Õigused ja retsept

Tsiviilseadustiku kohaselt tuleb õigusi kasutada teatud aja jooksul, vastasel juhul on need ette nähtud. Seda kuupäeva saab peatada või katkestada.

Õigused ja retsept

Õiguste väljakirjutamine

retseptiõigused

Kes on tsiviilasjades valdaja õigus ja vajab seda neile, kes seda ei täida, on teatud ajaperiood aeg (V. art. 2934 c.c.).
See tähendab, et ta ei saa jääda määramata ajaks inertseks ja siis ühel päeval tõsta oma häält: seadus, et tagada õigussuhete kindluse vajadus, annab tähtaja, mille ületamisel küsimus inertsuses omanik, on seadusega määratletud, ilma et ta saaks midagi teha.
Seetõttu on ametlikuks oluliseks käitumiseks, mis õiguse omanikul on olnud teatud aja jooksul: seega võib õigus teatud mõttes kaotama. Õigus, põhiliselt, välja arvatud need aegumatud, antakse meile selleks, et seda kasutada: kogukond peab saama tugineda välimusele, kui see välimus kestab kindlaksmääratud ajaks (seadusega).
Tegelikkuses aga on õigus eitas ainult juhul, kui teine ​​pool selle vastu on: kohtunik ei saa retsepti vastuvõtmiseks võib seda teha ainult vastaspool, nii et kui sellist erandit ei ole, tunnustatakse õigust. Sellepärast võib paljude vääralt rääkida väljasuremine seadus.

Retsept see ei kehti nn õiguste osas Miks?see tähendab, et nende õiguste puhul, mida isegi mitte omanik ei saa käsutada, nagu isiksuse õigused (see tähendab isiku kaitset, näiteks õigust elule või tervisele jne) või isegi perekondlike olukordadega seotud õigusi. (näiteks lapse staatus) (v. art. 2934 c.c.).

Omandiõigus

Retsept see ei kehti siis nende muude õiguste kohta, mida tähistab seadus (V. art. 2934 c.c.), nagu näiteks õigus omandile (sõnaselgelt sätestades, et tema kaitseks esitatud hagi on tart. 948 c.c.): on siiski hea selgitada, et seadus tunnistab ka aja möödumise, teiste valdamise ja omaniku inertsuse tõttu vara omandamist kooskahjulikud valduses (V. art. 1158 ja ss. äriseadustiku.): on selge, et kui keegi seda omandab, tähendab see, et keegi teine ​​kaotab selle.

Retseptireeglid

Retsept hakkab kulgema aeg kus seda saab kinnitada (v. art. 2935 cm3.
See on alates hetkest, kui õigust saab kinnitada: kuid millal see juhtub?
Kui on õiguslik võimalus (ja mitte oluliseks) selle kinnitamiseks: see algab hetkest, mil seadus seda lubab, isegi kui valdaja ei tea, kas ta on, välja arvatud juhul, kui võlgnik on võlgu võltsitud (aegumistähtaja peatamine) endine art. 2941 c.c.).
ei see on võimalik erandeid lepinguga retseptireeglitele (vt. t art. 2936 c.c.) kuna sellest ei ole võimalik loobuda, kui mitte pärast selle lõpetamist; loobumine seda saavad teha ainult need, kes seda saavad õigesti ja see võib tuleneda aktist, mis on vastuolus retsepti kasutamise sooviga (V. art. 2937 c.c.).
Retsepti saab veel suurendada kolmas kui olete huvitatud, kui valdaja seda ei kinnita ja seda saab vaidlustada ka siis, kui selle omanik on sellest loobunud (v. art. 2939 c.c.).
Kui maksate krediiti ettenähtud tagastamist ei ole võimalik nõuda (v. art. 2940 c.c.).

Retsepti lõpetamine

Retsept on katkestatud teade (tunnetuse, konservatiivse või täidesaatva) kohtuotsuse sissejuhatava akti või isegi ühe nõudlus kohtuotsuse ja niikuinii ja ennekõike mis tahes ettepaneku põhjal mis on väärt a vaikimisi võlgnikule (V. art. 2943 c.c.).
Lisaks saadakse ka katkestus teatatud akt, millega pool teatab kompromissi või vahekohtuklausli olemasolu korral oma kavatsusest edendada vahekohtumenetlust, teeb ettepaneku ja taotleb vahekohtunike määramist niipalju kui võimalik. (V. art. 2943 c.c.).
Eelkõige on hea, et need, kes tahavad oma õigust endale, isegi enne kohtuprotsessi ja isegi enne advokaadi poole pöördumist, õiguse seadmise vältimiseks, saata kirjalikult, mis kehtib ka põhiseadusena. tagantjärele: see tähendab, et ta peab kirjutama kirja, mis vastabart. 1219 c.c.: see tuleb saata üks kirjalik teatis, ilma et oleks vaja pidulikke valemeid, mis näitavad selgelt omaniku tahet kinnitada oma õigust saaja suhtes.
Ametliku teate saatmine, samuti seadusega ettenähtud juhtudel vajalik, on seega retsepti alguskuupäeva katkestamise kasulikkus.

Retsepti peatamine

Retsepti käik see on peatatud teatud seaduses sätestatud tingimuste esinemise kohta ja seejärel alustada uuesti, kui peatamise hüpotees ebaõnnestub; juhtumid, mil retsepti võib peatada, on seaduses sõnaselgelt ette nähtud, eelkõige Artiklid. 2941 c.c. ja 2942 c.c. ja puudutavad tegelevad osapoolte vahel (nt niikaua, kuni nad on abielus või kui võlgnik peidab krediidiandja krediidi olemasolust pahatahtlikult) või tingimustel omanik (nt kui alaealine või süüdistatakse, kuni ta ei ole seaduslik esindaja).

Erinevused peatamise ja katkestamise vahel

aeg mõjutab õiguste taotlemist

Erinevalt katkestusest, mis toimub õiguse omaniku impulssil (või ka vastaspoole õiguse tunnustamise tõttu), endine art. 2944 c.c.), peatamine toimub siis, kui seaduses sätestatud tingimused on täidetud.
Teine oluline erinevus nende kahe vahel on see, et kui katkestuse ajal hakkab aeg uuesti jooksma algusest peale (nt kui kaks aastat, kaks aastat uuesti alustatakse) peatamisega, algab aeg uuesti, kust see peatus: ja kui see on kaks aastat, kuid kuus kuud oli juba möödunud, kui peatamine oli lõppenud. jätkub seitsmendast.

Retsepti kestus

Retsept tavaline on kümme aastat, kuid seaduses on sätestatud mitmeid erandeid, st nõudeid lühike (V. Artiklid. 2946-2953 c.c.).
Siis on olemas nõuded eeldatavad (V. Artiklid. 2954-2961 c.c.) mis siiski näitavad ajavahemikku, mille järel makse eeldatakse, isegi kui eeldus võidakse vastupidise tõendiga võita).

Retsept ja konfiskeerimine

Ettekirjutusest eristab mandumine: ka dekadentsus ühendab uuesti õiguse, mis on vähem aeg, kuid erinevatel põhjustel: kui seaduses või lepingus antakse lühikest aega karistusõiguse teostamiseks, ei saa sellisel juhul aja kulgu katkestada ega peatada: lühidalt öeldes: ei reeglid katkestamise või retsepti peatamise (kui ei ole sätestatud teisiti) art. 2964 c.c.).
See ei ole vastuvõetav modifikatsioon konfiskeerimise õiguslik distsipliin, kuna ei ole lubatud, et tagastamisest loobumine, kui see on osade kättesaadavusest lahutatakse (V. art. 2968 c.c.).
Kui konfiskeerimine on ära hoitud, kohaldatakse seadust jätkuvalt retseptireeglite suhtes (vt. T art. 2967 c.c.).
Tagasivõtmist takistab ainult seaduses või lepingus ette nähtud toiming, isegi kui olemasolevate õiguste puhul on seda võimalik takistada, tunnustades õigust isikul, kellele õigus end õigustatakse (v. art. 1966 c.c.).
Näide tagastamise karistuseks ette nähtud tähtaeg on ühe aasta pikkune tähtaeg kohtumenetluse algatamiseks denonsseerida uus töö (V. art. 1171 c.c.).
Leping, millega nad on asutatud, on tühine konfiskeerimise tingimused, mis muudavad seaduse rakendamise ülemäära raskeks kummagi poole jaoks (V. art. 2965 c.c.).
Lõpuks võib erinevalt retseptist olla kaotus avastatud kohtunik, vaid ainult siis, kui kuna see on küsimus, mis jäetakse poolte kättesaadavusest välja, peab ta kindlaks määrama meetme teostamatuse põhjused (V. art. 2969 c.c.).
Näiteks, otsustati, et õiguse vaidlustada Korterelamu resolutsioon nimetatud 30 päeva ületamiseksart. 1137 c.c. kohtunik ei saa seda üle võtta, kuna see ei ole poolte kättesaadavusest lahutatud küsimus (v. Cass. n. 15131/2001).
Kokkuvõttes, teema tehnilisus nõuab advokaadi sekkumist, kuid pool, kes kardab, et tema õigus võib ette näha ja vahepeal ei ole veel juristi poole pöördunud, võib teha kirjaliku teatise, millest ta loobub. selgelt tahe kinnitada oma õigust.Video: Lill Allan ft Post Alone – Raha Põle (Apotheka reklaam)