Rent: kuidas lepingut määrata ja milliseid tasusid maksta

Rendilepingu sõlmimisel on hea olla valmis selle kohta, kuidas koostada sama ja seoses maksudega, mida peate maksma

Rent: kuidas lepingut määrata ja milliseid tasusid maksta

Liisingunõuded

Kui soovite andma sisse rent vara on oluline teada, kuidas koostab leping ja mis on maks pärit maksma.
Siin on lühike juhend, et saada teavet selle kohta, kuidas liisingu sõlmida ja kuidas seda registreerida. Käsitleme ka tekkinud kulusid.
Lepingu ettevalmistamisel on enne poolte lepingu allkirjastamist vaja kokku leppida § ja tingimustel kes peab rendi reguleerima.
Parim viis tulevaste probleemide vältimiseks ja vaidluste vältimiseks on eeldada viivitamatult kõiki võimalikke asjaolusid, mis võivad tekkida ja kirjalikult panna, selgitada poolte õigusi ja kohustusi.

Milliseid aspekte tuleks määratleda enne rendilepingu allkirjastamist?

Esiteks, i isikuandmeid üürileandja ja üürniku; hiljem kohaldatav hind (st üüri) koos samade makseviiside ja -aegadega (sh ajakohastatud versioon).
On asjakohane koostada üksikasjalik aruanne kirjeldus hoone kohta, mis teatab i katastri andmed.
Samuti on hea täpsustada, millised need on lisatarvikud ja jagamine, üürileandja ja üürniku vahel kulu tavapärase ja erakorralise hoolduse või väiksema hoolduse puhul.
Oluline aspekt selgitamiseks on kestus leping, mis varieerub vastavalt tüpoloogia lepinguline valitud. Vastuvõetava lepingu liigi kindlaksmääramine peab toimuma läbimõeldud ja teadlikul viisil, võttes arvesse mõlema poole vajadusi.
Muud andmed rendilepingu esitamiseks on summa, mille suurus on tagatisraha.
Seadus näeb ette, et see võib olla võrdne 3 kuutasuga. See tuleb rentnikule rendilepingu lõpus tagastada, kui ta on täitnud kõik sellised kohustused nagu igakuise tasu regulaarne tasumine, vara tagastamine selles riigis, kus see oli, välja arvatud kasutamise halvenemine. Teisest küljest võib seda kinnipidamise korral eluaseme kahjustamise või maksmata jätmise korral kinni pidada.
Poolte kaitsmiseks on hea, et rendileping näitab aegade ja viiside saatmise korda lõpetamise, tegu, millega omanik või üürnik saab teisele poolele teatada kavatsusest rendisuhteid mitte uuendada.

Rendileping


Kui te valmistute rentima, peate teadma, et rendileping peab olema kirjalik vorm. See kohustus kehtib seaduse 431/1998 jõustumisest. Vastavalt tehnika tasemele. 1, lõige 4, nõutakse seda nõuet tegelikult lepingu tühisuse eest.
Seoses dokumentatsioon rendilepingu allkirjastamiseks ettevalmistamisel tuleb märkida järgmised dokumendid:
- lepingupoolte kehtiva isikut tõendava dokumendi ja maksukoodi koopia;
- katastriülevaatus hoone andmetega;
- kinnitus korteriühistukulude kohta, mis tuleb üürnikule lisakuluna debiteerida;
- energiamärgise sertifitseerimise koopia, mille andmed peavad sisalduma rendilepingus;
- üüri tagatise koopia.

Rendilepingu registreerimine

Meie tellimine on kohustuslik registreerimiseks eluaseme kinnisvara rentimine, kui see on ületab kestus kolmkümmend päeva kokku ühe aasta jooksul.
Koduomaniku poolt registreerimine peab toimuma tulundusametis. See peab toimuma kolmkümmend päeva alates lepingu sõlmimise kuupäevast või selle täitmisest, kui see on varasem. Üürileandja peab järgmise kuuekümne päeva jooksul suhtlema üürnikule ja korteriühistu administraatorile, kui vara on osa korteriühistute hoonest.

Rendileping


üür ei ole registreeritudvõi mida tavaliselt nimetatakse rentiks mustaks null, või see oleks justkui poleks kunagi olemas olnud. Ainult selle vorminõude täitmisel loetakse leping kehtivateks kõikidel eesmärkidel. Vastasel juhul, kuna leping puudub, kaotavad kõik seaduses sätestatud kaitsed ja üürileandja ei saa üürniku makseviivituse korral isegi väljatõstmismenetlust kasutada.
Fiskaalsest vaatepunktist on maksudest kõrvalehoidumine seotud maksusanktsioonid nii omanik kui ka üürnik, kes on ühiselt vastutavad.
Mis on modaalsus kohta registreerimine?
Alates 3. veebruarist 2014 viiakse registreerimine läbi RLI mudel (Kinnisvara rendileandmine), asendades eelmise mudeli 69. Selle mudeli abil on võimalik edastada ka rendilepingu laiendusi, ülesandeid või lõpetamisi. Registreerimise ajal teostatakse kuiva kupongi või selle tühistamise võimalus.
Mudel võib olla alla pärit koht tuluamet.
Tavaliste meetoditega registreerimise korral (paberi formaadis), peab üürileandja pärast vormi täitmist esitama selle pädevale asutusele. Registreerimise korral telemaatiline režiim, vormi peab saatma otse huvitatud isik (pärast telemaatiliste teenuste võimaldamist) või volitatud vahendaja (caf, professional) poolt.
Samal ajal, kui leping on registreeritud, peab rendileandja ette nägema selle tasumisemaks kohta registreerima.

Registreerimismaks

Üürilepingu allkirjastamisel tuleb arvestada olulise aspektiga maksud maksma. Kas maksusoodustused on kättesaadavad? Uurime põhjalikumalt, milliseid makse makstakse korteri üürimise otsustamisel.
Esimene maksukohustus on see, mis makstakse ajal, mil. T registreerimine lepingu kehtivuse tagamiseks vajalik menetlus.
Praegu see on registreeritud seetõttu tuleb üüri makstamaks kohta registreerima mis kaalub 50% omanikule ja 50% üürnikule.
Maksu võib tasuda ka hilja, makstes määratud karistusi. Aktiivse meeleparanduse korral üüri allkirjastamise esimesel aastal saate trahvide vähendamise kasuks.
Registreerimise eest tasumisele kuuluv maks vara et elamu on võrdne 2% aastatasu, mis on korrutatud ettenähtud aastate arvuga.
vähendamine 30% maksubaasist on rendilepingu allkirjastamise korral. a kokkulepitud tasu ja kui kinnisvara asub kõrgepingelises elamurajoonis.
Kui lepingu sõlmimisel makstakse tagatisraha, ei pea selle summa alusel arvestusmaksu arvestama.
Seoses modaalsus kohta makse, erinevad need vastavalt lepingu registreerimise erinevatele meetoditele. Paberkandjal registreerimisel tuleb kasutada mudelit F24. Elektroonilisel registreerimisel tuleb registreerimismaksu tasuda ka elektrooniliselt.
Mitut aastat kestvate rendilepingute puhul saate registreerimismaksu igal aastal tasuda. 2% aastatasust makstakse 30 päeva jooksul alates eelmise aasta lõppemisest.

Tempelmaks

Iga registreeritava lepingu koopia puhul tuleb iga nelja lehekülje ja iga 100 rida kohta maksta 16 euro suurune tempelmaks.

Üüri maks

Maja omanikule kuutasu on kindlasti a tulu.
Sellest tuleneb, et üüri eest tasutud summad on selle objektiks maksustamise.
Rendihinnad tuleb igal aastal deklareerida kaebus kohta tulu.
Seadus lubab rendileandjal valida kaks skeemi üüri kaudu saadud tulu maksustamisel erinev: kava tavaline maks o 2011. aastaks kavandatud kuiv kupong.

Tasu renditasu


Tavalise maksusüsteemi puhul on iga-aastase tasu suurus, t lühendatud 5%, tuleb arvestada maa tulu ja see tuleb lisada sisemaise tulule esitatud kaebuses esitatud kogutulu.
Millised on tagajärjed, kui te ei maksa üüri maksud?
Maksuhaldurite jaoks on maksmata jätmine alates 1. jaanuarist 2017 jõustunud maksude kohaldamine tähendab järgmist sanktsioonid:
- ebausaldusväärse deklaratsiooni korral 90% -lt 180% -le üürist;
- deklareerimata jätmise korral jääb see vahemikku 60% kuni 120%.
Maksud tuleb tasuda ka siis, kui üürnik on mittetäitvate teatud aja jooksul. Seadus lubab siiski maksust vabastamist, arvestades tasusid, mida tegelikult ei saadud, kui on kindlaks tehtud, et maksmata jätmine on rangelt sõltuv üürnikust ja kui tema makseviivitust hinnatakse kohtus väljavõtmisega.

Cedolare kuiv

kuiv kupong see on vorm valitud maksustamine maksumaksjalt alternatiiv rendilepingust tulenevate tulude tavapärasele maksule.
Alates 2011. aastast on see kohaldatav kõikidele omadustele eluaseme sihtkoht ja nendega seotud lisad. Kuiva kupongi kasutamiseks on vaja seda anda kommunikatsioon üürnikule tähitud kirjaga. Samal ajal peab omanik teatama oma üürilepingu ajakohastamisest loobumisest kogu lepingu kestuse ja Istati suurendamisega.
Kuiv kupong on maks asendamine Irpef, täiendav piirkondlik ja munitsipaal-, registreerimis- ja tempelmaks, mis on seotud rendiga.
See on režiim vabatahtlik maks mis hõlmab ühte maksustamine kohta üür üüri fikseeritud meetmega.
Maksustamine on võrdne 10% tasu, kokkulepitud üürilepingu ja 21% kaanoni kõigil muudel juhtudel. Mõlemal juhul rakendatakse maks 100% saadud renditasust. Iga maksusüsteemi mugavuse hindamine sõltub maksumaksja isiklikust maksustatusest.
Kuiv kupongi valikuga seotud vabastamine tempelmaksust ja tempelmaksust on rentnikule eelis.
tähtajad kuiva kupongi eest tasumine on sama kui IRPEF.Video: Paradise or Oblivion