isikutele ja peredele, kelle jaoks on vabaturgudele üüritud eluasemele raske pääseda.
Selleks, et kõnealust teemat rohkem selgitada, avaldas Inland Revenue hiljuti seletuskirja n. 22 / E, 28. juuni 2013.
Ringkiri annab kasuliku taskuteatmik õigusakte mõista ja rakendada ka tänu kokkuvõtlike tabelite kasutamisele.
Vaatame siis, millistel juhtudel on võimalik valida käibemaksu kohaldamine, piirdudes sellega seotud juhtumite illustreerimisega elamud, st need, mis kuuluvad katastriüksus A, välja arvatud A / 10 kategooria, kontorid ja kontorid ning viidates ringkirjale olulistele ehitistele.
Nagu seadmete, on maksustamisviis sama, mis peahoone, millele see on lisatud.

Hoonete rentimise käibemaks

Üldreegel näeb ette käibemaksuvabastuse kinnisvara rendileandmise korral.
Ringkiri 22 / E / 2013 selgitab, et see võib selle asemel olla valida 10% maksu kohaldamine juhul, kui rendileandja onehitamiseks või ümberkorraldamiseks Kinnisvara.
Juhul, kui selle asemel kuulub vara sotsiaalse eluaseme mõiste alla, saate selle valida kes on rendileandja teema.

Iva per locazione immobili

Dekreedi 83/2012 jõustumise kuupäeval sätestatud lepingute puhul on 26. juuni 2012kohaldatav käibemaksusüsteem on see, mis valiti välja ja mis on siduv kogu lepingu kehtivusaja jooksul.
Kui see toimub enne lepingu lõppemist järgnevusIgaüks, kes võtab üle, võib valida erineva käibemaksusüsteemi.
Sotsiaalkorterite puhul on võrdluskuupäev dekreedi 1/2012 jõustumise kuupäev 24. jaanuar 2012.
Teisest küljest võib enne nimetatud lepingute jõustumist sõlmitud lepingute puhul kohaldada uut korda tasud, mida ei ole veel tasutud või mille kohta pole veel arve esitatud.
Sellisel juhul saate uue valiku avaldada a täiendav akt.

Käibemaksu kinnisvara müügiks

Sel juhul näeb üldreegel ette, et tehing on käibemaksust vabastatud, välja arvatud mõnel juhul, kui seda on kohustuslik kohaldada.

Iva per vendita immobili

Selle asemel annab uus seadusandlus võimaluse valida käibemaksu kohaldamine juhul, kui vara müümine on ehitusettevõte või ümberkorraldamine, kuid ainult siis, kui 5 aastat on tööde lõpetamisest möödunud.
Sotsiaalkorterite puhul on see võimalus kohaldatav olenemata sellest, kes isikut müüb. Sel juhul on kohaldatav käibemaksumäär 10%, kuid langeb 4% juhul, kui majutusasutus vastab esimene kodu.
Ka käesoleval juhul kehtib uus kord müügi ja ostude suhtes, mis on tehtud pärast dekreetide jõustumist.
Sellisel juhul peab võõrandaja näitama seda võimalusttegu või sisse esialgne müükja see on siduv.
Juhul kui on makstud deposiit kui seda võimalust ei ole väljendatud, koosneb maksustatav baas, mille alusel käibemaksu arvutamiseks teo toimumise ajal, makstud summa. tasakaal.

Kinnisvara müügi ja rentimise registreerimismaks

Uus seadusandlus ei ole esitanud mingeid uudiseid selle kohaldamise kohtaregistrimaksu.
Seega kehtib reegel, et reeglit kohaldatakse käibemaksu diskonteeriva müügi puhul proportsionaalselt, maksust vabastatud tehingute puhul.
Seetõttu on rendilepingute puhul võrdne 67 eurot käibemaksu kohaldamisel, al 2% kui see on maksust vabastatud.
Hoonete müügi puhul võib juhtuda, et ettemaksed esitatakse arve alusel maksustatavuse korra ja vabastuse tasakaalu alusel. Sel juhul on registreerimismaks proportsionaalne ja seda kohaldatakse bilansilise summa suhtes.Video: