10% Käibemaks hoone renoveerimiseks

Kuidas käibemaksutaotlus toimib, kui nad kavatsevad teha tööd hoonete taastamiseks. Millised on olulised varad ja nende kord

10% Käibemaks hoone renoveerimiseks

Mis on lihtsustatud käibemaks?

Kui valmistute oma kodu renoveerimiseks, on hea, kui selge on see summaKM mida peab täitev äriühing rakendama. Selleks, et mitte ebameeldivaid üllatusi saavutada ja kokkuhoidu saavutada, on vaja teada, mida seadus sellel teemal ütleb.
Sel põhjusel selgitame artikli jätkamisel juhtumeid, kus kohaldatav käibemaks peab olema võrdne 10% 22%, nagu tavalise käibemaksu puhul. Viidates. T taastumine hoone pärand- tööd teostav ettevõte peab kohaldama käibemaksu kasutatud materjalile ja tööjõule. KM hõlbustanud kehtib nii teenuseid seda edasi realiseerimine kohta kaubad -. t-- kui töö toimub lepingu alusel. t hankeid. Tuletame meelde, etKM lühendatud on meede, mille eesmärk on toetada ehitussektorit.

10% soodushinnaga käibemaks


Enne vähendatud hoonete käibemaksu diskursuse teenimist alustame me eeldust või selgitame lühidalt, millised on sekkumised, mille eesmärk on soodustada maksustamist võimaldavat hoone pärandit.
Samuti püüame selgitada, mida me mõtleme olulisi varasid- täidesaatva ettevõtte poolt väljastatud arve kontrollimisel äärmiselt oluline küsimus.

Diskonteeritud käibemaks ja olulised varad

Millisesse kategooriasse kuuluvad hoonete renoveerimistööd?

 • Sekkumised tavaline hooldus, mis tähendab hoonete viimistluse parandamist ja asendamist ning olemasolevate tehnoloogiliste süsteemide tõhusaks hoidmist;
 • sekkumised erakorraline hooldus, mis on ette nähtud ehitustööde uuendamiseks ja asendamiseks, samuti sanitaar- ja tehnoloogiliste sanitaarteenuste loomiseks, tingimusel et need ei suurenda hoone üldmahtu ega muuta selle kavandatud kasutust;
 • taastamismeetmed e konservatiivne rehabilitatsioonvõi sekkumised, mis on ette nähtud hoone funktsionaalsuse tagamiseks ja selle säilitamiseks koosseisu elementide konsolideerimise, uuendamise ja taastamisega;
 • sekkumised hoonete renoveerimine: tegemist on sekkumismeetmetega, mille eesmärk on luua tervikuna või osaliselt erinev eelmisest ehitusstruktuur. Näiteks võetakse hoone lammutamise ja rekonstrueerimise juhtum sama mahtu säilitades.

Diskonteeritud käibemaks ning tavaline ja erakorraline hooldus

Seaduse 488/1999 artikli 7 lõike 1 punkti b sätete kohaselt hõlmab tavaline ja erakorraline hooldustöö vähendatud maksumäära kohaldamist, mis on võrdne 10%. Vajalik eeltingimus on, et ülalmainitud teosed viiakse läbi peamiselt sihtkoha omadustega eramajad.
10% -list subsiidiumi kohaldatakse kauba müügile ainult siis, kui nende täitmine täidesaatva äriühingu poolt on lepingu osa. Nn varade suhtes kohaldatakse eraldi korda tähtis millest me allpool tegeleme.

Olulised kaubad

Oleme öelnud, et lepingu puhul kehtib ka 10% käibemaks müüdud kaubad kui see on ettevõte, kes neid pakub. Juhul kui töövõtja peab võetud kohustuste täitmiseks esitama nn olulise väärtusega kaupu, võib soodusmaksu kohaldada ainult töövõtja tegevuse väärtuse ulatuses, millest on maha arvatud varade väärtus.
Te peate rakendama 10% vahe vahel üldine jõudlus kaaluda ja selle summa olulisi varasid.
Võtame näiteks Inland Revenue'i esitatud näite, mis käsitles seda küsimust 23. novembri 2018. aasta ringkirjaga.
Me oletame, et teenuse kogumaksumus on 10 000 eurot ja et tööjõukulu on 4000 eurot. Kui oluliste kaupade väärtus, mida ettevõte peab pakkuma, on 6000 eurot, näiteks kraanide ja sanitaarseadmete puhul, tuleb käibemaksu 20% -ni kohaldada 4000 euroni või vahe 10000 eurot (kogumaksumus) ja 6000 eurot euro (oluline vara).
Oluliste varade jääkväärtuse, st ülejäänud 2000 euro, puhul tuleb käibemaksu kohaldada tavalise meetme puhul, st 22%.
Olulised kaubad on asjakohaste õigusaktidega määratletud varad. Neile viidates kirjeldab seadus neid kui neid, kellel on kindel tähtsus võrreldes teistega tarvikud pakkumised teiste lihtsustatud teenustega.
Rahandusministeerium 29. aprilli 1999. aasta aruandes on esitatud järgmine oluline väärtus:

 • liftid ja tõstukid;
 • välis- ja siseseadmed;
 • katlad;
 • Videokõned;
 • kliimaseadmed ja ringlussevõtu seadmed;
 • vannitoa inventar ja segistid;
 • turvaseadmed.

Olulise vara eraldatud osad

Üldreegel on see, et käibemaksu kohaldamine, kui tegemist on oluliste varadega, puudutab ainult omakapitalis käsitletavaid varasid tervik mitte üksikuid osi ega neid moodustavaid eraldatud osi.

Tavaline hooldus


Seega on seni läbi viidud uurimise lõpuleviimiseks uuritav aspekt seotud sellega eraldatud osad märkimisväärsed varad, mida teoseid teostav äriühing tarnib viimastega.
Maksusüsteemi mõistmiseks on käesoleval juhul vaja kindlaks teha, kas neil on sõltumatu tähtsus. Kui neid kaalutakse oluline osa märkimisväärse kasumi puhul järgib saatus ka fiskaalsest seisukohast, mõjutades kohaldatavat määra.
Siinkohal esitab tulundusamet selged näited selles küsimuses tekkivatest kahtlustest. Pöörame tähelepanu näiteks ruloo.
Nad usuvad funktsionaalselt autonoomne võrreldes seadmetega. Erinevalt kinnitustest, mis võimaldavad hoonete soojustamist ja lõpetamist, on aknaluugid teistsugused funktsioonid ja need on paigaldatud, et kaitsta neid atmosfääri mõjurite eest ja kaitsta maja sisemisi osi valguse ja kuumuse eest. Arvestades seda funktsionaalset iseseisvust väliste kinnitusvahendite suhtes, tuleb ruloode väärtust arvestada kinnitusvahendite maksumusega (olulised varad).
Sellest järeldub, et aknaluugid kuuluvad teenuse osutamise väärtusesse, millele käibemaksu vähendatakse 10%.

Juhud, mil ehitusluba ei maksta

On juhtumeid, kus lihtsustatud käibemaksu ei saa kunagi kohaldada.

Millistel juhtudel ei saa 10% käibemaksu kohaldada?

 • Ai materjalid või ai tarnitud kaubad teemal, mis ei ole töö teostamine;
 • et materjalid või ai kaubad mida isik otse ostis klient;
 • et professionaalsed teenused, isegi kui see viiakse läbi hoonete renoveerimise käigus;
 • et jõudlus lepingute täitmisel osutatud teenuste eest alltöövõtu.
  Viimasel juhul peab alltöövõtja väljastama töövõtjale arve, mille tavaline käibemaks on 22%, mis hiljem arve kliendile 10% käibemaksuga, tingimusel et on olemas vajalikud rekvisiidid..

Maksusoodustustest kasu saamise eeskirjad

Viimane küsimus, mida me käesolevas artiklis arutame, koosneb eeskirjadest, mida tuleb järgida lihtsustatud maksusüsteemi kasuks.
Selleks et saada maksusoodustust, mis näeb ette 10% käibemaksu vähendamise, on vaja järgida teatavaid eeskirju, mis on koostamine kohta arve ja kättesaamist.
Töö laenuandja või tellija peab selle õigesti täitma, teatades teenuse koguväärtusest (tööjõust) ja olulise vara väärtusest. Ainult sel viisil on võimalik täpselt kindlaks määrata täpne summa, millelt käibemaksu kohaldatakse 10% ja tavapärase maksumääraga.
Alates 1. jaanuarist 2018 peab tavapärase või erakorralise ülalpidamise eest vastutav isik märkima kliendile väljastatud arvele eespool nimetatud diferentseerimise, et klient saaks kontrollida käibemaksu õigsust.Video: