Ennustused

Teenijad, nende omadused ja nende konfigureeritavus Itaalia õigussüsteemis.

Ennustused

Väga sageli kuuleb, et antud käitumine on ühe alusel õigustatud pärisorjus; p

Sevitu prediali

istuda naabri aias, hoida hoonetes teatavaid vahemaid, parkida auto kindlasse piirkonda ja nii edasi.

Mitte alati kõik need juhtumid on tingitud voodist servituudi korralikult kutsutud.

Seepärast on seda väärt mõistma millised on sulased, kuidas nad seadistasid ja teised põhijooned.

Tsiviilkoodeksart. 1027, määrake seaduse sisu servituudist.

Selle artikli kohaselt Eesnäärme servituudiks on fondile määratud kaal teise teise omanikule kuuluva fondi kasulikkuse kohta.

Peamised omadused Servituut on seega:

a) kaks naaberfondi;

b) nende fondide liikmelisus a omanikud;

c)kaalu kehtestamine fondi kasuks.

Määratlemine aktiivsed küljed, võime öelda, et need koosnevad kasu a põhja (nimetatakse domineerivaks) teisele põhja (nimetatakse teenistujaks), mida a kasulikkus esimesel.

Kasulikkuse mõiste jaoks järgmine art. 1028 c.c. täpsustab, et see võib koosneda ka domineeriva fondi suuremas mugavuses või mugavuses.

Põhimõtteliselt pärisorjus see on a reaalne õigus (st õigus asjale) nautida teised.

selgitusPõhimõtteliselt võib öelda, et see viitab ka ehitistele üldiselt, samuti õigesti mõistetavale maale.

Teenijate vahel on võimalik eristada vabatahtlik (art. 1058 c.c.) e sunnimeetmete (art. 1032 c.c.).

Esimene neist on loodud lepingu või testamendi; teised koos otsus või võimaluse korral koos haldusasutus.

Lisaks ostetakse ka teenistujaid, keda ilmselt pakutakse kahjulikud valduses (art. 1061 c.c.).

Sevitu prediali

L 'konstitutiivse servituudi tegu see peab olema transkribeeritud avalikes kinnisvararegistrites (art. 2643 c.c.).

Joonista le põhijooned, tingimusel, et teatavad konkreetselt seadusega ette nähtud hüpoteesid (kõigi läbipääsu leevenduste hulgas) ei täpsusta tsiviilkoodeks seda, mida seaduse sisu.

See pani subjekti teadlased kokku, et servituud on tüüpiline õigus, millel on ebatüüpiline sisu; Lühidalt öeldes määratletakse seaduses selle õiguse peamised tunnused, jättes pooled vabaduse määratleda, kuidas ja millal neid rakendada.

Selles mõttes on see delegeeritud doktriin ja kohtupraktika ülesanne teha kindlaks need juhtumid, mis kuuluvad teenistujate kategooriasse ja mis ei ole.

Oluline ja vältimatu nõue servituudile, mida muuhulgas võib arvataart. 1027 c.c., kas see on realitas.

Mida see tähendab? See tähendab seda utiliit peab olema tihedalt seotud valitsevale fondile.

Naasmine näited Alguses on kohtupraktika püsiv, kinnitades, et auto parkimine konkreetses piirkonnas ei ole servituud, sest seda ei ole reaalarvudega seotud, vaid lihtsalt commoditas, see tähendab auto omaniku suuremat mugavust kui mitte integreerib domineerivale fondile omase kasulikkuse äärmused (2004. aasta kassatsioon nr 8137).

C

Sevitu prediali

kindlasti õõnestab servituudi keeldkahe naabri vahel kokku lepitud, et tõsta oma hoone teatud kõrgusele.

Puudumine realitas halvendab osapoolte kohustusi, mis on seotud t ebakorrapärased töövahendid.

differenoluline on see, et servituudi üleandmine toimus neile mõeldud rahaliste vahenditega, samas kui ebaregulaarsed lepingud, mis on vaid poolte kokkulepped, kantakse üle ainult selgesõnaliselt mainitud juhtudel.

näide see selgitab mõistet. Fondi (domineeriv) A omanik Tizio on servituudi omanik, kes nõuab, et Caio, teenindava fondi B omanik, ei ehitaks üles teatud kõrgust oma põhjas.

Puhul loovutamine ühest kahest fondist või isegi mõlemast fondist kahele teisele eriomanikule, kui midagi ei ole vastupidises suunas tõendatud, siis ka nende teenistujate üle.

Puhul ebakorrapärased töövahendidseevastu parkimise korral, kui üleandmise ajal ei ole selgesõnaliselt kindlaks määratud midagi, ei liigu teatavas piirkonnas viibimise õigus koos omandiõigusega.


adv. Alessandro GallucciVideo: Jääboiler Ennustus