Gaasi kontrollimise standardid

Juba üle kümne aasta tehnoloogiliste süsteemide valdkonnas on toimunud tõeline revolutsioon, mis on kaasanud ka tsiviilotstarbelise gaasitehase.

Gaasi kontrollimise standardid

Gaasijaamad on need, mis põhjustavad inimestele suurimat muret, olenemata sellest, kas nad on vedelgaas (vedel propaangaas), mida üldiselt kasutatakse metaani nii maagaasi kui ka linnagaasi, mis on kõige levinumad.
Alates uue aastatuhande esimestest aastatest tsiviilotstarbeliste tehnoloogiliste süsteemide turvalisuse valdkonnas toimus tõeline revolutsioon, mis hõlmas ka taim gaasi. Tsiviilotstarbeliste gaasisüsteemide ja 35 kW või väiksemate võimsuste võrdlusstandardiks on UNI CIG 7129/08, mida reguleerivad terminite määratlemiseks muud paigaldamise standardid ja tehnilised kirjeldused. süsteemide kontrollimiseks ja seadmete paigaldamiseks.

nuove tecnologie richiedono nuove norme

Uued eeskirjad ja tehnilised spetsifikatsioonid (standardid, mida ei ole veel täielikult rakendatud) on tingimata kaasatud ka uute materjalide ja gaasisektori tehaste tehniliste lahenduste hulka, nagu näiteks mitmekihiline.
Ka gaasijaamade kontroll on viimastel aastatel muutunud pingelisemaks, viide selles mõttes on resolutsioon 40/04 volitused (Elektri- ja gaasiamet) keskendus AEEG esialgu uute seadmete kontrollimisele, laiendades neid ka olemasolevatele.
Olemasolu regulatiivses stsenaariumis Uni arvukate tehniliste spetsifikatsioonide (UNI TS) paigaldussektori jaoks, tuleneb just vajadusest leida ühenduspunkt uute toodete turule sisenemise vahel ja anda viiteid paigaldajatele kunsti põhimõtte järgimise kohta. kasutajate turvalisust.
Praegu on paigaldamine tsiviilotstarbeliste gaasisüsteemide puhul on olemas spetsifikatsioonid: UNI TS 11147, UNI TS 11340, UNI TS 11343, UNI TS 11344.

Gaasikontrollid, UNI 11137 ja UNI 10738 standardid

Üks tsiviilotstarbelise gaasisüsteemi ohutuse põhielemente on lekke puudumine mis tahes elemendist, mis moodustab süsteemi, lisaks sellele tuleb sõltuvalt gaasikasutajate liigist võtta kasutusele konkreetsed ohutusmeetmed. Need hõlmavad keskkondi, kus nad reisivad torustik gaasijaotussüsteem ja need, kus kasutaja seadmed on paigaldatud.

piano cottura richiede aerazione e ventilazione

Nende hulgas abiainet mis võib tihti kontrastida selliste keskkondade nagu köök ja vannituba (kus võib olla pliidiplaate ja katlaid) esteetiliste nõuetega, kus on ülemise serva jaoks ventilatsiooniavad ning põhjapoolsed ventilatsiooniavad nii seintele, mis väljastavad hooneid.
Selle puudumine kahjud tehase gaas on tihedalt seotud selle tihedusega, standardi sobivus tehase sobivuse kontrollimiseks on UNI 11137. See standard, viidates olemasolevatele gaasijaamadele, määratleb, kas tehast saab kasutada koos reserviga ( see tähendab, et seda kasutatakse kontrollitult) ja seetõttu iseloomustab seda ajutise tööks sobiv tihend või see tuleb kasutusest kõrvaldada.
Loomulikult määratleb standard esimesel juhul ühemõtteliselt tehase kasutusviisid ja selle tingimused aeg mille raames tuleb see viia kooskõlla vajalike tehniliste sekkumiste realiseerimisega. Sekkumised, mis peavad vastama D.M.
Ka gaasisüsteemide elemendid põlemissaaduste kõrvaldamiseks, suitsusüsteemid, on viimastel aastatel oluliselt muutunud nii tehnoloogilisest seisukohast kui ka regulatiivsete viidete seisukohast. Sellisel juhul on peamine standard UNI 10738- mille kohta lähitulevikus ei tehta täiendavaid muudatusi, siis esimene tekst pärineb aastast 1998, kui mõned sellised tehnoloogiad nagu kondensatsioon ei, nad olid ikka veel laialt levinud nagu täna.Video: 30 полезных автотоваров с Aliexpress, которые упростят жизнь любому автовладельцу / Алиэкспресс 2018