Allkirjastamine ja lepingute täitmine

Kas on võimalik nõuda lepingu täitmist ilma seda allkirjastamata või selle ebaseaduslikult allkirjastamata? Kohtunike sõnul on jah, teatud piirides

Allkirjastamine ja lepingute täitmine

Lepingute sõlmimine

Lepingu allkirjastamine

Kogemus õpetab meile, kui oluline see on allkiri meist kõigist.
Allkiri on üks esimesi asju, mida me koolis õpime; see on üks meie eripära ja see on oluline kasutage seda hästi kui meil on ees leping.
Sellisel juhul kohustab allkiri meid kolmandatele isikutele.
Lepingutes on allkiri see, mis võimaldab teil identifitseerima lepingupooled, tõendamakokkulepe ja. t kohustuste tulenevad tekstist.
See on keskmiselt, see tähendab tavalistel juhtudel nii.
Aga mis juhtumites juhtub ületunnitöö? Mis juhtub, kui täieliku allkirja asemel on lühend või rist?
Või kas pole tõesti midagi?
Ja lõpuks, et vastata meie esialgsele küsimusele, kes ei ole allkirjastanud või allkirjastanud, ütleme, ebanormaalselt, võib nõuda lepingu täitmist?
Vaatame, mida tsiviilkoodeks ja kuidas on eeskirju mõnes paljudel juhtudel tõlgendatud.

Allkirjastage leping ja deklaratsioonide päritolu

Kõigepealt peame me oma väärtuse poolest praktikas silmas pidama eeskätt tsiviilkoodeksi normi: see, mis sisaldubart. 2702 c.c.
See näeb ette Eraviisiline kirjutamine teeb täielik tõendkuni võltsingutasudeni päritolu deklaratsiooni allkirjastanud isiku poolt, kui see, kelle vastu kirjutus on koostatud, tunnustab selle tagatist või kui seda loetakse seaduslikult tunnustatuks.

Kokkulepe: lepingu oluline osa

In silmasart. 1325 c.c., lepingu nõuete hulgas onkokkulepe poolte vahel.
Niisiis, lepingutes, mis on eraõiguslik skriptid, kus pooled on rohkem kui üks, näitab allkiri üldiselt seda, et lepingu sisu käsitlev kokkulepe, see element, mis on oluliseks osutunudart. 1325 c.c., on pooled jõudnud.
Need, allakirjutamise ajal, võtavad üldiselt endale lepingus märgitud kohustused.
Siiski on hea meeles pidada, et mida on ette näinudart. 2702 c.c. see on täielik tõend päritolu nende allkirjastanud avaldused.
See tähendab, et ei ole kahtlusi selle allkirjastamisel.

kuigi
võib tekkida kahtlusi kohustuste sisu osas, seega saavutatud kokkuleppe osas: kohtunik on tegelikult tasuta tuvastada selle sisu kõigi tema valduses olevate tõendite hindamisest, isegi kui allkiri on olemas ja on selge (vt reklaami) Cass. n. 12695/2007).

Tellimine ja isadus: crocesegno

Kui allkiri peab sisaldama isadus näiteks on jõutud järeldusele, et seda ei saa pidada piisavaks rist, mis on määratletud kui täiesti autentsed tunnused selle autori tuvastamiseks (vt ex. Cass. n. 6133/1992 ja n. 1915/1988).
Või peeti seda kehtetuks, kui allkiri kinnitati omal käel, kuid kopeeriti teiste poolt kirjutatud mudelist piirides, kus on näidatud, et kopeerimine olid teadlikud, et nad annavad õigusakti sisule nõusoleku (vt näiteks Cass. n. 4126/1979).

Tundmatu allkiri ja tellimata jätmine

Lepingu allkirjastamine

Allkirja täieliku puudumise tõttu loodi see omai mitu korda, mis La tootmine kohtus üks töövõtjate, dokumendi allakirjutanu ainult muu töövõtja, et tugineda sellest tulenevate kohustuste täitmisele, t paranema selle tegija kohustuse puudumine, kuna see on tema tahte ühemõtteline väljendus kasu mittetäieliku kirjaliku dokumenteerimisega"(Cass. n. 1777/1988).
Kõne on kehtiv ka praeguste allkirjade jaoks, kuid ebaselge.
Mõistet korrati paljude kohtuotsustega ja lõpuks ka karistusega n. Kassatsioonikohtu 23669.
Selles kohtuotsuses kinnitas Legitiimikohus seda, mida esimese ja teise astme kohtunikud on juba sõlminud ja mis on sõlmitud märkimise kehtivuse tunnustamiseks.
Sel juhul a võlausaldaja ta oli kokku leppinud otsus võlgniku müüjatäitmine esialgse lepingu, mis kohustas teda määrama a liikumatu.
müüja võlakiri ta palus allkirja ei see oli omistatav teisele (see oli lause tekstist järeldatud akronüüm).
Apellatsioonikohtu arvates tellimuse dekrüpteerimine ei ole toimingu kehtivuse nõue, kui autor on selle üldisel taustal identifitseeritav tegu kontekstis ja loetavuse puudumine ei takista tellimuse edastamist sellele teemale. Kui märkimisele eelnevad märkused võimaldavad - nagu ka kõnealusel juhul - tegu päritolu kindlakstegemiseks, tuleb lühendit pidada samaväärseks täielikult allkirjaga (Cass. n. 23669/2015).
Isegi legitiimsuse kohtunikud lükkasid erandi tagasi, korrates seda eraõigusliku kirjapaneku kohtus esitamine selle osa poolt, mis on kirjas kirjas, mis ei olnud selle allkirjastanud (kuid sama võib öelda ka juhtumi puhul, kus märkimise graafilised märgid ei ole loetavad) on samaväärne kontekstipõhise märkimise puudumine (või loetamatut liitumist kujutavate graafiliste märkide muutmata jätmine) ning seega sisulisel või tõendusmaterjalil selles sisalduv leping, tingimusel, et kohtuotsuse vaste on sama, mis oli juba allkirjastatud. ei ole enne tootmist tühistanud antud nõusoleku ja akt on esitatud selleks, et tugineda sellest tulenevatele kohustustele ( tCass. n. 13103, 23.12.1995 ja Cass. 11409, 16.05.2006).
Kohtunike sõnul on meil seega kehtiv aktsepteerimine, isegi kui seda loetakse antud pärast teise poole allkirja.
Sellest järeldub, et ütles vastuvõtmine see kehtib ainult siis, kui vahepeal ei ole teine ​​pool, see, kes on alla kirjutanud, tühistanud antud nõusolekut, mis on võimalik enne, kui on teada teiste nõusolek (v. art. 1328 c.c.) (ja tundub, välja arvatud juhul, kui taotleja on kohustunud ettepanekut enne teatavat ajavahemikku tagasi võtma endine art. 1329 c.c.).
tellimus hoitakse kehtiv ainult siis, kuiseejärel viiakse teisele hagile õiguskaitse.
Lõpuks vahe plaani vahel tõenduslik ja plaan märkimisväärne on antud erinevus, mis on nõue kirjalik vorm: on olemas lepingud, kus vormi on vaja, sest kokkulepet võib lugeda saavutatuks (vorm 1). t ad materiiam) ja lepingud, mille vormi nõutakse üksnes tõenduslikel eesmärkidel (vorm. t ad probationem).Video: Aastaaruanne osa 6 - viimistlemine, allkirjastamine ja esitamine