Volitamata hooned: amnestia ainult siis, kui see on lõpetatud

Lausega 05/02/2015 n. 554 on Riiginõukogu kindlaks teinud, et ebaseaduslike ehitustööde amnestiat saab anda ainult ehitatud hoonetele.

Volitamata hooned: amnestia ainult siis, kui see on lõpetatud

Sanatooriumide rikkumised

amnestia a kuritarvitamistnn amnestia abil ei saa seda anda, kui kinnisvara ei ole lõpetatud, st maamees ei ole lõpetatud ja katus on lõpetatud, sealhulgas pööningul. Selle kehtestamiseks on Riiginõukogu koos lause n. 554, 5. veebruar 2015.

Juhtum

amnestia taotlemine

Kõnealune juhtum puudutab eraõigusliku isiku poolt esitatud kaebust Orbetello omavalitsuse vastu, kes oli pärast müüritise ehitamist eluaseme tarbeks esitanud amnestia taotluse, mis on kooskõlas23. detsembri 1994. aasta seaduse artikkel 39; 724, väites, et sama hoone oli lõpetatud enne 31. detsembrit 1993.
Ometi oli valla fotodokumentatsiooni abil võimalik kontrollida, kas ebaseaduslikke ehitustöid ei ole veel katusekihi puudumise tõttu veel lõpetatud, ning lükkas selle taotluse tagasi ja vastavalt sellele28. veebruari 1985. aasta seaduse artikkel 7, n. 47 ta oli tellinud hoone lammutamise. Nii saabus asi riiginõukogusse.

Sanatooriumide rikkumised

Enne riiginõukogu otsuse põhjendatuse alustamist soovib ta täpsustada mõningaid mõisteid. Esiteks, et armuandmine tegemist on protseduuriga, mis võimaldab ebaseaduslike ehitiste haldamist, mistõttu on ebaseaduslikult rakendatud tööde amnestia ja selle ebaseadusliku tegevusega seotud kuritegude lõppemine.

Kuritarvitavad teosed

et kuritarvitavad teosed vastavalt EÜ asutamislepingu artiklile 31. t 28. veebruari 1985. aasta seadus, n. 47 ehitised (hooned) ja muud tööd (igat liiki esemed ja linnastustööd):
•ilma ehitusloa või kontsessiooni või ehitusloa, mis on ette nähtud seaduses või määruses, või muul viisil;
•ehitusloa või litsentsi alusel või tühistatud, tühistatud või igal juhul ebaefektiivne või mille puhul on käimas tühistamismenetlus või tagastamise avaldus kohtu- või halduskohtus.
Condono hoone see on eriseadus ja meie riigis on toimunud kolm erinevat amnestiat:
•condono ex Seadus n. 47, 1985
•condono ex Seadus n. 724, 1994
•condono ex Seadus n. 326, 2003.
Esimene amnestia on seega ette nähtud 28. veebruari 1985. aasta seadus, n. 47 ja pealkirjaga Reeglid linnaehituse tegevuse, sanktsioonide, hoonete sissenõudmise ja amnestia kontrollimise kohta, samal ajal kui viimane tingimus oli seaduses nr. 326, lubatud 31. märtsiks 2003 tehtud ehitustööde rikkumiste parandamine ning mille taotlus tuli esitada 31. märtsiks 2004. Praegu ei ole võimalik kasutada hoone amnestiat.

Sanatoorium ehitab rikkumisi: kui hoone on valmis?

Tulenevalt riiginõukogu otsusele kordab kõrgeim halduskohtunik, et ebaseaduslikult ehitatud vara ei saa parandada, seega ei olnud võimalik amnestiat ära kasutada ja sel juhul ei olnud võimalik taotleda amnestiat vastavalt artiklile 31. kohta Seadus n. 724, 1993sest see ei olnud lõpetatud.
Millal on vara valmis? Ka sel juhul Seadus n. 47/1985 mille kohaselt artikli 31 teises lõigus t hooned, kus maja on ehitatud ja lõpetatud katus, loetakse lõpetatuks, st olemasolevate hoonete sisemiste ja elukohajärgsete ehitiste osas, kui need on funktsionaalselt lõpule viidud.See tähendab, et hoone valmib vastavalt seaduse sätetele, kui:
•maalähedane (sealhulgas raudbetoon- või terasest talad ja ümbermõõdud), kus hoone on täitmata, loetakse lõpetatuks, kui välised sulgurid on varustatud materjalide või konstruktsioonidega. kokkupandavad klaasid, mis moodustavad osa või kinnitusdetailid, mis sulgevad raami avad)
•Katvuse lõpetamine (see peab koosnema viimase korruse katusest või põrandast).

Sanatooriumid ehitavad rikkumisi ainult siis, kui need on täidetud: riiginõukogu otsus

sanatooriumi ebaseaduslikud tööd

Riiginõukogu juhtis oma tähelepanu juhtimisel tähelepanu sellele, et ainult põrandat moodustavad osad, st. eelnevalt kokkusurutud, puudub betoonvalu ja sellele järgnev veekindlus, t hoone katus ei ole lõpule viidud ja tööd ei saa pidada lõpetatuks ja ei saa kasu hoone amnestiast.
See Riiginõukogu otsus kinnitab juba varem väljendatud suunitlust, mille kohaselt ehituse lõpuleviimine nõuab ka katvuse lõpetamist.Kohtuotsus V, 19. oktoober 2011, n. 5625; IV jagu, 9. veebruar 2012, n. 683).Video: