Abikaasale määratud vara väärtus ja kontroll

Perekodu majanduslikku väärtust vähendatakse tavaliselt sellise summa võrra, mida üks kahest abikaasast (või endisest) peab vastama, kui nad seal elavad

Abikaasale määratud vara väärtus ja kontroll

Lahutamine, lahutus, pere kodu ja kontroll

maja määramine

Nagu teada, tagajärg olulisem on, et abikaasade lahutamise ja lahutuse vahel on olemasloovutamine perekonna kodu ja kohustus maksta summa, mida kutsutakse kontrollima lahuselu või abielulahutuse toetus (lahutusega).
Mõlemad tagajärjed on ainult mistahes; esimene on selgelt valitseva kohtupraktika kohaselt sisuliselt kindlaks määratud laste kohalolekuga, teine ​​on kõige ebasoodsamas olukorras oleva abikaasa või endise abikaasa majanduslikel tingimustel.
Seega reageerivad kaks institutsiooni täiesti erinevatele vajadustele, mis aga praktilisel tasandil võivad segi ajada.
Majas on tegelikult veel a majanduslikku väärtust; vaatame siis, kuidas kohtupraktikat reguleeritakse, kui ta võtab vastu mõlemad otsused, st pereelu määramise ja toetuse kindlaksmääramise, st näeme, kuidas erinevate funktsioonide kaalumisel teeb ta lõpuks üldhinnangu majanduslik aspekt.

Perekodu määramine

Alustame siis peremaja.
Eraldamise ajal ja pärast abielulahutust on laste, eriti laste juuresolekul perekond määratud abikaasale, kes jääb nende juurde.
Enamik kohtupraktika tunnistab tegelikult peremaja loovutamist ainult laste juuresolekul ja välistab, et see ülesanne võib olla seal (vt nt. Cass. n. 15367/2015 abielulahutuse kohta).
Perekodu üleandmise asutuse põhiülesanne on välja arvatud võimalikult palju kodu keskkonda, kus lapsed on üles kasvanud.
Tegelikult ei ütle õigusakti viide täpselt sellele, kuid nii on ka see.
Tegelikult sätestab seadus eralduses, et Peremaja nautimine omistatakse valdusele prioriteet arvesse laste huve (esimene osa, co.1, art. 337-sexies, c.c.) ja lahutustes Maja pere kodus on üles eelistatavalt vanemale, kellele lapsed on usaldatud või kellega lapsed elavad üle täisealiste (co.6, dell)art.6, L. n. 898/1970).
Nagu näete, ei välista väljendeid a priori laste puudumise hüpoteesi.
See on ikkagi amuu iste kui materiaalset abistamiskohustust üldiselt tehakse ja see on just selle kindlaksmääraminekontrollima abielulahutuse hüvitist (vt nt. Cass. n. 15367/2015 abielulahutuse kohta).

Lahusetoetus ja abielulahutuse toetus

Nagu teada, näeb seadus nii lahuselu kui lahutuse hetkedes ette ka abikaasa või abikaasa makstava tšeki maksmise. endine abikaasa, kellel on teiste (ja / või isegi laste) suhtes suurem majanduslik jõud.
Küsimuse süvendamata tuleb märkida, et hüvitist ei saa anda abikaasale, kellele lahutamine on tasuline

Perekodu väärtus ja hüvitise määramine

lahutamine ja lahutus

Toetuse määramisel peate siiski arvestama majanduslikku väärtust määratud majast.
Selles mõttes on enamuse kohtupraktika orienteeritud ja igal juhul annab see õiguse üsna selgel viisil.
Mis puudutab lahusetoetust, siis seadus, esimene osa esimesest lõigust. Tart. 337-sexies c.c., tegelikult näeb seda ette Perekodu nautimine on prioriteetne, võttes arvesse laste huve.
Kohtunik võtab vanemate vaheliste majandussuhete reguleerimisel arvesse loovutamist, arvestades võimalikku omandiõigust
.
Abielulahutuse hüvitise, koefitsiendi 6 kohta,. TArt. 6, L. n. 898/1970 abielulahutuse kohta Perekodu kodus eelistatakse vanemat, kellele lapsed on usaldatud või kellega lapsed elavad üle täisealiste.
Igal juhul peab kohtunik jagamise eesmärgil hindama abikaasade majanduslikke tingimusi ja otsuse põhjuseid ning soosima nõrgemat abikaasat.

Huvide hinnangute hulgas on näiteks n. 525/2011 kohta Perugia apellatsioonikohus, kus kinnitades, et maja üleandmine on antud ainult järglaste huvides, on siiski kindlaks tehtud, et maja väärtust tuleb vähendada toetuse summa võrra.
Maja majanduslik väärtus saabmõningate otsuste kohaselt kvantifitseeritakse õiglase tasu alusel seadusega määratud rendi alusel (vt. App. Perugiast, n. 525/2011 ja Cass. n. 4203/2006).
Isegi kui mõningate otsuste kohaselt ei pea perekonnamaja üleandmise tühistamise korral kontrollimise summa suurendamine tingimata vastama tasule, kuna abikaasa või endine abikaasa võiks leida odavama majutuse sellest, mis on olnud perekonna kodu, kuid võrdselt väärikas (vt nt. Cass. n. 15272/2015).

Perekodu ja kohtupraktika väärtus

Kohtupraktika osas on orientatsioon selles mõttes peremaja kasutamine on majanduslik väärtus (mis vastab reeglina kinnisvara rendilepingust tulenevale rendile) ja selle väärtuse hindamisel peab kohtunik arvesse võtma teisele abikaasale nende ülalpidamise eest makstavat hüvitist. või laste jaoks (paljude seas Cass. n. 4203/2006 ja ord. Cass. 25420/2015).
Esitatakse ka viimane lause n. 15272/2015, mille puhul perekonna kodu üleandmise kaotamise korral lapse iseseisvuse saavutamiseks tunnistatakse abikaasa kui majanduslikult nõrgema abikaasa puhul varem antud hüvitise suurenemist.

elamu de facto

Selle eripära tõttu märgitakse hiljutine otsus, mis on selgelt erineva sisuga: konkreetsel juhul on määratletud perekonna kodu elukoht de facto see ei põhine seadusel, vaid tegelikult, abielulahutuse hüvitise kindlaksmääramisel ei hinnatud kodu väärtust.
Otsuses tehakse erand põhimõttest, et Abielulahutuse menetluses tuleb abielulahutuse kindlaksmääramisel arvesse võtta iga abikaasa omakapitali ja seega kõiki abivahendeid, mida võib hinnata majanduslikult, sealhulgas eluruumi kasutamist, mida on võimalik hinnata. meede, mis on võrdne kulude kokkuhoiuga, mis peaks olema vara rentimise teel.
See otsus, mis kinnitab apellatsioonkaebust, põhineb asjaolul, et antud juhul on vara hõivatud de facto ja seetõttu sellise kasuliku väärtuse hindamine tuleneb iga abikaasa õiguslikult omandis olevate väärtuste hindamisvaldkonnast, jäädes raskeks vara vabastamine selle omanikult, mis ei ole osa asjaomaste pärand- ja tulupositsioonide kaalumist (V. ord. Cass. n. 223/2016).
Samas järjekorras on samuti öeldud, et hoone tegelik kasutamine, arvestades selle ajutist laadi ja kõrvaldatavust tavapäraste õiguslike vahendite abil, mille eesmärk on omandiõiguse või valduse taastamine, t ei abielulahutuse määra kindlaksmääramisel.Video: Lifestyle Christianity - Movie FULL HD ( Todd White )