Esimesed maja allahindlused: võimalik isegi mõne muu sobimatu vara juuresolekul

Võite nautida esimest maja maksusoodustust ka siis, kui teil on mõni muu vara, mis ei vasta pereüksuse eluaseme vajadustele

Esimesed maja allahindlused: võimalik isegi mõne muu sobimatu vara juuresolekul

Esimene maja allahindlused: millised on nõuded

Võite nautida järeleandmisi esimene kodu ostmine isegi kohalolekul eelmine majutus seda tegelikult ei mõlemad sobiv elama suuruse ja üldise iseloomuga.
Ta ütles kohus kohta Riigikohtu hiljutise lause n. 2565, esitatud 2. veebruaril 2018.
Kõnealuse hääldusega tunnistab Riigikohus seda maksusoodustust ka teine ​​kodu, kui juba omandatud hoone ei ole tõenäoliselt asustatud.
Võtame sammu tagasi. Mis on esimene kodu boonus? Esimene koduboonus on maksusoodustus, mis on ette nähtud neile, kes ostavad kodu teatud nõuete täitmisel.
Mis on järeleandmisi ja maksusoodustuste saamise nõuded?
Ka 2018. aastaks kinnitati järgmised rajatised:
- katastri - ja hüpoteegimaksud on võrdsed 50 eurot (erasektori müüjalt ostmise korral);
- katastri - ja hüpoteegimaksud on võrdsed 200 eurot (kui ostate ettevõttelt).
- registreerima maksuga võrdne maks 2% 9% asemel (kui ostate eraisikult);
- võrdne käibemaks 4% (ettevõtte ostmisel).

Maksusoodustused on esimene kodu


Allahindluste saamiseks on vajalikud teatud tingimustel:
- ostetud kinnisvara ei tohi olla luksusomand, st see ei tohi olla A / 1 katastroofikategooriasse kuuluv (elujõuline kodu), A / 8 (villa) ja A / 9 (kunstilise ja ajaloolise väärtusega hooned) eluruum );
- vara ostja peab üle andma oma elukoht sisse ühine kus vara asub. See nõue kehtib ka juhul, kui maksumaksja on töö või teostama uuring vallas, kus vara asub. Elukoht ei pea tingimata olema hoone juures. Seadus võimaldab ka ostjal elukohta kommuunile üle kanda isegi pärast notariaalakti, eeldusel, et see on termin kohta 18 kuud osta;
- ostja ta ei tohi olla (ainult või koos abikaasaga) teine maja samas vallas kui vara või kasutusvaldus;
- ostja ei pea omama muud omadused, kogu riigi territooriumil, ostetud soodustustega kõigepealt kodus.
Seadusandja kavatsuses on esimene kodu boonus ainult üks kord, kui te ei müü maja uue ostmiseks. Müüki ei tohi teha enne, kui see on möödunud 5 aastat ostutoimingust. Vastasel juhul on vaja maksta kõrgemad tasumisele kuuluvad maksud, mida ei ole varem tasutud.

Ka teise kodu maksusoodustused: siin on see, millal

maksusoodustus kehtib ka teine ​​kodu?
Kas maksusoodustusi saab kasutada siis, kui vara ostjal on samas vallas teine ​​eluruum? Sellele küsimusele kohus kohta Riigikohtu ta andis selge ja täpse vastuse, pakkudes antud valdkonna õiguse olulist tõlgendust.
Seadusest lähtudes kordame, et maksusoodustused ei tulene hüpoteesist, milles ostja leitakse juba omanik teise maja maja. Riigikohtu käsitletud juhtum puudutab täpselt eluruumi mõiste tõlgendamist.
Selleks analüüsime juhtumit, mis tekitas kõnealuse häälduse.
Tuluamet teatas paarile abikaasale kahest hindamisaktist, et vaidlustada esimese koduhüvitise kaotamine ja nõuda sisse kõrgemad tasumisele kuuluvad maksud.
Fisco väitis, et paar oli juba vara valduses ja tal ei olnud õigust esimest korda maksusoodustust nautida.
Maksumaksjad vaidlustasid selle sätte, väites, et eelmise vara ostmise ajal ei olnud ta maksusoodustust saanud.
See majutus oli puudub kohta nõuded kohta elamiskõlblik, vähendatud mõõdud (vähem kui 50 ruutmeetrit) ja ei suuda sellega toime tulla eluasemevajadused 4-kohaline pereüksus.
Esimese ja teise astme kohtunikud lükkasid nende taotlused tagasi, pidades korterit sobivaks objektiivses mõttes, arvestades selle katastriüksuse registreerimist ja selle alandamist.
Abikaasad kasutasid kassatsioonkaebust, mis rahuldas nende kaitsetöö.

Esimene kodu boonus


kohus kohta Riigikohtu, pärast kordamist i eeldused esimese koduvõimaluse saamiseks märkis ta enamussuuniseid järgides, et on võimalik ära kasutada esimest maja maksusoodustust, isegi omades teise vara samas vallas, tingimusel et need on täielikult puudub kohta nõuded kohta elamiskõlblik, nagu võib näha asjassepuutuvas asjas pädeva ASL-sertifikaadiga.
Seetõttu on võimalik maksusoodustust nautida isegi omades rohkem omadusi, tingimusel et teatud tingimused on täidetud.

Kassatsioonikohus ja esimesed koduvõimalused


Kassatsioonikohtu järeldus võimaldab täpsustada PD poolt käsitletud küsimust. 131/1986 (esimese maja maksustamine), mis näeb ette rajatiste kasutamise takistust eelnevalt maaomanikega mõnda teist eluruumi elumaja üldisel viisil, ilma et see annaks täiendavat teavet hoone struktuuriliste omaduste kohta. Arvestades õigusaktide ebamäärasust, pidas sisemaa tulud oluliseks, keeldusid rajatistest, ainult objekti objektiivsest sobivusest, rääkimata sama subjektiivsest võimetusest.
Kassatsioonikohus teatab vastupidiselt Fisco väitele, et kinnisvaraga ei ole elamiskõlblikkuse nõue mitte ainult siis, kui maavärin ei ole enam objektiivselt sobib kasutamiseks, milleks see on mõeldud, aga ka siis, kui perekond on laienenud ja kinnisvara on ära võetud vastama vajadustele kõik.
Kassatsioonikohtu poolt vastu võetud suunised on kooskõlas sellega, mida Euroopa Kohus juba toetas kohus põhiseaduslik määrusega nr. 20. juuni 2011. aasta määrus nr 203, mille kohaselt takistab maksusoodustuse kohaldamist ainult teise maja eluaseme vajaduste rahuldamiseks juba sobiva maja valdamine.Video: