Kinnisvara müük: mis on tagasiside väljatõstmiseks

Mida teha, kui pärast maja ostmist selgub, et see kuulub teistele või et seda koormavad tegelikud garantiid või muud kahjulikud piirangud?

Kinnisvara müük: mis on tagasiside väljatõstmiseks

Kinnisvara müügileping

Mida teha, kui pärast maja ostmist saate teada, et müüja ei ajastu omanik hoonest või et viimast koormab garantiid või kahjulikke piiranguid?
Vastuse leidmiseks peame kõigepealt meeles pidama, et tsiviilseadustiku artikli 1470 sätete kohaselt:

Müük on leping, mille esemeks on asja omandiõiguse üleandmine või teise õiguse ülekandmine hinna tasumiseks Art. 1470 cod.civ.

Seega võime öelda, et. T kinnisvara ost müüja on kohustatud osta ostjale vara lepingu objektist.
Ostjal on õigus vara vastu võtta tasuta pärit hüpoteegid ja võimalikust nõuded kolmandate isikute poolt, kes nõuavad vara omandiõigust.

Kinnisvara väljatõstmine


Kui see ei juhtu, vaatame, mis on abinõud õigusaktidega ette nähtud.
Enne arutelu sisulist alustamist on vaja eristada kaks olukorda kus ostja võib leida:
- on teada saanud, et vara kuulub täielikult või osaliselt teemale peale müüja;
- kaotab ostetud kauba, sest kolmas isik on edukalt lõpetanud vara, mille eesmärk on kinnitada vara õigusi.
Kaitsed on erinevad sõltuvalt sellest, kas olete esimesel või teisel juhul.

Garantii vara väljatõstmiseks: mis see on?

Terminiga väljatõstmine me viitame kaotus a õige ostetud ostu-müügi aktiga kolmanda isiku õiguse suhtes, kes oli varem lepingu allkirjastamisel.
See toimub juhul, kui midagi müüakse, isegi ainult osaliselt teistest.
Müüja lisaks tagama ostja puhul kruustangid, peab tagama ostjale asja ei kuulu teistega, isegi mitte osaliselt, ja sellega nad ei koorma tasud, autoritasud, isiklikud või muud kahjulikud piirangud.
Ostja, kes on alla kirjutanud müügilepingule, on nn garantii jaoks väljatõstmine. See on müüja pakutav garantii, et vara tegelikult tulevad üle ja see on tasuta kahjulike piirangute ja ärakirju.
Müüja peab tagama ka kolmandatele isikutele ei häiri nende poolt esitatud nõuete rahumeelne kasutamine.
Sageli on väljatõstmisgarantii ostulepingus asjakohane klausel kirjutas notar. Täpsustatakse, et isegi selle puudumise korral kehtib see seadusega nõutud korras.
Võib rääkida ostjale tekitatud väljatõstmisest, kui kolmas isik, kes väidab hoone vastu nõude, võidab otsus kohta tuvastamine tema õigusest.
On hea rõhutada, et juhul, kui. T lihtsalt kinnitus kolmandale isikule omandiõiguse olemasolu kohta. Huvitatud isik peab kohtuniku poolt vajalikuks osutuma tõelisele nõudele (hagi esitamisele) või sundvõõrandamisele (sundvõõrandamine).

Vara väljatõstmine

Väljatõstmine võib olla kokku kui ostja on sunnitud tarnima kauba võitvale kolmandale osapoolele, keda kohus tunnistab asja ainuomanikuks.
Tagatise kasutamiseks tuginemise ajal. T otsus, ostja peab seda tegema üleskutse sisse põhjus müüja. Kui müüja ei suuda esitada vajalikke tõendeid kolmanda isiku nõude põhjendamatuse tõendamiseks, peab ostja kauba tarnima.

Tagasivõtmise garantii


Kui ostja kannatab äravõtmine hästi, on müüja kohustatud hüvitama hind ja kulu (need, mis on tekkinud vara müügi ja hooldamise eest), samuti puuviljad lisaks sellele oli ta kohustatud tagastama lisaks kolmanda tunnustatud vara omanikule kompensatsioon kahju. Kõik see tingimusel, et ostja on heas ususehk siis müügilepingu sõlmimise ajal ei teadnud, et ostetud vara kuulus teistele.
Kokkuvõttes võib öelda, et väljatõstmise garantii ei tähenda müüdud asja materiaalset seisundit (nagu defektide garantii puhul), vaid selle õiguslikku seisundit. Teisisõnu eeldab müüja tagatise tagastamise ohtu, et ostja kannatab ostetud õiguse äravõtmise või piiramise tõttu olemasolevate õiguste tõttu, mis kolmandatel isikutel on müüdud kauba või selle osa suhtes.

Kinnisvaravahetus ja osaline väljatõstmine

Me räägime osaline väljatõstmine hetkel, mil ostja on sunnitud võta ainult üks osa hästi ostetud. Mõtle juhtumile, kus on kindlaks tehtud, et sellist tähtsust nagu auto garaaž ei kuulunud müüjale.

Müüa midagi muud


Sel juhul on tal õigus resolutsioon müügilepingu sõlmimisel, kui see õnnestub näitama kohtus, et ta ei oleks ostnud hoonet ilma selle osata, mille eest teda kõrvale hoiti.
Vastasel juhul hoiab ostja ostetud toodet, kuid võib seda küsida vähendamine hind (proportsionaalne selle kaubaosaga, millele ta pidi loobuma), ilma et see piiraks õigust. t kompensatsioon kahju kui ta ignoreeris kauba osalist altruilsust.

Garantii juhul, kui vara koormavad tasud või kolmandate isikute õigus kasutada

Kui ilmneb, et müüdud kaupu koormab õigus või tegelikud tasud või alates isiklikud õigused kohta nauding kolmandatele isikutele kasuks on ostjal võimalus seda taotleda resolutsioon lepingu ja kompensatsioon kahju kui tuleb konkreetsete asjaolude kohaselt pidada, et ta ei oleks asja ostnud ilma selle osata, millest ta ei saanud; vastasel juhul võib ta lisaks kahju hüvitamisele nõuda hinnaalandust.

Kinnisvaravahetus ja maksete peatamine

Koos taastava kaitse süsteemiga (nagu väljatõstmine) lisab süsteem, millele ostja võib tugineda, süsteemi, mis põhineb kompensatsioonikaitsel, mis põhineb müüja tuvastatud vastutusel pahatahtlikkuse või süü.
Vaatame, mis see on.
Kui ostjal on põhjus kohta hirm see on hea ei kuulu müüjale ja et kolmandad isikud väidavad või omavad õigust omandile, võivad nad õiguspäraselt edasi minna peatamine hinna tasumise kohta (artikkel 1481 tsiviilkoodeksi).
Sama abinõu kui artiklis on märgitud 1482 tsiviilkoodeks, koormab kaup tagatiseks (hüpoteegid) või müüja puhul ei on kuulutatud sellest tulenevate piirangute olemasolu. t keelustamine või arestimine (kinnisvara ettekirjutuse transkriptsioon) ja sama on ostja ignoreeritud (kuigi tõsise vea korral).
Kus peatamine hinnast ja müüjaga sõlmitud lepingust ei piisa tagatise kõrvaldamiseks ja sulgemisest või arestimisest tulenevatele piirangutele, võib ostja kasutada teist alternatiivi.
Ostja saab seda teha parandama kohtunik termin mille piires asi peab olema vabastas. Kui ei, siis eespool nimetatud tähtaja lõpus sõlmitakse leping lahendatud kohta õige müüja kohustusega hüvitada kahju vastavalt tsiviilseadustiku artiklile 1479.
See on lihtsalt teaduskond ja mitte kohustus, sest ostja võib kohtuliku põhjuse kehtestamise asemel eelistada oodata, kuni kaup vabaneb, ja vältida selle kaotamist.
Mis juhtub, kui tagatised ja tagatised nad olid tuntud ostjale?
Olukord muutub ja kriisilahenduse lahendust ei saa taotleda.
Lepingu allkirjastamisega otsustas ta võtta riski ja peab ootama täitetoimingute tulemusi nende poolt, kes nõuavad tegelikke tagatise õigusi või kahjustavaid piiranguid.Video: