Kontor: üürimine ja müük

Tehnilise büroo mõiste. Kinnisvara üürileandmine ja kompromissid ning kavandatav kasutus kontoris: peamised probleemid on seotud.

Kontor: üürimine ja müük

kontor

sisse tehniline sõnastik me määratleme kontori kolmanda koha kinnisvarafond või juhtimis- ja / või teenindustegevuseks mõeldud hoonekompleks.
Järgnevalt eristatakse peamiselt hoone tüüpe.
Selles mõttes on alati tehnilises sõnastikus esitatud määratluses öeldud, et 3 klassi on võimalik eristada:

1) A-klass - kõrge paindlikkusega kontoriruumid, rahvusvahelised ja kõrgekvaliteedilised standardid, kliimaseade, liftid, parkimisvõimalus, kõrgendatud põrandad või vastutuled ja kaasaegsed ärivõimalused. Kohandused rahvusvaheliste ohutuse ja tuleohutuse eeskirjadega.
2) B-klass - hea kvaliteediga bürooruumid, mis on ehitatud vastavalt rahvusvahelistele standarditele, kuid millel puuduvad mõned ülaltoodud omadused, võib ehitusel olla hea viimistlus, kuid see ei paku kliimaseadet ega piisavalt parkimisvõimalusi.
See on sageli renoveeritud kontoriruumide puhul.
3) klass C - kohalike standardite bürooruum ja ümberehitatud elamud.
Need ruumid võivad üldjuhul olla piisava viimistluse tasemega, kuid nad ei paku rahvusvahelistele eeskirjadele vastavaid kliimaseadmeid, parkimist või ohutuse ja tuleohutuse teenuseid. Tavaliselt segatud ehituses
.

kontor

Alates a rangemalt tehniline - õiguslikust seisukohast on õige küsida endalt: kui inimene otsustab rentida või osta kinnisvaraüksust, mida kasutatakse kontorina, milliseid üksikasju peate tähelepanu pöörama?

Kõigepealt on vaja küsida teavet selle kohta kasutusotstarve läbirääkimistel.

Arvatakse, et see ei ole haruldane, juhul kui kinnisvaraüksus on mõeldud tsiviilelanikuks, kuid lõplik ostja vajab sihtkohta kontorid ja kontorid (a katastriüksus A / 10).

Sellistel juhtudel kui reeglid seda lubavad (riiklik ja kohalik), on võimalik nn kavandatud kasutuse muutmine.

Olles amis nõuab erilisi tehnilisi oskusion alati soovitatav võtta ühendust tehnikuga (insener, arhitekt, ülevaataja), kes tunneb linna planeerimis- ja kinnistusregistri küsimusi.
Kodanikuks elamiseks ettenähtud vara määramine kontorisse või erapraksisse on a seadusega kui eelnevalt pole vajalikke bürokraatlikke menetlusi läbi viidud.
Kui kavandatud kasutusotstarbe muutmine on seaduses sätestatud toimimise seisukohalt väga oluline, siis samamoodi ja tõepoolest juba enne selle tegevuse alustamist kui kinnisvaraüksus asub ühisomand on vaja kontrollida määruse sisu.
Kui see on pärit assamblee olemus, midagi quaestioon huvitatud isikul võimalik tähelepanuta jätta ja otseselt mõelda haldusküsimustes.
Kui aga see on lepingulist laadi, peab pöörama tähelepanu, sest selline toiming võib sisaldada piiranguid kinnisvaraüksuste kasutamisel, mille suhtes on keelatud teatud eesmärkidel eraldamine.

kontor

Kassatsioonikohus rohkematel asjaoludel, viimati 2009. aasta septembris, oli tal võimalus määrata keelud ja piirangud ülaltoodud sätteid saab sõnastada määruses, loetledes keelatud tegevused (sel juhul on selleks, et teha kindlaks, kas konkreetne sihtkoht on keelatud või piiratud, piisav, kui kontrollida, kas sihtkoht on nimekirjas) ja viidates eelarvamustele. see, mida kavatsetakse vältida (teisel juhul on eespool nimetatud eesmärgil muidugi vaja kindlaks teha vaidlusaluse sihtkoha konkreetne sobivus vältimatute ebamugavuste tekitamiseks) (kassatsioonikohus, nr 1560, 1995; 1997, nr 9564, Cass., No. 11126, 1994) (Cass. 18. september 2009 n. 20237).
Lõppkokkuvõttes hinnatakse neid kõrvalekaldeid enne kinnisvaraüksuse ostmist või üürimist, mille huvides võib huvide puhul olla palju teadlik valik ja apt.Video: Domus Kinnisvara maakler Lenne Kontor