Elukaaslase elamisõigus ei kuulu pärimisse

Kooselu korral juhtub rohkem kui üks elukaaslane sureb? Aegumiskõlblikes õigusaktides sätestatud elamisõigus ei kuulu järjestikku

Elukaaslase elamisõigus ei kuulu pärimisse

Elamisõigus elukaaslase surma korral

õige kohta maja tunnustatud elukaaslane surnud isiku kohta ei kuulu avaldus kohta järgnevus.
Seda kinnitabagentuur mistahes tulu hiljutise üleskutsega selgitada elamisõigust ja viise, kuidas on võimalik tõendada elamisloa staatust puudus kohta registribüroo.
Tulud teatavad, et kui ellujäänud seltsimehed ei ole registreeritud elukohta surnud partnerile kuuluvas omandis, siis selleks, et tunnustada eespool nimetatud vara elamisõigust, test kohta stabiilne kooselu seda saab ka tarnida isesertifitseerimist D.p.r. 445/2000.

Ülejäänud elamisõigus


Pange tähele, et tsiviilühistute seaduse 76/2016 kohaselt on ühise elukoha omaniku surma korral kooseluga de facto ellujäänu õigus jätkata elamist samas majas muu kaks aastat või kui kooselu on võrdne ajavahemikuga, mis on pikem kui kaks aastat, ja igal juhul mitte kaugemale 5 aastat.
Elamisõigus omab ainult ainuõigust nauding kohta"kinnisvara ilma et ta oleks võimeline andma ellujäävale kooselu koos vara pärija või annakusaaja staatusega. Elamisõigus ei muutu pärimisdeklaratsiooni osaks, välja arvatud juhul, kui on olemas testament, millega elukaaslane on tegelikult pärija või annakusaaja.
Samuti rõhutas Inland Revenue Agency, viidates sellele, mida kassatsioonikohus kinnitas lausega nr. 10377/2017, et elamisõigus realiseerub ühes kvalifitseeritud kinnipidamist vara, mis õigustab omandi kaitset suhtelise eemaldamise toiminguga.
Oleme juriidilise pealkirja olemasolu juures, millel on selle asutamisel ühiselu kaudu ellu viidud elu ühetaolisus.
Seadusandja poolt selle õiguse tunnustamine, et kaitsta surnukehi pärijate võimalikke nõudeid, on kasutatav mõneks ajaks, mis on kasulik, et võimaldada elusoleval isikul leida teine ​​eluaseme lahendus.
Vaatamata sellele kaitserežiimile ei ole elukaaslase asukoht võrreldav pärija või annakusaajaga.Video: