Üürilepingud kokkulepitud tasu eest: maksusoodustused ainult juhul, kui on olemas tõend

Tasustamata rendilepingu puhul on maksusoodustuste jaoks vajalik kutseorganisatsioonide sertifitseerimine.

Üürilepingud kokkulepitud tasu eest: maksusoodustused ainult juhul, kui on olemas tõend

Renditud tasu ja atesteerimine

Eraldusvõimega n. 20. aprillil 2004agentuur mistahes tulu annab olulisi selgitusi maksusoodustused seotud. t lepingud kohta üürileping elamu kasutamiseks a kokkulepitud tasu.
Maksusoodustuste saamiseks vajalikud nõuded on täpsustatud rendilepingu sõlmimisel ei mõlemad abistab.
Alustagem öeldes, et kokkulepitud rendilepingus võivad lepingupooled lepingu koostamise ajal abistada omanike ja üürnike organisatsioonid, kes on kohalikul tasandil sõlmitud lepingule alla kirjutanud.

Üüri kokkulepitud tasu eest


Kui pooled ei ole lepingu koostamisel abiks, peavad nad hankima akinnitus vähemalt ühest organisatsioonid kohta kategooria mis tõendab lepingu vastavust territoriaalsete kokkulepete regulatiivsele sisule, pöörates erilist tähelepanu majanduslikule osale.
Vt selle kohta infrastruktuuri ministeeriumi 16. jaanuari 2017. a määrus.
Eespool nimetatud tõend on seaduses sätestatud maksusoodustustest kasu saamiseks hädavajalik element.
Eelkõige kehtib see 10% vähendatud maksumäära kohaldamise kohta kuiva kupongi ja IRPEFi ja registreerimismaksu käsitleva seaduse 431/1998 artiklis 8 osutatud vahendite suhtes.
Sertifitseerimine ei ole siiski liisingute puhul vajalik ette nähtud 16. jaanuari 2017. aasta ministri määruse jõustumisest.
Sama kehtib ka hiljem sõlmitud lepingute kohta, kui ametiühingud ja ametiühingud ei ole territoriaalseid kokkuleppeid.
Mis puudutab vajalikkust või mitte kinnitama liisingulepingu kinnitus registreerimise ajal, täpsustatakse resolutsioonis, et makseteenuse pakkuja ei ole lepingupooltelt tõeliselt kohustatud; selles selgitatakse siiski, et see väide näib olevat asjakohane, et dokumenteerida maksuvabastuse eesmärgil kehtivate nõuete olemasolu.
Peale selle märgib maksuhaldur resolutsiooniga, et tõend on tegu, mida ei pea registreerima.
Liisingu registreerimisel registreerib Inland Revenue selle, ilma taotluseta maksustamist registreerima.
Tõendi väljastamiseks ei maks tempel.Video: