Varikatuste paigaldamisega seotud õiguslikud profiilid

Markiisi paigaldamine nõuab erinevaid asjaolusid arvestades erinevaid lubasid või ettevaatusabinõusid ning võib saada maksusoodustusi.

Varikatuste paigaldamisega seotud õiguslikud profiilid

Varikatuste paigaldamine

Varikatused

Paigaldamine varikatused see on üks neist teemadest, mis, kuigi kõigepealt võib osutuda lihtsaks lahenduseks, peidab ohtusid, mis on seotud eelkõige kahe teguriga:
a) ajalooline väärtus kunstiline Property;
b) load igakuine saada.
Nagu kunstilise ajaloolise väärtusega omadusedkui kultuuripärandi ja maastiku koodeksi kaitse alla kuuluvad (seadusandlik dekreet nr 42/04), peavad varikatuste kinnitamise ja sellele järgneva loa andma kultuuripärandi pädev asutus.
Nii palju on tuletatud programmi neljandast ja viiendast lõigustart. 21 eespool nimetatud koodi pidades silmas:
[...] kultuuripärandile kuuluvate teoste ja mis tahes teoste teostamiseks on vaja luba, kuid see hõlmab ministeeriumile üleandmise kohustust superintendendi artiklis 18 nimetatud eesmärkidel. Nimetatud kaupade kavandatud kasutusotstarbe muutus edastatakse ülemjuhile artikli 20 lõikes 1 osutatud eesmärkidel.
Luba antakse projekti või, kui see on piisav, taotleja esitatud sekkumise tehnilisele kirjeldusele, mis võib sisaldada retsepte. Kui töö ei alga viie aasta jooksul loa väljastamisest, võib superintendent dikteerida ettekirjutusi või integreerida või muuta neid, mis on juba säilitusmeetodite muutmisega seoses antud. (Artikli 21 neljas ja viies lõik, seadusandlik dekreet nr 42/04).
Praktikas vara omanik ajaloolise ja kunstilise huviga peab teatama marki kinnitamise kavatsusest selleks, et seda lubada.
Selline taotlus on vajalik, kui tegemist on stabiilne korter, palju hooneid eksklusiivne vara. Peale selle on korterelamu hoone puhul vaja saada veel kaks luba.
Paigaldamine varikatusedlisaks sellele võib selle suhtes kehtida haldusluba väljaspool vara väärtust.
Sel põhjusel on enne markiisi paigaldamist soovitatav võtta ühendust pädevate kohalike omavalitsuste asutustega (loe ühtse kontaktpunkti ehitamiseks), et teada saada protseduuri, mida tuleb paigalduse lõpuleviimiseks järgida.
Sageli, lisaks võimalusele kommunikatsioon, telgi paigaldamiseks on vaja austada esteetilised nõuded kohalik omavalitsus.

Varikatused ja korteriĂĽhistute load

telgid

Erinevalt haldusliku iseloomuga, ei pruugi need õigused olla kohustuslikud.
See on seda väärt täpsustama paremini, mis mõttes ja miks.
Kaks i profiilid kaitstud ĂĽksikisikute vahelistes suhetes:
a) arhitektuuriline sisekujundus hoone;
b) nn sottobalcone tõsta telgi konksud, mis katavad alumise korruse rõdu.
Nagu arhitektuuriline sisekujundusenne töö alustamist on alati vaja tutvuda korteriühistu eeskirjadega; see dokument, kui see on lepingulise päritoluga, võib sisaldada piiranguid või isegi allutada sellist sekkumist aktsionäride üldkoosoleku eelneval nõusolekul.
määruslisaks võib see olla lepingulise või kokkukuuluva iseloomuga reeglid, mille eesmärk on tagada erinevate rajatiste vahel harmomaatiline harmoonia.
Kui puuduvad sellekohased märkused, siis põhimõtteliselt igaüks neist condomino ta võis tegutseda ilma korteriomandilt luba küsimata, naases oma teaduskondadele, et kasutada ühist asja (antud juhul fassaad) viisil, mida ta kõige paremini arvab.
et vältida vaidluste tekkimist korteriomandi õigusvastase kasutamise puhul oleks kasulik saada kõigi kaasomanike eelnev nõusolek.
Mis puudutab riiulite haardumist, et mõista, mida teha, peame eristama rõdu tüüpe.
Puhul uppunud rõduTegelikult, kuna sama peetakse üheks põrandaplaadi jaoks, kes ei kavatse telki paigaldada, ei tohiks ta paluda ülemise korruse omanikult luba, sest põranda alumist osa tuleks pidada tema omandiks.
Puhul rõdu rippimineteisest küljest, kuna tervikuna peetakse kinni kinnisvaraüksuse asjakohasust, peaksid need, kes kavatsevad varikatuse konksusid pumbata, taotlema luba.
Tingimuslik oli kuna seadus ei räägi sellest midagi ja rekonstrueerimine põhineb eranditult kohtupraktika avaldustel (vt eelkõige kassatsiooni nr 14576/04), mis, kuigi enamus ja konsolideeritud, on alati tõenäoliselt tühistatud.

Varikatused ja maksuvähendused

kulud varikatuspaigaldise paigaldamiseks võib see ära kasutada maksuvähendus 65% tehtud kulutustest, st oodatav kasu energiasäästust.
Kulud on mahaarvatavad tingimusel, et varikatused vastavad tehnilistes standardites EN 13561 ja EN 13659 nõutud omadustele
Seda on kasulik meeles pidada maksu mahaarvamine 65% ulatuses on see kehtiv, välja arvatud laiendused, kuni 31. detsember 2015 ning et kulusid saab maha arvata kümne aasta jooksul sama summa mahaarvamise ja maksimaalse mahaarvatava kuluga 60 000,00 eurot.
Näiteks, kes kulutab 3 000,00 eurot, võib maha arvata 65% kuludest või 1 950,00 eurot kümne iga-aastase osamakse eest 195,00 eurot.Video: