Esialgne müügileping: see kehtib ka juhul, kui vara on ebaseaduslik

Mida teha, kui pärast esialgse lepingu sõlmimist avastate hoonete väärkohtlemise linna eiramise tõttu? Kas leping on tühine? Kas müüja ei täida oma kohustusi?

Esialgne müügileping: see kehtib ka juhul, kui vara on ebaseaduslik

Esialgne leping linnareeglitega: kas see on tühine?

Kinnisvara omanik sätestab a esialgne leping kohta kaubandus ilma, et oleks näidatud lepingus esitatud hoone korrektsust või ebaregulaarsust.
Lõpliku lepingu sõlmimise tähtaja lõppedes keeldub võlausaldaja allkirjastamisest notarile, kuna puuduvad deklaratsioonid, mis puudutavad linnakorraldus vastavalt 28. veebruari 1985. aasta seadusele n. 47.
Kas tulevase ostja käitumine on õigustatud?
Kas esialgne leping ebaseadusliku vara müügi kohta on kehtiv või see puudutab seda kehtetuks tunnistamise vormi?
Siin püüame anda vastuse viimaste kohtupraktika suundumuste valguses.

Linna korrektsus


Küsimus hõlmab kõigepealt esialgse lepingu analüüsi ja selle õiguslikku laadi, viidates võimalusele, et ta saab seda taotleda. tühisus, mis on ette nähtud artikli 40 seadusega 47/1985 transfeer hoonest. Kas lisate nende toimingute vahel esialgse lepingu? Viimaste kohtupraktika avalduste kohaselt on eespool nimetatud kohaldatavus karistus hüpoteesidele esialgne leping näib olevat vaja välistama.
Karistuse sanktsioon tühisus Artikliga 40 kehtestatud kohustusi kohaldatakse ainult t translatsiooniefektid mitte ainult nende tegude puhul, millel on üksnes mõju kohustuslik, kindlasti kaubanduse kompromiss.
Eelmisest müügilepingust leitakse ainult üks kohustus, osapooltelt nõuda, et määrata kindlaks lõplik leping kindlaksmääratud kuupäevaks.
Ainult lõplik leping võib kinnisvara omandiõiguse üle anda. Sellest järeldub, et kuna omandiõiguse üleandmine ei ole toimunud, ei välista esialgne leping võimalust kinnisvara linnaplaneerimise positsiooni korrigeerimiseks, kuna tõlkeefekti ei ole kuni teo toimumiseni.
Pange tähele, et kassatsioonikohtu sõnul (vt 04/09/2017 nr 20707) võib müüja esitada ka plaanipärasust tõendava deklaratsiooni notariaalakti sõlmimisel või kohtuotsus, tingimusel et see on enne kohtuniku otsust. Eeltoodust tuleneb, et sanktsioon ja selle tagajärjed ei ole kohaldatavad kehtivus läbirääkimiste juhtumi puhul ka. t volitamata vara. Võlakirjade ostja ei saa seetõttu oma kohustusi vältida.

Kuritahtlik vara


Mis on kvalifikatsiooni mis viitab linnaplaneerimise eeskirjadele, millega omavalitsus on volitanud ehitamist, hilisemaid renoveerimistöid või hoone laiendamist?
17/10/1942 ja 30/01/1977 vahel ehitatud hoonete puhul ehitusluba viidatud seaduses 1150. La ehitusluba ehitiste puhul, mis on ehitatud ajavahemikul 30.01.1977 kuni 06.30.2003 seadusega nr 10. Lõpuks loa kohta ehitama pärast 30. juunit 2003 ehitatud ehitiste puhul konsolideeritud seadusega D.P.R. 380/01. Muud kvalifikatsioonid on dia, la cia, la cila ja il contra. Nad aitavad kaasa hoone linnakorralduse karistamisele i amnestiate ehitamine.
On olemas hoone amnestia, kui kohalik omavalitsus viitab küsimustele huvitatud isiku taotlusel kontsessioonileping sisse amnestia.

Esialgsed müügi- ja ennetuslikud hinnangud

Eeldusel, et ehitatud vara kohta sõlmitud esialgne leping ilma vajalik litsents või kontsessioonileping on kehtiv, mis on kaitstud ja ettevaatust et võlausaldaja peab vastu võtma?
Enne lepingu allkirjastamist on vaja tasuda uurimise.
Tegelikult kuritarvitav olukord, kus vara asub, tuleb teha märkus asemel esialgne ja lõpuks aktsepteeritud tulevast ostjat. Hoone on alati avatud riskile, et haldusmenetlus toimub seadustamine hoone võib lõpetada otsuse, millega lükatakse tagasi amnestia taotlemine.
Kui eeskirjade eiramine on ostjale kompromissi allkirjastamise ajal teada, ei saa see jääda täitmata, viidates selle käitumise põhjenduseks hoone linnavigastustele. Seetõttu tuleb enne esialgset müüki ja eelkõige lõplikku müüki teha mõned ennetavad hinnangud. Nende hulgas on hoone vastavus linnale.
linnade vastavus või ehituse korrektsus koosneb kirjavahetus vahel riik tegelikult hoone ja kvalifikatsioon omandada, et seda teha või muuta.
Ehitise kuritarvitamise olemasolu kontrollimiseks tuleb omavalitsusüksuses pöörduda kvalifikatsiooni poole. Selle olukorra ja kvalifitseeruva tiitli võrdlusest võib leida selle erisugusus või a kuritarvitamist.

Linnade eiramine: erinevused esialgse ja lõpliku ostu ja müügi vahel

Oleme näinud, et üks aspekt, mis mõjutab notariaalaktide tühisust, on kindlasti linnade vastavus ja hoone. Vastavalt praegu kehtivatele seadustele ei saa te müüa kinnisvara, mis ei vasta linna seisukohast lepingu tühisuse eest.
Linnakorralduse puudumisel ei olnud võimalik kinnitada müügiluba.
Ebaseadusliku vara ostu ja müügi korral on kahekordne kriminaalvastutus müüja peab kandma: valeandmed, kui need on tehtud teo ja ehituse kuritarvitamise ajal.

Esialgne müük kehtib


Tsivilismisest seisukohast tühisus see on seadusega sätestatud tagatis ostja kaitsmiseks.
See on õiguskaitsevahend, mida saab igal ajal kasutada, isegi kui müüja avastab kuritarvituse pikka aega pärast lepingu sõlmimist. Kehtetuks tunnistamise taotluse võib esitada, kui pöörduda kohtuniku poole mis tahes huvipakkuva teema kohta aegumatud.
Kehtetuks tunnistamine kohtuniku poolt tähendab, et tegu pole kunagi lõpule viidud ja selle mõju on tagasiulatuva mõjuga.
Nagu esialgne leping kinnisvara ostu puhul oleme näinud, et see ei ole null isegi siis, kui linnaplaneerimise deklaratsioone ei ole lisatud.
Esialgse sisu puudumine, mis on ette nähtud lõpliku lepingu kehtivuse jaoks, ei muuda selle kehtivust ega selle teostatavust konkreetses vormis.
ebaõiglust vara rikkumise korral linnakorraldus sama konfigureerib müüja maksejõuetuse hüpoteesi?
Kui lubatav ostja on vara kuritarvitamisest teadlik, ei saa seda täita.
Siiski, kui kuritegu, mis avastati enne teo toimepanemist, ei olnud võlausaldajale teada ja te olete pöördumatu kuritarvitamise juures, lähtudes kassatsioonikohtu 26. aprilli 2017. aasta n.10297. õiguspäraselt loobuda esialgsest. Ta võib paluda kohtunikult tagastada kahekordne tagatisraha müüja vaikimisi.

Notari roll ostu- ja müügilepingus

Ajal kaubandus notar ta ei tegele kõnealuse hoone linna korrapärasuse kontrollimisega. Müüja on lepingus deklareerinud ja ta on kuriteo eest vastutav selle eest, mis on öeldud. Notari ülesanne on kinnitada müüja poolt väljastatud deklaratsioon ei kohta kontrollima tõde.
Notar peab andma usku sellele, mis on deklareeritud ja on kohustatud aktis sisaldama kvalifikatsiooni üksikasju.
Teisest küljest peab ostja veenduma, et see korrektsus tegelikult olemas on, et vältida renoveerimistööde või vara müügi korral kahetsusväärseid probleeme. Vastupidi, on soovitav, et linnaplaneerimise vastavust kontrolliks valdkonna ekspert. Kuritarvitamise korral peate küsima amnestiaid.Video: