Kvaliteetne bränd kodudele

Parlament vaatab seaduseelnõu läbi elamute kvaliteedimärgi kasutuselevõtmiseks.

Kvaliteetne bränd kodudele

Ökoloogiliselt säästev ehitusmudel

Riigikogu uurimine on alanud viimastel päevadel arve nimetatud "Kvaliteetne kodu süsteem. Elamu kvaliteedi hindamise ja sertifitseerimise sätted " t.
Reguleeriva projekti eesmärk on määrata kindlaks elamukvaliteedi hindamise kriteeriumid, milles võetakse arvesse mitte ainult sellega seotud aspekte. energiasääst, aga ka keskkonnasäästlikkus ja psühho-füüsiline heaolu kes seal elab.
Mis puutub hoonete energiasertifitseerimisse, siis kuni selle valdkonna riiklike suuniste jõustumiseni on Itaalias jõus Seadusandlik dekreet 192/05, mis on välja antud programmi rakendamisel Direktiiv 2002/91 / EÜ ja Seadusandlik dekreet 311/06 mis muutis energiakvalifikatsiooni sertifitseerimise kohustuslikuks kõikidele uutele ehitistele, mille ehitusluba anti pärast 8. oktoobrit 2005.
Olemasolevate hoonete puhul kehtestati seevastu 2007. aasta rahandusseadusele vastavad stiimulid Irpefi mahaarvamised 55% nende energiatõhususe parandamiseks.

Keskkonnasõbralik ehitusmudel

Seejärel toimusid mitmed piirkondlikud ja provintsi kohalikud algatused, mis Bolzano autonoomses provintsis toimuva rangete sertifikaatide kohaldamise alusel toimusid. ClimateHouse, on edendanud hoonete energiakvaliteedi hindamise suuniseid.
Arutatava seaduse eesmärk on luua kvaliteedimärk, mida nimetatakse ckvaliteet, mis lisaks kasutajatele oma eluruumide energia ja eluaseme mugavuse hindamise kriteeriumidele võib olla huvitav parameeter kinnisvaraturul ja üürites.
Normatiivsed viited vajalike rekvisiitide kindlaksmääramiseks on need, mis on kehtestatud nUNI 8289 jalajälg hoone ehitusprotsessi ja Direktiiv 89/106 / EÜ ehitustoodete puhul.

Keskkonnasõbralik ehitusmudel

Vaadeldav õigusnorm näeb välja selline raamõigus, mille eesmärk on erinevate piirkondlike määruste ühtlustamine, samal ajal kui D.P.R. mis määrab kindlaks elamute ehitamise kvaliteedi tõendamise standardite ühtlustamise suunised kogu riigis.
Arvelduskavas pakutud süsteem näeb ette üksikute eluruumide klassifitseerimise A-, B-, C- ja D-kategooria ja koos kvaliteedisarjad 1,2,3 ja 4.
Kategooriate puhul võetakse arvesse energiatarbimist, mis on väljendatud aastase tarbimisena ruutmeetri kohta vastavalt seadusandliku dekreediga 192/05 ja direktiivis 2002/91 / EÜ kehtestatud parameetritele; UNI 8289 standardi ja direktiivi 89/106 / CE dikteeritavate elementide kvaliteedisarjad.
Arvatakse, et see tutvustab ka kaubamärki keskkonnasõbralik kvaliteet- ehitiste puhul, mis on ehitatud kooskõlas ökoloogilise ühilduvuse nõuetega, kasutades bioloogiliselt sobivaid materjale ja taastuvaid energiaallikaid.
Kõrgekvaliteedilise hoone kõrgete ehituskulude ületamiseks sisaldab arve ka selle kasutuselevõttu rahastamine ja maksusoodustused, lisaks linnastumise kulude allahindlused.
Olemasolevad stiimulid määratakse aga vastavalt kvaliteediklassifikatsioonile.


arch. Carmen GranataVideo: UUS KODU | Korteri ĂĽĂĽrimise kadalip