Arhitekti kutseala

Lühike sissejuhatus eetilistesse normidesse, mis reguleerivad avaliku või eraruumi kujundamist väikese või suure ulatusega.

Arhitekti kutseala

Meedia EmTudoDesign.com

Kuigi a arhitekt puudub avalik tegu, nagu näiteks Hippokraatlik vande, et arstid, hambaarstid ja veterinaararstid peavad elukutse alustamiseks andma, tööturule sisenemine on ametliku vormistamise korral ametliku korraldusega, mis lisaks kaitsele registreeritud, kohustab teda nn eetilised standardid.

Ajaloolisel hetkel, mil tundub, et kõik aeg-ajalt jätkub reeglina, pidevale ja ainulaadsele ainulaadse majandusliku huvi rahuldavale uurimistööle, võib minu arvates olla kasulik ja valgustav sügavale eetiline tähendus Arhitekti elukutse, mis on vastutus enda tegude eest, kultuuriline autonoomia, kohtuotsuse sõltumatus, tehniline ettevalmistus ja võetud kohustuste täitmine.

rohkem praktilist aspekti selle küsimuse puhul, mis ei ole kaubanduses, võiks esindada seda, kes on võimeline vaatama, kes see on barrikaadi teisel poolel ja tema tööga saab ta kaasa aidata parandada individuaalset, perekondlikku ja kollektiivset keskkonda. Teisisõnu, teada mida arhitekt peab tegema, eriti seoses oma klientidega, võivad meid teadvustada mida oodata kui üks neist on usaldatud näiteks oma kodu renoveerimise või kujundamisega ex novo.

Meedia EmTudoDesign.com

Rooma Arhitektide Korralduse osana võin ma viidata tema poolt 2007. aastal kehtinud uues versioonis kehtivatele eeskirjadele, uskudes, et lisaks väikestele formaalsetele erinevustele on need teiste Itaalia tellimuste puhul peaaegu ühtlased.

Enne seda minge punktiniMa ei suuda seda mainida eeldus, mis on täiesti oluline, et täielikult mõista, mida hiljem ütlen: arhitektuur põhineb eetilistel ja esteetilistel väärtustel, mis moodustavad selle kvaliteedi ja aitavad suurel määral kaasa inimese elutingimuste kindlaksmääramisele ning neid ei saa vähendada pelgalt kaubanduslikuks asjaoluks, mida reguleeritakse ainult kvantitatiivsete kriteeriumide alusel..

Meedia EmTudoDesign.com

Vältige klientidega haaramist, vastupidi professionaalne väärikuskalibreerige sekkumine vastavalt oma tegelikele võimalustele, oskustele ja pädevustele, määratlege täpselt teenuse ja suhteliste teenuste tingimused ja sisu kompensatsioon: ühelt poolt reeglid, mille kohaselt arhitekt peab järgima kriteeriume, mis on kasulikud, et hinnata ametiisiku usalduse raskust.

Samuti on oluline, et kogu etenduse läbiviimise ajal oleks kõik standarditud meeltmööda mõlemalt poolt, tehnik ja klient ning et iga asi oleks standarditud maksimaalse selguse poole. Koostöö erinevate spetsialistide vahel ja professionaalse isiku võimalik osalemine teose teostamise eest vastutavas ettevõttes on alati käitumisviisid, mida tuleb hinnata koos ja mille jätkamiseks on vaja avaldada ühemõtteliselt positiivset arvamust.

Seepärast paneb Bando ette ja paneb sügava tähelepanu individuaalsetele vajadustele, isegi kui kutsetöötaja kavatseb tasustamata teenuse osutamisest loobuda; seda saab teha tingimusel, et te ei kahjusta klienti ega kaasatud kolleege.Video: The Great Gildersleeve: Selling the Drug Store / The Fortune Teller / Ten Best Dressed