Üürnik maksab korteriühistutasu maksmata jätmise tõttu

Arogantsseisundis võib korteriühiskonna haldaja lisaks krediidi sissenõudmise püüdlusele olla nii vara kui ka kasutusvaldaja suhtes võimalik teostada järelevalvet summade sunniviisilise kogumise eest.

Üürnik maksab korteriühistutasu maksmata jätmise tõttu

Korterelamu tasu maksmata jätmine

Korterelamus on rahumeelsed andmed, kinnisvaraüksuse sõitja on kohustatud vastavad rahasummadele hoone ühiste osade haldamiseks.

Inquilino moroso in condominio


Maja võib olla töötavad erinevates võimudes erinevatelt inimestelt:
et) samast omanik;
b) alateskasutusvaldaja;
c) a-st üürnik.
Esimesel kahel juhul peaks see vastavate positsioonide suhtes esinema ülbusmõlemad osapooled võiksid otse, korteriühistu haldaja, kahtluse alla seada selle täitmiseks. nii omanik kui ka kasutusvaldaja, võib olla seotud summade sunniviisilise kogumise järelevalvega.

Sissenõudev dekreet üürnike täitmata jätmise kohta

See tähendab, et neile teatatakse ettekirjutuse maksekorraldus.
üürnikselle asemel on see täiesti erinev.
Kuigi igapäevases praktikas on tavaline, et korteri dirigent -. t-- tal on otsene suhe hoone administraatoriga. täkiline ülbus korteriühistute esindaja on sunnitud võtma ühendust kinnisvaraüksuse omanikuga, et saada veel tasumata aktsiaid.
näide see selgitab, mida äsja öeldud.
Oletatakse, et üürnik maksta otse kokkulepitud tähtaegadel korteriühiskonna administraatori kontoris, summad, mis tasumisele kuuluvad korteriühistutasud.
järsku ilma selgete põhjendusteta, ei maksa üürnik enam talle makstavaid tasusid, et nad hakkaksid koguda võlgu viidatakse kinnisvaraüksusele.
Neil asjaoludeladministraator ei saa kuidagi toimida otseüürnik.

Inquilino moroso in condominio


Punktis, ja mitmel korral, Kassatsioonikohus ta oli väga selgelt kinnitanud, et:
27. juuli 1978. aasta seadus nr. 392 (nn õiglane osa) ei ole korteriühistule ja eespool mainitud sissemaksetele ja kuludele lisandunud korteriühistu poolt esindatud algsele teisele võlgnikule, keda esindab üürileandja. ühisomand.Tõepoolest, kuna sellel kohtul on juba olnud võimalus öelda, siis seadus nr. 1972. aasta määrus nr 392 reguleerib ainult üürileandjate ja üürniku vahelist suhet ning ei ole vaadeldava aspekti poolest üldse uuendanud seoses eespool nimetatud õigusaktidega tsiviilkoodeksi kohta, mis puudutab hoonete korteriühistu haldamist käsitlevaid teemasid. ühiste majade hooldamise ja ühist huvi pakkuvate teenuste osutamise kulude katmine (Cass. 28. oktoober 1993 n. 10719).
See tähendab seda ülbus tuli luua üürniku vaikeväärtuste jaoks suhted korteriumi, peab selle parandama kinnisvaraüksus, kes on ainus vastutav isik, ning võib seetõttu kannatada maksekorraldusmenetlus, Korterelamu meeskonna poole viivitus võivad mõjutada programmi ulatust rendiraport?-. T lisatarvikud (nii et seadus 392/78 nõuab korteriühistutasusid), võib tuua kaasa ühe lepingu lõpetamise taotlus nõuete rikkumise eest.Video: