Üliõpilase üür

Õpilaste mustade üüride väärkohtlemise parandamiseks loodi nende vajadustele vastav spetsiaalne üürivorm.

Üliõpilase üür

Üürileping üliõpilastele

Itaalias on rent laialt levinud must kinnisvara andmine üliõpilastele, kes viibivad ülikoolidest nende elukohast kaugel. Sageli on see harjumus omanike poolt õigustatud, kuna maksusüsteem on nende jaoks liiga kõrge. Fakt on see, et probleem mõjutab lõpuks peresid, kes peavad lapse ülikoolis hoidma.
Selle parandamiseks loodi konkreetne lepingu vorm, mis on mõeldud õpilaste vajadustele.
Rendileping, mille üliõpilased tavaliselt kontorist välja määravad, on. T ajutise kasutamise liisingud.

maja üürimine õpilastele

Sellises lepingus rendib üürileandja ühele või mitmele õpilasele oma vara, mida kasutatakse eluruumina piiratud aja jooksul, mis on vastavuses õpingute kestusega ja seadusega kehtestatud vähemalt 6 kuud ja maksimaalselt 36 kuud.
Kui periood on nendest tingimustest madalam või pikem, on klausel tühine ja koheselt kõrgem või madalam tähtaeg jääb automaatselt kehtima.
Esimesel tähtajal pikendatakse lepingut automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui üürnik ei esita a vähemalt 3 kuud ette.
Samuti võite tõsistel põhjustel alati sama teate tühistada.
Selle asemel ei ole võimalik üürileandjale taganeda.
Maja kasutamise eest makstud summa on fikseeritud üüris, mille suurus peab vastama konkreetsetes territoriaalsetes kokkulepetes sätestatud parameetritele. Sellise lepingu puhul võib tasu olla ainult sellist tüüpi kokkulepitudja mitte kunagi tasuta.
Kui kinnisvara renditakse rohkemale õpilasele ja üks neist loobub, peab makstav tasu olema alati sama ja seetõttu maksab iga üürnik kõrgemat tasu. Kuid õpilased võivad otsustada asendada toakaaslast teise õpilasega.
Seda tüüpi lepingu puhul on seadus selgesõnaliselt keelab allüürimise. Kui aga hoone ajutise puudumise korral ei soovi tühjalt ruumist lahkuda, saate selle omanikule esitada osaline eluaseme allrendileping.
Enne õpilasrendi konkreetse sisu illustreerimist tuletame teile meelde, et alternatiivselt on neil võimalus alati ette näha ajutise kasutamise üldine rent.

Kuidas õpilase üürimine tuleb koostada

Üliõpilase üürileping tuleb koostada transpordi- ja infrastruktuuriministeeriumi koostatud konkreetse mudeli aluselMinistri 30. detsembri 2002. aasta dekreedi lisa F.

üliõpilasrent

Need on peamised elemendid, mis peavad olema:
- üldsõnalisus töövõtjate vahel;
- vara kirjeldus ja asukoht, mis peab olema ülikool või sellega külgnev omavalitsus;
- summa tasu makseviisid (igal juhul muude kui sularahaga);
- kestus lepingu;
- viide kraadiõpe kellele üliõpilane õpib.
Lisaks peab üürnik sellist tüüpi lepingute puhul kinnitama, et ta on sellega seotud dokumentatsiooni saanudEnergiatõhususe sertifikaat, mille puudumisel tuleb üürniku ja üürileandja vahel ühiselt maksta halduskaristusi.
Lepingu allkirjastamise ajal tasutakse a tagatisraha, mis ei tohi siiski olla pikem kui kolm kuud.

Maksuvähendused ja üliõpilasrent

Ka mustade üüride probleemi lahendamiseks on valitsus käivitanud mitmeid maksusoodustusi, mille eesmärk on julgustada üürnikke sõlmima korrapärast lepingut ja vähendama kodumajapidamiste maksustamist.
Omavastutusest kasu saamiseks on siiski vajalik, et väljaspool kooli asuv üliõpilane elab a vähemalt 100 kilomeetri kaugusel kinnisvara asukohast.

rendilepingu mahaarvamised õpilastele

Maksu mahaarvamine koosneb ühest Irpefi allahindlus 19% iga-aastase üüri, mida õpilaste vanemad või õpilased ise saavad kasutada, kui nad on töötajad.
Majaomanike maksusoodustused puudutavad siiskiregistrimaksu ja Irpef.
Esimesed langevad 2% -lt1,4%, arvutatakse alati kogutud tasu aastase summa alusel.
Irpefi jaoks on aga oodata 30% soodustust maksudeklaratsioonis edastatavast summast.
Lisaks võib omanik kasutada ka nn kuiv kupong- maksustamisvorm, mis vähendab rentimisest tulenevaid makse.
On ka võimalus, et mõned omavalitsused võivad omal äranägemisel anda kodule maksuvabastusi või allahindlusi neile, kes kinnisvara üürivad õpilastele.
Lisaks nendele maksusoodustustele on siiski alati soovitav, et mõlema poole puhul oleks lepingule vastavus isegi kaitstud, juhul kui tekib vaidlusi.Video: Laulupidu XXVI 5 Juuli, 2014 - hümn MU ISAMAA, MU ÕNN JA RÕÕM dirigent Jüri Rent