Et.EmTudoDesign.com Määrused

Määrused

Avaliku maa okupatsioon

Töötada välja vajalik ja vajalik teave, et alustada avalike harjutuste praktikat, mis on vajalik mõnede tavaliste ja erakorraliste hooldustööde jaoks.

Kvalifitseeritud tehniku ​​sertifitseerimine mahaarvamiseks 65%

Üks vajalikke dokumente, mis võimaldavad kasutada 65% -list mahaarvamist energia ümberkorraldamise sekkumiste puhul, on kvalifitseeritud tehnik.

Vastutus istutajate kukkumise eest rõdult

Istutajate või pottide kukkumine rõdudest või akendest on tsiviil- ja kriminaalvastutuse allikas. Vaaside ja istutajate lihtne kinnitamine haldusvastutusele.

Ennustused: mis nad on ja millised on omadused

Mis on eelnevad teenijad? Vaatame, millised on nõuded ja omadused, selgitage, kuidas nad töötavad ja kuidas käitatakse...

Fraktsioneerimine ja ühendamine on erakorraline hooldus

Itaalia blokeerimisdeklaratsioonis muudeti erakorralise hoolduse riiklikku määratlust, lisades ka jagamise ja ühendamise.

Populaarsed majad: stiimulid energiatõhususe ja seismiliste tööde jaoks

Subsideeritud ja lihtsustatud hoonete energia ja maavärina ümberehitamiseks antud laenud on blokeeritud. Avaldas cipe-resolutsiooni.

Ehitiste jäätmete identifitseerimisvorm, mis see on ja kes peaks selle täitma

Fir on jäätmete identifitseerimisvorm, sealhulgas ehitus, millega kaasneb volitatud vedaja transport. Kes ja kuidas peaksite selle täitma?

Kuidas esitada kaebus kinnistusraamatusse

Kui saabub kinnistusraamatus teade, mis näitab suuremat üüri ja makstavaid karistusi, on võimalik esitada kaebus.

Ostud ja taganemisõigus

Kaupade ostmise meetodid ja sellest tulenev taganemisõiguse reguleerimine. Kes võib lepingust taganeda? Millal on võimalik seda teha ja millistel tingimustel?

DIA online ka Roomas

Samuti on pealinnas, nagu ka teistes itaalia linnades, alustatud tegevust käsitlevatele teadaannetele esitatavate ehitusnormide telemaatiline esitlus.

Jäätmete määr: TIA-le käibemaksuta

Konstitutsioonikohus ja nüüd riigikohtu otsus kinnitavad, et keskkonnahügieeni tariif on tia, mis ei ole käibemaks.

Millised on maksusoodustused küttekehade asendamise korral?

Millised on maksusoodustused uute radiaatorite asendamise, paigaldamise või termoventiilide paigaldamise korral? Põhiteave.

DIA online ka Roomas

Samuti on pealinnas, nagu ka teistes itaalia linnades, alustatud tegevust käsitlevatele teadaannetele esitatavate ehitusnormide telemaatiline esitlus.

50% Puudega isikute mahaarvamise üleandmine pärijatele

Mahaarvatava isiku surma korral saadetakse hüvitise kasutamine pärijale, kes säilitab vara materiaalse ja otsese kaitse.

Tulude Amet annab selgitusi pinnaõiguste müügi kohta

Maksuhaldurile pinnaõiguse rajamise ja lõpetamise korral kohaldatakse täieliku omandiõiguse ülemineku maksualaseid õigusakte...

730: Kuidas laenu kulud maha arvata

Siin on laenu kulud, mida saab alla laadida maksudeklaratsioonis, mis võib 2019. Aastaks olla ka eeltäidetud kujul.

Kasutusruum katastri järjepidevuse parameetrina

Uus linnahoone kinnistusraamat ja kasulik sektsioonifunktsioon.

Tari arvutas ekslikult: kuidas tagasimakset taotleda

Kui omavalitsus on ekslikult arvutanud tari, siis millised on kodaniku kaitsmise vahendid? Kuidas saada põhjendamatult makstud tagastamist?...