Offendicula: kui on lubatud neid kasutada eraomandi kaitsmiseks

Vara omandiõiguse kaitsmine on seaduslik, isegi kui me kasutame vahendeid, mis võivad kahjustada neid, kes üritavad siseneda, ilmselgelt teatud piirides.

Offendicula: kui on lubatud neid kasutada eraomandi kaitsmiseks

Mis on offendicula?

offendicula: terava piirdega

Offendicula see on seaduses kasutatav mõiste. Tuvastage ükskõik millised vahendid selle kaitsmiseks eraomand kellel on õigus tekitada õigusrikkumisi (näiteks vigastusi või vigastusi) kolmandatele isikutele, kes üritavad ebaseaduslikult siseneda.
Näiteks on okastraat või seintel olevad klaaspakid, teravad servad, elektrifitseeritud aiad, koolitatud loomad jne.

Kas õigusrikkujad on õiguslikud vahendid?

L 'tsiviilseadustiku artikkel 832 sätestab, et omanikul on õigus asju nautida ja võõrandada täies ja eksklusiivses ulatuses õigussüsteemi kehtestatud kohustuste piires ja järgides.

offendicula: okastraat

Õigus valmistuda oma kaitsevahenditele, mille eesmärk on süütegude tekitamine kolmandatele isikutele, millel on juba üldine kohustus hoiduda omandiõiguse täieliku kasutamise takistamisest. seaduslike.
Varem tõi keegi selle legitiimsuse tagasi enesekaitse põhimõttele. Tegelikkuses ei saa me rääkida enesekaitsest, kuna ohtu ei ole aktuaalselt paigutatud. Praktikas on paigutuse aeg enne tegeliku ohu hetke.
Selle kõrval on õiguspärasusKriminaalkoodeksi artikkel 51 mis kinnitab, etõiguse teostamine (seega ka õigus omandile) välistab karistatavuse. Seega, kui ma rakendan oma vara omandamise õigust, ei saa ma karistada.
Ilmselgelt peab see juhtuma mõnedega tingimustel, mis on kassatsioonikohtu otsusega (4. aprilli 1990. aasta otsus nr.5141) hästi selgitatud: t
- proportsionaalsus kaitsealuse vara rikkumine (mille hindamine on kohtuniku ettevaatlik hindamine);
- üks mitte ülemäärane suhtumine kahju (vahendid ei tohi olla eriti kahjulikud ega põhjustada isiku surma, kes kavatseb rikkuda omandiõigust);
- ohud on nähtav või nõuetekohaselt teatatud (ründaja peab teadma ohtu, millega ta võib ennast rikkuda, rikkudes eraomandit).

Kuidas kasutada offendicula

Seejärel püüame mõista, millised eraviisilise kaitse vahendid on seaduslikud ja kuidas neid kasutatakse ning millest ei teatata riskiprobleemidest.
okastraat, i klaaspakid ja teravate teravustega piirded neid peetakse rohkem kui äratuntavaid vahendeid, mistõttu arvatakse, et hoiatusmärke ei ole vaja luua. Sa pead lihtsalt olema ettevaatlik ja panema need nähtavatesse kohtadesse. Seega, kui paneme klaasplaadid seinale, peavad nad olema väljastpoolt selgelt nähtavad, maapinnal. Sama kehtib okastraadi ja piirde jaoks.
Vastupidi, i lõkse peidetud lehtede kihi alla, kuna need ei ole äratuntavad ega ole tähistatud.

offendicul: koolitatud loomad

Selle olemasolu koolitatud loomadnagu näiteks kaitsekoerad peavad olema tähistatud klassikalise märgiga Hoiduge koerast. Öösel turvalisuse tagamiseks peaks märk olema valgustatud piirkonnas.
Sama tüüpi signaali edastamine peab toimuma elektrifitseeritud aiad (pidage meeles, et nad ei tohiks olla liiga kahjustavad või põhjustada isikut, kes üritab eraomandit rikkuda), mürgised gaasid, jaoks häireseadmed mis blokeerivad kõik hoone väljumised jne
Automaatse offendicula puhul oleks soovitatav lisaks märgile omistatud signaalile lihtsalt selgitada, kuidas nad töötavad.

Mis juhtub, kui alaealine vigastatakse offendicula tõttu?

offendicul: klaasiplaadid seinale

Õnnelike klaaside või okastraatide, nagu klaas- või okastraatide kinnitamise legitiimsus on tekitanud minevikus mitmeid arutelusid olukordade kohta, kus haiget teha on madalam. Mõelge näiteks klassikalisele lapsele, kes üritab naabri seinale ronida, et palli kätte saada ja valus end klaasiga.
Mis juhtub nendes olukordades, kus pole kavatsust kahjustada lapse omandiõigust?
Sellisel juhul viidatakse ka kriminaalkoodeksi artiklile 51: õiguse kasutamine välistab karistatavuse. Nii et lapse puhul ei pea naabrit, kes tükid pani, hüvitist maksma. Tõepoolest, vastutus sellest, mis juhtus vanemad põhjustel. Kõigepealt järelevalve puudumise tõttu, st nad ei jälginud hoolikalt lapse tegevust. Teiseks, hariduse puudumise tõttu, see tähendab, et nad ei õpetanud lastele, et ta ei saa ligipääsu oma naabri omandile, ilma et ta oleks eelnevalt palunud tema luba.

Osta offendicula võrgus

Kui meie õigusrikkumise õiguspärasus on kindlaks tehtud, peame otsustama, kas neid rakendada faidades või ostma juba ilus ja valmis.
Loomulikult on pakendatud toode standardse ja ohutuma ka neile, kes seda paigaldavad, hoolitsedes hoolikalt pakendis toodud juhiste eest.
Võite osta ka affendicula Internetis, faidacasa või edasi giardinoprimrose.itVideo: