Super korter

Superkondominium on see osadus, kus koos eksklusiivse vara sektsioonide või osadega on hoone osad, ruumid, rajatised jne.

Super korter

Supercondominio

1942. aasta tsiviilkood reguleerib hoonetes korteriumi juhtumit (Artiklid. 1117-1139 c.c.) või selle konkreetse osaduse vormi, milles koos plaanide või eksklusiivse vara osadega (kinnisvaraüksused) on ühisomandiga hoone osad (ruumid, rajatised jne).
Korterelamu eripära seisneb selles, et need on osad, mis on tehnika tasemest näitlikul viisil loetletud. 1117 c.c., on kinnisvaraüksuste suhtes funktsionaalsuse ja lisavarustusega seotud, nii et nad ei ole jagatud, välja arvatud konkreetsed hüpoteesid.

Just sellepärast on tavapärane öelda, et ühistu on üks Sunniviisiline osadus.
Linnade areng on viinud hoonete konglomeraatide sĂĽnd, juba iseenesest koosnevad korteriĂĽhistutest, millel on ĂĽhised asjad, rajatised ja teenused.
see hoone tüüp on võtnud oma nime vastavalt sellele, milline on doktriini üksmeelne määratlus, mida nagu me hiljem näeme, on rakendatud ka praktikaga, mis käsitleb super korter (või isegi keeruline korter).
sisse konkreetse määruse puudumine mis reguleerivad seda juhtumit, oli enamik sellel teemal toimunud doktriinilistest aruteludest, vähemalt algusaastatel, suunatud kohaldatavate eeskirjade väljaselgitamisele.
Kaks le positsioonide:
a) ĂĽhelt poolt need, kes tegid ettepaneku artikliga dikteeritud artiklite kohaldamiseks. t osadus (Artiklid. 1100-1116 c.c.);
b) teiselt poolt suur hulk teadlasi, kes selle asemel valisid superkondomandi allutamise normidele Artiklid. 1117 ja ss c.c.

Supercondominio


Esimese väitekirja puhul öeldi, et hoonetes asuva korteriumi suhtes dikteeritud reeglid eeldavad, et suhe Korterelamu on loodud ainult nende kaupade jaoks, mis asuvad ühes hoones ja isegi nende asjade puhul ei ole ühised enam kui ühele stabiilile.
Riigikohtu, mis on tema domineerivas veenis, on vastu võtnud teise hüpoteesi.
koos 2000. aastal tehtud hääldus õiguspärasuse kohtunikud pidid täpsustama et osapooled, mis on vajalikud mitme ehitise olemasolu või teenuse osutamiseks või kasutamiseks, kuuluvad eri hoonetesse kuuluvate kinnisvaraüksuste omanikele ja neid reguleeritakse, kui litsents ei ole muul viisil ulatusliku tõlgendamise või kehtiva kehtivuse tõttu olemas; analoogilise integreerimise reeglitest alates hoonete korteriühistute teemal dikteeritud reeglitest (Cass. 7. juuli 2000 n. 9096).

See analoogne rakendus, selgitab Euroopa Kohus, on võimalik, sest samamoodi nagu ühist kasutust vajavate osade puhul, mis on seotud ühe ja sama ehituse (ja tavaliselt selle sisemuse) puhul asjassepuutuvate asjade, taimede ja teenustega. 1117 cit., Ühine mitmele hoonele ja sageli nende kõrval, on vajalik ka erinevate hoonete olemasolevate ja kasutatavate või kasutamiseks või teenindusplaanide või põrandapunktide osade jaoks, kui need on seotud sama instrumentaalse, materjali või funktsionaalse sidemega (Cass. alates. cit.).
Riigikohusselle vajaliku olemasolu tõttu manustamise piirangon selgelt määratlenud, et erinevate ühistute reaalsuste jaoks ühiste kaupade puhul, kuid ilma eelnimetatud juurdepääsetavuse nõudeta, on kohaldatavaks peetavad reeglid need, mis on dikteeritud selles küsimuses. osadus mitte artiklites nimetatud 1117 ja ss. c.cKuidas öelda, kui ühine asi on eksklusiivne omamine (mõelge veesüsteemile või küttesüsteemile), on see hea korteriühiskonna režiimi all.
Siiski, kui kaupal on üks lihtsalt kaunistamise või väärtuse suurendamise funktsioonilma täiendava iseloomuta nõudega, mis muudab selle kinnisvaraüksuste kasutamiseks hädavajalikuks, siis t osadus.Video: Papiniidu tn 25, Pärnu - maitsekalt renoveeritud 3toaline korter, super asukoht