Halduri kohtuniku ametisse nimetamine

Monikord on ainus voimalus avada oiguskaitseorgani poole poordumine, et nouda korteriuhistu administraatori maaramist

Halduri kohtuniku ametisse nimetamine

Nomina

Monikord votke uhendustOigusasutused kusida korteriuhistu administraatori maaramine on ainus viis avada ummikseis, mis on loodud korteriuhistu struktuuri loomiseks.Sellel vaatepunktist ja puhtalt praktilistel eesmarkidel on moistlik moista millal ja kuidas tegutseda.Haldur on kohustuslik arv rohkem kui nelja osalejaga apartemendis koost, mida nimetab ka uks Condominiums (art. 66, teine ??loik. att. ariseadustiku.), on kohustatud seda ette nagema, kui te seda ei tee ja ainult nende jaoks vahemalt viie osalejaga meeskonnad, voib iga kaasomanik poorduda kohtuvoimu poole, et viimane oleks korteriuhistulepingu asemel ette nainud (art. 1129 c.c.). Seega on tegemist uhe kusimusega allutatud ja asendav sekkumine.allutatud kuna see on tingitud komplekti ebaonnestumisest.I asendatakse kuna kohtutoimkond piirdub assamblee ulesannete taitmisega ilma taiendavate voimalusteta.Kohtumenetlus seda nimetatakse vabatahtlikuks kohtualluvuseks; sel pohjusel ei saa oelda, et advokaadi abistamise kohustus on kohustuslik. hinnangud, mis antakse korteriomale (voi korteriuhistute grupile) Koht, kus hoone asub Korterelamu.Taotluse vorm on see, mis on apellatsioonkaebuses uldsonalisus apellandi (voi taotlejate) ja korteriuhistute vahel dokumendid mis toendavad taotluse oigusparasust

Nomina

sel juhul, on vaja naidata et assamblee ei maaranud administraatorit.Apellatsioonkaebuskoos lisatud dokumentidega tuleb hoiule anda padeva kohtuniku registrisse, et voimaldada sama dokumendi valjastamist dekreet kohtuistungi kinnitamiseksNn peab olema lisatud apellatsioonkaebusele registreerimismarkus, st dokument, mis skemaatiliselt naitab osapoolte andmeid kaebuse pohjuste kohta tempel parit € 8.00 ja uhtne panus oiguskulud on vordsed € 77.00Nendele lisanduvad koik kulud juriidiline tasuSeda peab tegema ka taotleja osa taotleda kaebuse ja eespool nimetatud dekreedi kasutamise koopiat selleks, et suhelda (tehniliselt teatada) teisele osapoolele (st koikidele teistele korteriuhistutele) eespool nimetatud dekreedis maaratud kohtuistungi tahtajaks, mida arutatakse istungil, mis toimub noukogu istungisaalis, arutatakse juhtumit ja kohus peab maarama halduriValik voib olla tehtud kahel viisil: a) voi pohineb kohtuniku sisemised nimekirjadb) voi marke osast korteriuhistutestMolemal juhul on see uks valikuvabadus, mille vastu ei ole lubatud uhtegi kaebust; teiselt poolt on ka kohtunikuametnik mis tahes koosoleku ajal tuhistatav.Video: Savings and Loan Crisis: Explained, Summary, Timeline, Bailout, Finance, Cost, History