Uus katla brošüür

Hiljuti heakskiidetud Milleproroghe dekreet on võimaldanud süsteemi brošüüride kohandamise tähtaega edasi lükata 31. detsembrini 2015.

Uus katla brošüür

Soojusjaamad: alates 2016. aastast on kohustuslik uus katla brošüür

Uus katla brošüür

Möödunud aasta oktoobris, kui Itaaliat jagati lõunapoolse kliima tõttu suvel meteoroloogiliselt kaheks, samas kui Põhja-Eestis oli tal juba esimesed talve märgid, läks Itaalia seadus regulaarselt üle hooajaline programmeerimine.
Nii et 15. oktoobril on esimene päev võimalikuks küttesüsteemide süttimine avalikes ja erahoonetes jõustub ka uus küttesüsteemide kontrollimise määrus.
Valitsus soovis põhjalikult läbi vaadata poliitikavaldkond reostuse vähendamine et see on tõesti tõhus.
Tegelikult on teada, kui terav on see saasteainete koguarvus soojusjaamad meie kodudes.
Uus seadusandlus sisaldub 20. juuni 2014. aasta määrus, mis määrab 15. oktoobri määratlemata ajaks uus tehase brošüür ning energiatõhususe kontrollimiseks sobivad moodulid, samas kui esialgne õigusakt, ministrite dekreet 10. veebruar 2014, määras muudatuste tegemise kuupäeva 1. juuniks.
Asjad on veelgi muutunud Milleproroghe dekreet, mis kiideti heaks veebruari lõpus parlamendis: uus seadus on edasi lükanud brošüüride kohandamise tähtaega, määrates selle 31. detsembriks 2015.

Millised muudatused uue katla raamatuga?

Põhimõtteliselt alates päevast 1. jaanuar 2016 nii uued kui juba paigaldatud soojusjaamad peavad tingimata omama uus kliimaseade.
Lisaks varustatakse talvise kliimaseadmega, mille nimivõimsus on üle 10 kW, ja suviseadmetele üle 12 kW. Energiatõhususe aruanne hoolduse ja kontrolli ajal.
Nad ei ole enam lihtsalt katlad seepärast tuleb kaasata kõik süsteemid kliimaseade, mis peab seetõttu olema tõendatud seoses tervisliku seisundiga.

Uus katla brošüür

Uus katla brošüür

See on a unikaalne mudel kõikidele küttesüsteemidele sama, mis ei mõjuta võimsust ega omadusi.
See brošüür on sama ka reklaamipaigaldiste puhul taastuvenergianagu päikesepaneelid ja soojuspumbad.

SOOVITAB

Kondensatsioonikatel

€ hind,
OSTA

See dokument asendab täielikult teistest mudelitest ja koosneb üksikud kaardid mida saab vastavalt seadme tüübile kokku panna.
Erinevat tüüpi kliimaseadmetega hoonete puhul on need siiski vajalikud eraldi brošüürid, üks iga taime kohta.

Kuidas tuleb uus katla brošüür lõpule viia?

I jaoks vanad seadmed brošüüri koostamine peab toimuma vastutab süsteemi eest sama või võimalikust kolmas isik (vastavalt 22. novembri 2012. aasta dekreedile).
Sest uued rajatised selle asemel peab koostamapaigaldajafirma, kui süsteem on kasutusele võetud.

Energiatõhususe kontroll

Rääkides eramajad, maja vastutab süsteemi eest, st omanik võiüürnik:
nad peavad võtma ühendust hooldustehnikuga, tagades, et tal on vajalikud õiguslikud nõuded.
Mudeli koostamine võib olla paber või digitaalne.
Piirkondades ja autonoomsetes provintsides võib erinevate eeskirjade korral lisada lisalehti.

Kui palju maksab küttesüsteemide uus brošüür?

keskmine hind Uue seadusandluse austamiseks on kontrolli all 200 eurot, võrreldes umbes 100 traditsioonilise kontrolliga.
Makse tuleb loomulikult kanda need, kes elavad kodus, omanikul või üürnikul.
Muidugi kes on rent see peab kandma ainult tavalisi kulusid, samas kui erakorralised toimingud tuleb tasuda omanik.

Millised on karistused?

Kes ei täida seadusest tulenevat kohustust, kannab selle poolt ette nähtud sanktsioonid D.Ls. N. 192/2005 lisaks õigusliku raamistiku sätetele.
Nii et kodanike jaoks karistus oodatakse 500 et 6.000 euro;
trahvi ka paigaldajale, kes edastab kontrolli tulemuse valesti või puudulikult:
me räägime summast, mis võib erineda 1.000 et 6.000 euro.

Katelde kontrollimise sagedus

Energiatõhususe kontroll


Nad on üksikud piirkondade -. t kontrolli taimede kohta, nagu on siiani juhtunud.
Tavaliselt võib see erineda kaks et neli aastat.
Kui kontroll on lõpule viidud, saadetakse tehase tervislik seisund otse hooldustehnikule vastutavatele asutustele.
Esmalt tehtud kontrollid proovi, teostatakse kõigepealt nendes tehastes, mille kohta hooldusaruannet ei ole saadetud.

Energiatõhususe seirearuanded

Aasta aruanne energiatõhususe kontroll see peab vastama uutele mudelitele, mis jagatakse vastavalt generaatori tüübile: kütteseadmed, külmutusseadmed, vahetus- ja koostootjad.
Ka sel juhul on igaühe puhul vaja teist suhet generaator süsteemis. Kuid taastuvate energiaallikatega elektrijaamade puhul on need suhted Ma ei ole vaja.Video: