Arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamise vahendid

4% käibemaksumäära vähendamine, IRPEFi sissemaksed ja mahaarvamised (50% ja 19%), et toetada puuetega inimesi või nende pereliikmeid, kes töötavad kodudes.

Arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamise vahendid

Töö kodus puuetega inimeste ja hüvitiste raamistiku jaoks

barriere architettoniche

Kuidas õigusaktid puutuvad kokku puuetega inimestega, kes on sunnitud töötama kodus, et neid kõrvaldada arhitektuurilised tõkked?
Eeliseid võivad pakkuda hoone sekkumised, näiteks vannitoa taastamine, uste laienemine ratastoolile pääsemiseks, treppide paigaldamine ja paljud teised.
Eri tüüpi kasu on: käibemaksumäära vähendamine, sissemaksete tegemine ja võimalus teha IRPEF-i mahaarvamisi.

4% käibemaks arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks

Arhitektuuriliste tõkete ületamiseks või kõrvaldamiseks otseselt suunatud tööde teostamine eeldab4% käibemaksumäär. Seda on võimalik rakendada olemasolevatele hoonetele suunatud sekkumiste, samuti puudega inimeste kõndimiseks ja tõstmiseks vajalike vahendite ostmiseks (nt trepikoda) ning tehniliseks ja informatiivseks abiks, mis on mõeldud iseseisvuse soodustamiseks.
4% subsideeritud käibemaks on lubatud ainult siis, kui ostja on puudega või kõige rohkem üks tema pereliikmetest. Selle saamiseks tuleb ettevõttele, kes peab teoseid esitama, esitada järgmised andmed dokumendid:
- pädeva ASLi väljastatud sertifikaat, mis tõendab nelja vastuvõetud vormi (motoorset, visuaalset, kuuldavat või keeletüüpi) vahelist funktsionaalset invaliidsust;
- ehitusmeetmete puhul omavalitsuse poolt välja antud ehitusloa pealkirja koopia, muidugi ainult juhul, kui sekkumise liik nõuab kohaliku omavalitsuse ehituspraktika esitamist;
- tehnilise ja arvuti abivahendi puhul spetsiifiline ettekirjutus, mille on välja andnud ASL-i arsti spetsialist, mis näitab funktsionaalset seost väärtuse languse ja subsiidiumi vahel.
Kui te ei soovi ettevõttele tundlikku teavet esitada, võite alternatiivselt alati anda ettevõttele aIsedeklareerimise allkirjastatud puuetega inimeste või pereliikme poolt, kellel on õigus saada lihtsustatud käibemaksu. Enesedeklaratsiooni näide võiks olla järgmine:
Allakirjutanu... sündinud... C.F.... deklareerib oma isikliku vastutuse alusel, et ehitustööd, mis on otseselt suunatud arhitektuuriliste tõkete ületamisele või kõrvaldamisele hoones, mis asub... kaudu... teostatakse kooskõlas 9. jaanuari 1989. aasta seadusega, n. 13 ja d.m. 14. juuni 1989, n. 236 esitavad objektiivseid tunnuseid, et oleks võimalik saada kasu n-4-protsendilise käibemaksumäära kohaldamisest arvete alusel esitatud pakkumistele (või alltöövõtule) vastavalt n. 41-ter tabelis A, II osa, mis on lisatud d.P.R. 26. oktoober 1972, n. 633. Allakirjutanu nõuab seetõttu 4% käibemaksumäära kohaldamist selles sätestatud piirides.
Enesedeklaratsioon on ka enesedeklaratsioonile lisatud ehitusloa pealkirja koopiatingimusel, et sekkumise liik nõuab kohaliku omavalitsuse ehituspraktika esitamist. Siiski on soovitatav omada kõiki teisi ülalnimetatud dokumente, mida ei tarnita ettevõttele, kuid mis eksponeeritakse.

Toetused arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks

Seadus 13/1989 tutvustas võimalust küsida panuse erahoonete arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks. Toetus on tehtud kulutuste alusel makstud summa. Taotluse võivad esitada ka puudega isikud, pereliikmed või korteriühistu, kus puudega isik elab.

eliminazione barriere architettoniche: servoscala

Taotlus tuleb adresseerida kohaliku omavalitsuse linnapeale iga aasta 1. märtsiks ning peab sisaldama teostatavate tööde kirjeldust, meditsiinilist tõendusmaterjali, mis tõendab liiklusraskuse liiki ja enesertifitseerimist, milles puudega isik kinnitab, et ta elab tavaliselt hoones, kus teosed tehakse. Täidetava vormi ja praktika selgituste saamiseks on soovitatav võtta ühendust kohalike omavalitsustega.
Toetuse suurus määratakse kulutuste vahemike alusel. Kuni 2 582,28 eurot katab panus kogu summa, samas kui suuremate summade puhul katab see ainult osa tegelikult tehtud kulutustest.

50% IRPEF-i mahaarvamine arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks

Elamute hoonete renoveerimistöödel on võimalik saada kasu ühest 50% mahaarvamine arvutada maksimaalselt 96 000 eurot.
Hõlbustatud sekkumiste kategooria hõlmab arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamist (näiteks lifti paigaldamine või astmete asendamine kaldteedega, kui need on tehniliselt kooskõlas arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamist käsitlevate sätetega) ja ka need, mis on tehtud tööriistade realiseerimiseks, mis kommunikatsiooni, robootika ja muude tehnoloogiliste vahendite abil sobivad raskete puuetega inimeste sisemise ja välise liikuvuse soodustamiseks vastavalt artikli 3 lõike 3 seadusele n.104 1992. a.

detrazione 50% per eliminazione barriere architettoniche

Täpsustatakse, et mahaarvamine toimub ainult puuetega inimeste liikuvuse hõlbustamiseks hoones ja väljaspool seda. See ei kehti instrumentide või vallasvara ostmiseks (isegi kui see on suunatud puuetega inimeste suhtlemise ja liikuvuse soodustamisele), näiteks käed-vabad telefonid, puuteekraanid, arvutid või laiendatud klaviatuurid. Nende varade puhul on aga ette nähtud 19% -line Irpefi mahaarvamine, mida näeme järgmises lõikes.
50% -lise mahaarvamise saajad on kõik IRPEFi maksukohustuslasedhoone omanikud või omanikud (üürnikud, laenuvõtjad jne) või kooselu pereliikmed, kes toetavad sekkumise kulusid. Mahaarvamise üksikasjad ja tunnused on samad, mida rakendati olemasoleva hoone varude taastamisega seotud mahaarvamine.

IRPEFi mahaarvamine 19% arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks

Samuti on olemas veel üks mahaarvamisviis, millele me varem mainisime, nimelt IRPEF-i mahaarvamine 19%, mis on lubatud kulude soetamiseks:
- vahendid, mis on vajalikud saatmiseks, ambulatsiooniks, liikumiseks, tõstmiseks (nt treppide tõstmiseks);
- tehniline ja infotehnoloogiline tugi iseseisvuse ja integratsiooni jaoks (nt käed-vabad telefon, puuteekraan, laiendatud klaviatuur).
IRPEF-i mahaarvamine 19% -st on ette nähtud ka muude sekkumiste jaoks, näiteks kaldteede ehitamiseks või lifti kohandamiseks, et muuta see ratastooli paigutamiseks sobivaks. Need viimased sekkumised jäävad siiski ülalkirjeldatud 50% -lise mahaarvamise alla. Sellistel juhtudel kohaldatakse 19% -list mahaarvamist ainult nende kulude võimaliku osakaalu suhtes, mille puhul on taotletud hoonete renoveerimise mahaarvamist. 50% ja 19% -list mahaarvamist ei saa seega samadel kuludel kombineerida.

Regioonide poolt arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks antud toetused

Lisaks riiklikul tasandil oodatavale kasule on väärib märkimist piirkondlike panuste kohta. Selles valdkonnas kehtivad eeskirjad on erinevad ja võivad muutuda. Seetõttu on enne tööde teostamist soovitatav küsida viimaseid uudiseid maksukeskuses, ühingus või otse võrdluspiirkonnas.

Teenuste kumulatiivsus

Nagu nägime, on arhitektuuriliste tõkete kõrvaldamiseks mõeldud sekkumiste hõlbustamiseks mitmeid võimalusi. Kui meie olukord võib langeda rohkemate hüvedega ette nähtud tingimustesse, on alati hea kontrollida, kas see on lubatud koguda neid. Kui seda ei anta, peame valima konkreetse juhtumi jaoks kõige sobivama.Video: