Uus korterelamu ja müüja korteriomandi kulude tasumine

Uuel korteriühistul ei ole muud võimalust kui müüja müüa korteriühistu kulud ja nõuda sama summa väljamaksmist

Uus korterelamu ja müüja korteriomandi kulude tasumine

Müüja korteriühistu kulude tasumine

Kinnisvara ostmisel juhtub, et administraator palub ostjalt arveid tasuda müüja korteriühistu kulud.
See ei ole õige, mul pole nende summadega midagi pistmist!see kõige levinum vastus ja see oleks arusaadav.
Ometi, seadus, täpselt teineart. 63 saadaval att. äriseadustiku., täpsustab, et:
Kes võtab korteriomandi õigused üle ja on kohustatud sellega koos tasuma jooksva aasta ja eelmise aasta sissemaksed.
Dura lex sed lex, ütlesid roomlased varem.
Ja siis sealhulgas ostja peab maksma kulud, mis on seotud selle aasta, mil ta on ostnud, ja eelmise aasta kulud on head mõista, miks seadusandja on selle valiku teinud ja mida ostja saab teha.
Põhjus on lihtne: seadus, meeskonna ja üksikisiku positsiooni vahel, ta eelistas eelistada kaitsta korteriühistute huve.
Seetõttu on see valik, mille eesmärk on tagada parim võimalik viis ühisturu majanduslikud huvid. Doonorikomplekstegelikult on kinnisvaraüksuse müümine raskem rünnata (muidugi õiguslikust vaatepunktist).
Piisab, kui öelda, et tema vastu, administraator, pärast müügi lõpetamist, ei saa enam tegutseda kuulus Korterelamu ettekirjutuse dekreet: seda tööriista saab tegelikult kasutada ainult olemasolevate korterite vastu.

Ja siis?Sellises olukorras uuel korteril ei ole alternatiivi: kui struktuuri esindaja taotleb tagasimakstavaid summasid, st neid, mis teoreetiliselt pidid maksma eelmisele omanikule, ei saa ta aidata, vaid maksta.
Riigikohtu, vaid selles küsimuses sekkudes vastulause esitajal ei ole omandiõiguse osas mingit pealkirja, isegi kaebuste esitamise eesmärgil, et heita kaebuses, et solidaarsuse tähtsust ei ole taotluses täpsustatud.Tegelikult peab müüja ja ostja võimaliku kättemaksu otsuse puhul selgitama seoses oma lepinguliste lepingutega, kes peaksid maksmisest jääma koormavaks, ilma et see piiraks ühistu kasutamist, mis ostja vastutab kahe aasta eest enne ostu sooritamist, t nii, et korteriühistu saaks piirduda tema vastu tegutsemisega, lihtsalt näidates, milline on selle perioodi kulude eest tasumisele kuuluv summa (Cass. 23. jaanuar 2013, n. 1548).

Müüja korteriühistutasud

Mida see tähendab?See tähendab, et mitte ainult uus kortermaja peab maksma taotluse esitamise ajal, kuid kui ta seda ei tee ja ettekirjutust teavitatakse, siis ei saa ta esitada kaebust selle kohta, et võlgnetavad summad ei ole täpselt määratletud või mis tahes seos müüjaga.
Seega, jõuame teise punkti, st kaitsed, mida neo-kondomino suudab kasutada.
Me oleme ühest küljest pidanud maksma, mida meeskond nõuab, ja teiselt poolt tegutseda taotletava summaga võrreldes on aga müüja vastutus.
Seepärast on oluline, et ostuaktis oleks selgelt kindlaks määratud, millised on ostja kantavad kulud ja milliseid makseid müüja peab alates aastast neid ei ole alati lihtne eristada.Video: