Hoonete tehnilised standardid

Ministeeriumi dekreediga määratletakse hoonete projekteerimis-, teostamis- ja katsetamispõhimõtted seoses nende nõutavate jõudlustega mehaanilise tugevuse ja stabiilsuse oluliste nõuete osas isegi tulekahju korral ja vastupidavuse osas.

Hoonete tehnilised standardid

Infrastruktuuriminister on kokkuleppel siseministri ja kodanikukaitse osakonna juhiga kokku leppinud Hoonete tehnilised standardid, mida nimetatakse ka Testo Unico delle Costruzioni.

Ehituse tehnilised standardid, mida nimetatakse ka konsolideeritud ehituseks.

edasi ELT, 4. veebruar, tavaline täiendus n.30, avaldati DM 14.1.2008 artikli 1 dekreedites:
Hoonete tehniliste standardite ajakohastatud tekst on heaks kiidetud vastavalt seadusele 5 november 1971, n. 1086, seadusega 2. veebruar 1974, n. 64, Vabariigi Presidendi 6. juuni 2001. a määruse nr. 380 ja seadusele 27. juuli 2004, n. 186, 28. mai 2004. a dekreetseaduse muutmine, n. 136, välja arvatud tabelid 4.4.III ja 4.4.IV ning peatükk 11.7. Need reeglid asendavad 14. septembri 2005. aasta ministri dekreediga heakskiidetud eeskirju (ei ole kunagi täielikult jõustunud, sest lisati 23. aprillil lõppenud 18-kuuline üleminekuperiood, mis sisaldas tuhandesse määrusesse tehtud muudatust, lõige 4-bis, 26. veebruari 2007. aasta seaduse artikkel 3, nr 17) pikendati 31. detsembrini 2007).
Ministri dekreet määratleb p

Ehituse tehnilised standardid, mida nimetatakse ka konsolideeritud ehituseks.

ROJEKTIJUHTIMISE,täitmine ja ehitustestimineseoses nende nõutavate jõudlustega mehaanilise tugevuse ja stabiilsuse oluliste nõuete osas isegi tulekahju ja vastupidavuse korral.
Seetõttu pakub see i üldised ohutusnõudedtäpsustab projektis kasutatavad tegevused, määratleb materjalide ja toodete omadused ning üldisemalt tegeleb ehitustööde ohutuse struktuuriga.
2 OHUTUS JA OOTATUD EELISED
2.1 PĂ•HIMĂ•TTED

Ehitustööd ja konstruktsiooniosad tuleb projekteerida, teostada, katsetada ja hooldada nii, et need võimaldaksid nende kavandatud kasutamist majanduslikult jätkusuutlikus vormis ja nende eeskirjadega nõutava ohutustaseme juures.
Materjalid ja tooted, mida kasutatakse käesolevate normidega ettenähtud töödes, tuleb katsetada ja vastu võtta. Vastuvõtukatsed ja -protseduurid on määratletud nende materiaalsete eeskirjade konkreetsetes osades.

Ehituse tehnilised standardid, mida nimetatakse ka konsolideeritud ehituseks.

Eelkõige on plaadid väga selge:

4.1.9 LINNADE TĂ„IENDAVAD EESKIRJAD
Lamedad kahemõõtmelised struktuurid laaditakse põrandaga risti, millel on levinud monokäigukindel käitumine.
4.1.9.1 c.a. ja c.a.p. ja õõnsad telliskivid.
Tavalistes ja tihendatud raudbetoon- ja perforeeritud plokkide segakestes on tellistest klotside funktsioon kergendada ja suurendada põranda paindekindlust.
Need on jagatud koostöö- ja mitte-koostööplokkidena.
Koostööd mittetegevate plokkide puhul määratakse lõplik piirväärtus vastupanu betoonile ja tavalisele ja / või eelpingestusele. Koostööplokkide puhul osalevad nad vastupanus teiste materjalidega.
4.1.9.2 c.a. ja c.a.p. ja plokid, va tellised.
Muid plokke kui telliseid saab kasutada raudbetoonist ja eelpingestatud raudbetoonist segakattevahendite loomiseks, mille ainus eesmärk on kergendada.
Paagutatud savi, tavalise kujuga betooni, polüstüreeni, plasti, mineraliseeritud orgaaniliste elementide jne kergbetoonplokid peavad olema mõõtmetelt stabiilsed ja mitte rabed ning suutelised järgima põranda deformatsioone.
4.1.9.3 Koostatud osade ĂĽhendusega tehtud plaadid c.a. ja c.a.p.
Seda tüüpi põrandakomponendid peavad vastama käesolevas paragrahvis osutatud standarditele. 4.1.
Lisaks sellele, mida on märgitud eelmistes punktides tüve piirväärtuse kohta, tuleb arvesse võtta järgmisi täiendavaid reegleid.
Komponendid peavad olema varustatud sobivate seadmetega ja magistritega, mis tagavad komponentide omavahelise deformatsiooni kooskõla nii jaotatud koormuste kui ka kontsentreeritud koormuste puhul. Relvastatud koostööplaadi puudumisel või vastandina Euroopa spetsiifiliste tehniliste standardite nõuetele peab selliste seadmete tõhusus olema sertifitseeritud katsete abil.
Koormuste ristsuunalise ümberjaotamise korral peab põrand olema nii koos

Ehituse tehnilised standardid, mida nimetatakse ka konsolideeritud ehituseks.

sellel on põhikindla elemendi suunaga ortogonaalsed konstruktsioonielemendid.
Kui komponent on ekstradiiniga integreeritud lõpetamisjuga, peab selle paksus olema vähemalt 40 mm ja see peab olema varustatud ristuva võrgusilma jaotusseadmega ning lõikamismeetmete edastamine kokkupandavate elementide ja valamise vahel tuleb kontrollida. lõpetamist, võttes arvesse sundi tingimusi, mis on loodud betooni erinevate reoloogiliste omaduste, komponendi ja valuvormide jaoks.


arch. Monica PezzellaVideo: The Case for,000 oz Gold - Debt Collapse - Mike Maloney - Silver & Gold