Synoptic plaat seismilise riski vähendamiseks

Erakorralise hoolduse või seismilise paranemise korral tuleb nõutud dokumentatsioonile lisada seismilise riski vähendamise kaart.

Synoptic plaat seismilise riski vähendamiseks

Seismiline risk ja ajaloolised hooned

Ajaloolised hooned

seismiline iseloomustus meie territooriumil on vaja võtta meetmeid, et kaitsta pärandit ja eelkõige tagada kodanike turvalisus.
Need põhjused on lükanud Kultuuripärandi ja tegevuse ning turismi ministeerium taotleda ajaloolistes hoonetes sekkumiste puhul a sünoptiline kaart millest on võimalik kavandatavad tööd ja hoone käitumine tuletada struktuursest ja seismilisest vaatepunktist.
pärit 1. september 2015 seepärast on vaja lisada tehnilisele dokumentatsioonile, juba antud volitustele ja õiguslikele arvamustele kaart, mis on oluline hoone pärandi jälgimiseks, ning muuta haldusasutused, määratud tehnikud, kogukonna jaoks oluliste kaupade eraomanikud kohta selle pärandi säilitamine ja parandamine, samuti seismilise riski leevendamine.
Sätted sisalduvad Ringkiri n. 15. aprillil 2015 kultuuripärandi ministeeriumi ja tegevusega seotud tegevused Arhitektuuripärandi kaitse ja seismilise riski vähendamise sätted.
Täpsemalt, ringkirjast teatatakse põhjused, mis viisid nende meetmete vastuvõtmiseni, mida on võimalik täpselt tuvastada:
- kõrge seismiline risk meie territooriumil, mida iseloomustavad perioodilised maavärinad, mis on toonud kaasa olulise ajaloolise ja kultuurilise huviga esemete hävimise või mõnel juhul kaotus;
- pärandi seisundmida iseloomustab struktuurse haavatavuse kõrge seisund hooletuse ja rikkumise või muutuste tõttu, mis on muutnud struktuuri struktuuri ja vastuseid seismilistele sündmustele.
Eelöeldut silmas pidades otsustati rakendada riskide vähendamise poliitika, mille eesmärk on jälgida hoonete sekkumist, sealhulgas osade lihtsa hoolduse või remondi korral; tõepoolest selgus, et isegi väikeste muudatuste, katete asendamise või vaheseinte paigaldamise või lammutamise tulemusena muutub hoone üldstruktuur selle ohutuse ja terviklikkuse kahjuks.
Nendel põhjustel, sekkumiste puhul seismiline paranemine või erakorraline hooldus (määratletud Konsolideeritud ehitusõigus D.P.R. 380/2001), mis näevad ette uste ja akende muutmine, katuse katte asendamine, vaheseinte muutmine ja jälgi või auke mis oluliselt vähendavad hoone vastupidavast osast, peavad vastutavad tehnikud esitama lisaks seaduses nõutud dokumentidele ka ringkirja 1. lisas sisalduva kokkuvõtliku lehe.

Kaardi omadused seismilise riski vähendamiseks

Sekkumise sünoptiline leht, mis tuleb koostada kooskõlas peaministri 9. veebruari 2011. aasta direktiiviga, Kultuuripärandi seismilise ohu hindamine ja vähendamine, viidates ehituse tehnilistele standarditele vastavalt infrastruktuuri- ja transpordiministeeriumi 14. jaanuari 2008. aasta määrusele, sisaldab vara asukohta isegi katastri vaatenurgast koos avaliku või erasektori vara kirjeldusega, kavandatud kasutuse ja sekkumise identifitseerimisega.

Sekkumised seismilise riski vähendamiseks

Sõltuvalt sellest, kas tegemist on erakorralise hooldusega või seismilise paranemisega, tuleb täita vastavad lehed.
Esimesel juhul tuleb esitada üks sekkumiste kirjeldus koos haavatavus tuvastatud iga ehituselemendi puhul: tahvlid ja võlvid, kandvad seinad, talad, kattekonstruktsioon, vundament ja mittekonstruktsioonilised elemendid.
Pärast haavatavuste tuvastamist tuleks märkida järgmised andmed seismilised riskide vähendamise meetmed planeeritud või kohalikud remonditööd: välisrõngad, lipsvardad, äärekivid, ketid, tugipostid, müüritiste konsolideerimine, lauad, traksid, jäigastid, õmblus- ja õmblusvahendid, segude süstimine, koormuste vähendamine, maa konsolideerimine või midagi muud võimalik parandada hoone reaktsiooni seismilistele liikumistele.
Lõpuks esitatakse sekkumiste hindamine tõhususe, kulude, ühilduvuse jne põhjal.
Seismiliste parendustööde puhul aga ohutusnäitajad enne ja pärast sekkumist, piirväärtuste parameetrite lisamisega, kiirenduste ja tagasipöördumisperioodide vaheline seos.

Hooned ja seismiline risk

Sisaldab andmeid, mis on juba vastutavate tehnikute käsutuses, kaart ei kujuta endast täiendavat töö kasvu, vaid lihtsat süntees kasulik teabe kogumiseks.
Saadetud kaardid salvestatakse platvormile Mibaci kogukond ja õppis, et kavandada lühi- või pikaajalisi sekkumisi, mille eesmärk on kaitsta ja tugevdada üksikuid esemeid ja keerukamaid süsteeme, näiteks ajaloolisi keskusi.
Ainult siis, kui me eelnevalt sekkume, süsteemide ja tehnoloogiatega, mis suudavad tagada hoonete vastupanu ja õige vastuse maavärinale, suudame me säilitada meie ajalooline mälu muuta see kasutatavaks mitte ainult täna, vaid ka tulevaste põlvkondade jaoks.Video: