Energiasäästu standardid

Nagu kõik teavad, on tõhususe ja energiasäästu eesmärk vähendada fossiilkütuste tarbimist ja vähendada saasteaineid.

Energiasäästu standardid

efektiivsus nagu kõik teavad, on energia säästmine suunatud fossiilkütuste tarbimise vähendamisele ja saasteainete heitkoguste vähendamisele atmosfääri. Esimene samm selles osas on neis asuvate hoonete ja süsteemide tõhus disain uus saavutused mõlemal juhul renoveerimistöid.
Esimesed seadused energiasäästu kohta meie riigis võib lugeda 1976. aasta numbriks 373 ja 1991. aasta üldtuntud seaduste numbriks 10. Viimane on välja antud järgmiselt: kasutuseeskirjad ratsionaalne energia, energiasääst ja areng taastuvatest energiaallikatest, mis on loodud termotehnilise sektori reguleerimiseks, optimeerides ja vähendades energiatarbimist nii palju kui võimalik, tegelikult ei pakkunud see selle elluviimiseks vajalikke praktilisi vahendeid.
Seadus 10/91 on olnud pikka aega ka tasemel Euroopa, viide selles esirinnas selle teoreetilise sisu, näiteks territooriumi jagamine geograafilisteks piirkondadeks teatud harjutusperioodide ja kliimatingimustega, nagu kuu keskmine temperatuur, tuule kiirus ja kokkupuute koefitsiendid. Kaks määrust, mida oleks pidanud reguleerima rakendamise olid presidendi 1993. aasta dekreet ja 1999. aasta presidendi dekreet 551.

tuuleenergia levib pidevalt

Tegelikult hakkasime meie riigis midagi tegema praktiline energiakulude vähendamiseks ainult uue aastatuhande esimese kümnendi keskpaigast ja uue reeglistikuna.
Teine laine energiasäästu eeskirjad algavad 1997. aastast, mis on kuulus nn Kyoto.
Väga lühidalt eespool nimetatud protokolliga, millel oli ülemaailmne kaja, kohustusid osalevad riigid vähendama süsinikdioksiidi heitkoguseid suurema keskkonnakaitse tagamiseks. Kyoto protokolli vastuvõtmine Euroopas sai ühenduse dekreediga 2002/91 / EÜ, mis pani liikmesriikidele kohustuse välja töötada ja vastu võtta metoodikad hoonete energiatarbimise arvutamiseks, rakenduse metoodika viimased uuendused meie ettevõttes. Riik oli mõni suvi tagasi.
Riiklikul tasandil on ühenduse dekreet 2002/91 / CE rakendatud seadusandliku dekreediga 192 19. august 2005: Direktiivi 2002/91 / EÜ (ehitiste energiatõhususe kohta) rakendamine, parandatud ja täiendatud seadusandliku dekreediga 311 29. detsember 2006: 19. augusti 2005. aasta seadusandliku dekreedi 192 parandus- ja täiendussätted.
3. märtsil 2008 avaldati seadusandlik dekreet 115, mis kuulus üheks eesmärgid rakendusmääruste puudumise korvamine Seadusandlik dekreet 192, millega nähakse ette kohustus viidata ehitiste energiavajaduse arvutamiseks tehnilisele kirjeldusele UNI / TS 11300, 1. ja 2. osa ning erandina eelmistest UNI standarditest.
2. aprillil 2009 avaldati Vabariigi Presidendi määrus 59Seadusandliku dekreedi nr 192 ja seadusandliku dekreedi 311 rakendusmäärus. Samal aastal juunis lõpetati Vabariigi Presidendi määrus 59/09 hoonete energiasertifitseerimise riiklikud suunised.
Esimene direktiiv Euroopa hoone energiasäästu kohta EPBD Hoonete energiatõhususe direktiiv) (direktiiv 2002/91 / EÜ). 2010. aastal ilmus selle direktiivi uus väljaanne 2010/31 / EL, mis tegelikult alustas läbivaatamist.

Euroopa õigusaktid

direktiiv 2010/31/EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU ELU, 19. mai 2010, hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud).

Europa Jupiteri tütar

direktiiv 2009/28/EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU EÜ, 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta, millega muudetakse ja hiljem tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2001/77 / EÜ ja 2003/30 / EÜ.
direktiiv 2006/32/EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU EÜ, 5. aprill 2006, energia lõpptarbimise tõhususe ja energiateenuste kohta ning nõukogu direktiivi 93/76 / EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta.
direktiiv 2002/91/EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU EÜ, 16. detsember 2002, hoonete energiatõhususe kohtaVideo: Aivar Kukk „Automaatika koostöös kasutajaga, teadlikkus ja võimalused energiasäästuks Siemensi "T