Tehniline suund ja tööde ajakiri

Tingimused, mis reguleerivad tehnilise juhtimise ja teostava ettevõtte vahelisi suhteid, võib dokumenteerida kohapeal avaldatud teose Journal of Works.

Tehniline suund ja tööde ajakiri

Euroopa Liidu pädevuse ja vastutuse teema. T Tööde direktor (arv, mis on juba ette nähtud 25. mai 1895. aasta kuningliku dekreediga avalike ehitustööde kohta), on varem olnud reguleeritud eeskirjade ja sätetega, mis on tegelikult määratlenud olemuse ja järjepidevuse.

Tööde direktor ehitusetapi ajal

Ka normid Lisati punktis 11.1 toodud meetodid menetlused ehitusmaterjalide (struktuurne) kontroll, mida professionaal peab tööde täitmise etapis järgima.
Kõigi nende seaduste lugemine, õnnestumine õigeaegselt, tõstame esile unikaalse tingimuse, mis kehtib kõigile ja mis põhiliselt puudutab suhe selle teema ja kliendi vahel.
Selle suhte juhtimine rangelt tehnilises mõttes kuulub Tööde direktor, kellel on kohustus vaatama tööde nõuetekohase täitmise ja kõigi linnaplaneerimise, struktuuri ja kunsti eeskirjade järgimise kohta.

ehitustööde teostamise etapp

Sellest viimasest punktist väärib raporti motivatsiooni teatamine otsus kassatsioonikohus (II jagu) Ei 1218 27. jaanuaril 2012 ning põhineb professionaali ja ettevõtte kaasvastutusel töö läbiviimisel.
Kohtunike antud tõlgendus põhineb põhimõttel, et tehnik, isegi kui see ei ole teoste esineja, peab niikuinii olema välja selgitama töö vastavus ning kõigi vajalike tehniliste seadmetega tagamine õige teostamine.
Tegelikult väideti veel, et kuigi ettevõte on sekkumise lõpuleviimiseks jäänud, on see DL-i ülesanne. jätkata kõrget järelevalvet ehitusplatsil läbi kontrolli perioodikaväljaanded, mis on paigutatud vajaliku arvu ja seoses töö raskusega.

ehitustöötaja ja ehitusplats

Sellest rangelt formaalsest tingimusest välja tulles võib väljendada mitmeid tõlgendusi ja otsuseid selle kohta, mida tegelikult on vaja praktikas rakendada. kord toimib.
Igaühel on ilmselgelt võimalik anda oma märke ka otsese kogemuse järgi, kuid siiski jääb arvesse, et on mõningaid tingimustelreguleeritud, mis ei anna põhjust arusaamatuks.
Üks eespool nimetatud spetsifikatsioonidest puudutab näiteks programmi rakendamist määrused maavärin.
Kõigi teiste jaoks kategooriad teoste puhul, mis tavaliselt moodustavad järelejäänud tootmistsükli (kipsi paigaldamine, plaatide paigaldamine jne), peab tööde direktoril olema üleujutus teadmised kõikidest konkreetsetest aspektidest, nagu näiteks ehitusmaterjalid, seadmed, taimevahendid jne.

Ärijuhtide juht

Nende andmete omandamine ei tohiks toimuda üksnes ettevõtte rekordi, brändi või toote mudeli abil, vaid pigem tooteläbivaatamine tootja soovitatud tehniliste omaduste ja paigaldusmeetodite kohta.
Need näidustused on tavaliselt teatatud kaardid meetodid, määrab kindlaks kohapeal vajalikud protseduurid ja seega ka valmistoote kvaliteedi ja garantii.
Väljaspool seda kontekst, iga tootmisettevõte väheneb nende kohustused, andes ettevõttele mis tahes kahju, mis on tingitud seadmete riketest (kliimaseadmed, katlad, elektriseadmed jne) või tagajärgedest materjalide paigutamisel (plaatide liimid, tehase torujuhtmed jne), erinevalt sellest, mida on kirjeldatud tehnilised lehed.

Lepingud kutsetöötaja ja teostaja vahel

See eeldus on ka küsimus ehitusmaterjalide ja nende osade kontrollimise ja jälgitavuse kohta.
Selle tingimuse tõttu on professionaalil võimalik teostada erinevate tootmisetappide kontrollifunktsiooni, andes signaali tellimuste teenindamise kohta ja samal ajal soovitada korrigeerivaid meetmeid.
Siiski on ilmne, et iga probleem on paigutatud suhe faktide järjepidevusele, samuti kõikidele teguritele, mis reguleerivad ettevõtte ja töösuhte direktori vahelisi suhteid.
Lisaks nendele andmetele on vaja analüüsida ka muid aspekte, nagu töö mõõtmed ja omadused, arvestades projekteerimisnõudeid ja tehnilisi standardeid.

projekti dokumente

Kõik erinevad märkused, suulised, sätted, kontrollid ja testid tuleb märkida dokumendis Journal of Works, hoiustatud ehitusplatsil.
Selles dokumendis, mille on koostanud teose direktoraat, peab olema teatatud: töötajate, alltöövõtjate äriühingute koosseis ja ülesanne, kasutatavad tööriistad ja materjalid ning sel päeval tehtud töö üksikasjalik kirjeldus.
Töö lõpetamisel muutub ajakiri tegelikult mälu töö ajalooline ja seega ka suurepärase teabe kogumise ja kogu ala tegevuse jälgimise.

ehitusplatsil

Lisaks võib selle andmebaasi säilitamine olla kasulik vahend hinnata individuaalseid fakte (mis on seotud üksikute sündmustega), mis tahes viivitusi seoses töögraafikuga, väliseid häireid (mis aitavad kaasa ehitusetapi loomulikule arengule), peatamisi või väliste menetluste alustamist (ehituse ajal esinevad erinevused); jne
Samuti on kasulik märkida kuupäevad üksikute ehitustööde ja ehitusstruktuuride ehitus, mis on vajalik sõnaline materjalide kogumine (betoon ja teras).Video: ZEITGEIST: MOVING FORWARD | OFFICIAL RELEASE | 2011