F24-ga kinnistusraamatute maksmine

Alates 1. juunist 2015 tuleb katastri sanktsioonid tasuda F24 ĂĽhtse maksemudeli abil. Uudised ka aktiivse meeleparanduse jaoks.

F24-ga kinnistusraamatute maksmine

Maaregistri karistused

Alates 1. juunist 2015 le maaregistri karistusedmaksumaksja võlgnevusi pärast kinnistusraamatu eeskirjade eiramise hindamisest teatamist tuleb tasuda F24 ühtse maksemudeli abil. Täpsustada see tulundusametile 23. märtsi 2015. aasta otsusega (Prot. Nr 2015/41186).

Maaregistri karistused: makse F24 mudeliga alates 1. juunist 2015

maaregistri karistused

Alates 1. juunist 2015 saab kasutada F24 maksemudelit pärast seda, kui on teavitatud seadusest mittekinnipidamise hindamise teadetest katastri-, mis on toodetud pärast eespool nimetatud kuupäeva: t
•katastri eritasud
•halduskaristused, mis on kehtestatud katastriüksuste määrustes ettenähtud sätete rakendamisel
•eriregistri maksude intressid
•katastrihindamise kohustustega seotud tempelmaks
•pingete sissenõudmine
•kinnistusdokumentide tasud
•kinnistusraamatute lisatasud
•muud kinnistusraamatute kulud.
Sättes täpsustab agentuur, et võimalus kasutada üleliigsetest maksetest tulenevaid krediite seoses eespool nimetatud summadega on endiselt välistatud.

Katastrite erilised austused: liigid ja summad

katastri eritasudvastavalt 31. juuli 1954. aasta dekreedile lisatud tabeli A III jaotisele; 533, viimati muudetud art. 2. märtsi 2012. aasta dekreetseaduse artikli 6 lõige 5 - septies. 16, muudetud, muudatustega, seadusega 26. aprill 2012, n. 44, on:
•Kontorites hoitavate tegude ja katastri dokumentide tulemuste sertifikaadid, koopiad ja väljavõtted: 16 eurot iga sertifikaadi, koopia või väljavõtte kohta (millele on lisatud 4,00 eurot iga nelja üksuse kohta või nelja osa kohta) vastavaid dokumente); 16,00 eurot iga digivormingus väljastatud kaardiekstrakti kohta (millele lisandub 4,00 eurot iga nelja nõutava osakese või nelja osa kohta)
•Ülekannete määratlemine ja kasutuselevõtt, uute ehitiste ja variatsioonide deklaratsioonid, kaartide liigid, osakeste ja jagunemine, kinnistusraamatute ja maksuregistri registreeringute ajakohastamiseks: 55,00 eurot iga üleandmistaotluse kohta; 50,00 eurot iga uue ehitusüksuse kohta või tuletatud tavapärasel kasutamisel (rühmad A, B ja C) kuuluvate muudatuste deklaratsioonist ja sissetulekuta uuringutest; 100,00 eurot iga uue ehitusüksuse kohta või tuletatud eriotstarbelistele kategooriatele (D- ja E-rühmade kategooriad) kuuluvast variatsioonideklaratsioonist; 65,00 eurot iga tüübi kohta, kuni 10 ehitatud või tuletatud osakest; 3,00 eurot iga liigse osakese kohta
•Sertifikaat kaardi väljavõtete vastavuse kohta geomeetrilistele värskendustüüpidele: 10,00 eurot iga kaardiekstrakti kohta (pluss 4,00 eurot iga nelja nõutava osakese või nelja osa kohta)
•Katastrite dokumentidega konsulteerimine: 5,00 eurot paberkandjal dokumentide kohta, iga taotleja ja iga päeva või osa kohta; 1.00 eurot teabebaasi tutvumiseks kinnisvaraüksuste, teemade kaupa iga 10 kinnisvarafondi kohta või 10 osa kohta kinnisvarainventuuride kohta koos valitud andmete väljavõtmisega ja mis tahes muu konsultatsiooniga iga 10 kinnisvarafondi kohta; fraktsioonid 10.

Sanktsioonivõimelised kinnistusraamatud: liigid ja summad

katastriüksused halduskaristustega, mis on kehtestatud katastriüksuste määruste sätete rakendamisel (endise Maamajanduse Agentuuri 17. aprilli 2012. aasta ringkiri nr. Kinnistusraamistiku eeskirjade rikkumise korral kohaldatavad halduskaristused. Seadusandliku dekreedi kohaldamine18 detsember 1997, n. 472 ning hilisemad muudatused ja täiendused) on järgmised:

F24 kinnistusraamatu karistused

-Variatsioonide deklareerimata jätmine ja nendest teatamine seaduses sätestatud tingimustel kinnisvaraüksuste kohta, mis on lõpetatud pärast 17.03.1985: min. 10 € maks. 103 eurot
•16.03.1985 lõpetatud ehitustöödel või ehitustöödel ehitatud või mõjutatud kinnisvaraüksuste variatsioonide deklareerimata jätmine ja teatamine kinnistusraamatus 31.12.1997 määratud tähtajaks: min. 25 € maks. 129 eurot
•Linnakinnisvara üksuste deklaratsioonile või variatsioonile lisatavate põrandaplaanide vale koostamine: min. 10 € maks. 103 eurot
•Maakasutuse muutuse teatamata jätmine seoses linnahoonete ehitamisega: min. 4 € maks. 61 eurot
•Maksuvabastuse kategooriast väljaminevate hoonete deklareerimata jätmine maksukohustuslastele: minimaalne karistus. 10 € maks. 103 eurot
•Vastulause katastriüksuse ametnike ja loenduskomisjoni liikmete sissepääsu kohta kinnistusraamatusse registreeritud või registreeritavale varale: min. 10 € maks. 103 eurot
•Vastulause katastriüksuste ja loenduskomisjoni liikmete sissesõidule maakatastris registreeritud või registreeritavale varale: trahv: min. 4 € maks. 30 eurot
•Katastriülekannete ebaõnnestumine või hilinenud esitamine: trahvisumma min. 15 € maks. 61 eurot
•Lõhenemise tüübi ja osakese tüübi esitamata jätmine ja vale koostamine: min. 15 € maks. 61 eurot
•Deklaratsioonide väljaandmine Dominikaani ja põllumajandustulu suurenemise korral: min. 258 € maks. 2065 eurot.
Neid võetakse tasu saajalt maaregistri karistused, ka kulud:
•hindamisteate postiteenistuse poolt teatamise kohta
-ametile esitati katastroofide dokumentide ajakohastamiseks vajalik teave, mida huvitatud isikutele põhjendamatult taotleti (artikli 12 lõige 4, punkt d.P. n.650 / 72).

Maaregistri karistused: töökas meeleparandus

maa meeleparandus

Nagu mis tahes austust, saab isegi kinnistusraamatuga seotud isikud heastada ahvatlev meeleparandus, mis toimub siis, kui katastriüksuse eeskirja rikkumisega tekkinud isik määrab kindlaksmääratud tähtaja jooksul spontaanselt ja otseselt oma positsiooni, saades seega kasu ettenähtud karistuste vähendamisest.
Eriti summa katastroof, mis põhineb viimasel stabiilsusõigusel (2014. aasta seadus nr 190), mis jõustus 1. jaanuaril 2015, vähendatakse:
•1/10 minimaalsest seadusest, kui seadustamine toimub 30 päeva jooksul alates seaduses sätestatud individuaalsete kohustuste kehtivusaja lõppemisest.
•1/9 minimaalsest seadusest, kui seadistamine toimub 90 päeva jooksul
•1/8 minimaalsest seadusest, kui seadistamine toimub 1 aasta jooksul
•1/7 minimaalsest seadusest, kui seadustamine toimub 2 aasta jooksul
•1/6 minimaalsest mahust, kui seadistamine toimub rohkem kui kahe aasta pärast
•1/5 minimaalsest seadusest, kui seadustamine toimub pärast rikkumise avastamist.
Katastrilõivu ja vähendatud karistuse maksmiseks tuleb lisada intress, mis arvutatakse iga-aastase õigusliku määra alusel, tekkepõhiselt iga päev.Video: