Töö majandusteaduses

Enne majandusteaduse teostamist on soovitatav, et klient küsiks, kas teosed kuuluvad siseriiklike ja kohalike määrustega lubatud.

Töö majandusteaduses

Majanduskriis ja töö majanduses

Majanduskriisi ajal lahendada ehitustööd, kasutades programmi metoodikat töö majandusteaduses võiks olla õige kompromiss, et teha oma kodus parandusi või t tööjõule.
Kahjuks ei ole see nii lihtne ja ilmselge, nagu näib: on vaja tegeleda kehtivad õigusaktid tegutsema seaduste ja täieliku julgeoleku alusel.

Millised on töökohad majanduses?

lavori in economia

Majanduses töötamine tähendab täieliku autonoomiaga tegutsemist: eraklient, kas esimesel isikul või kasutades oma töötajaid või füüsilisest isikust ettevõtjaid, ilma ehitusfirmade kohalolekuta, teeb tööd oma vara ümberkorraldamiseks, parandamiseks või väikeseks muutmiseks.

Kuna need on seetõttu tagasihoidliku suurusega, ei ole need ette nähtud julgestustasud ega esitlus Ühtne dokument, mis aitab kaasa korrapärasusele, kohustuslik kõigile ettevõtetele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Tööhõive eeskirjad majanduses

Kahjuks seoses töökohtadega majanduses otsene reegel puudub viidata.

Kindlasti tuleb seda konsulteerida Konsolideerimise tekst, presidendi dekreedi 380/2011 see onart. 3 lõige 1 määratleb hoone sekkumised vastavalt nende suurusele: need ulatuvad tavalistest hooldusmeetmetest, st ehitustööd, mis on seotud hoonete viimistluse parandamisega, renoveerimisega ja asendamisega ning olemasolevate tehnoloogiliste süsteemide integreerimiseks või säilitamiseks vajalike meetmetegakuni linnade ümberkorraldamiseni.

Iga hoone sekkumise puhul on väga täpne bürokraatlik menetlus: i tagasihoidlik töö nimelt tavalised hooldusmeetmed, sekkumised, mille eesmärk on kõrvaldada arhitektuurilised tõkked, mis ei hõlma kaldteede või välistõstukite ehitamist, st hooneid, mis muudavad hoone kuju, ajutisi töid uurimistegevuseks aluspinnas, millel on iseloom. geognostiline, välja arvatud süsivesinike uurimistegevus ja mida teostatakse väljaspool kesklinna asuvates piirkondades; maismaaliikumine, mis on otseselt seotud põllumajandustegevuse ja agrotööstuse-pastoraalsete tavadega, sealhulgas sekkumine põllumajanduslikesse torustikesse; hooajalised liikuvad kasvuhooned, kus puuduvad müüritised, mis on funktsionaalsed põllumajandusliku tegevuse teostamiseks -art. 6 lõige 1, on planeeritud lvaba ehitustegevus: klient, ilma etteteatamiseta või suhtluseta Unikaalne hoonenende töötlemisviiside puhul toimib täielik autonoomia.

normativa e lavori in economia

Ohutusalaseid õigusakte kohaldatakse ka majanduse töökohtade suhtes Seadusandlik dekreet 81/2008, kõikart. 90 lõige 9, selgitab kliendi kohustusi tööprotsessi faasis: klient või ehitustööde eest vastutav isik kontrollib isegi tööde üleandmise korral ühele ettevõttele või füüsilisest isikust ettevõtjale töövõtjate, töövõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate tehnilist-professionaalset sobivust seoses nende ülesannetega või usaldatavad tööd,...; küsib ettevõtteid avaldus iga-aastase keskmise tööjõu kohta, mida eristatakse kvalifikatsiooni järgi, koos töötajate sotsiaalkindlustusinstituudile (INPS), riiklikul tööõnnetuskindlustuse instituudi (INAIL) ja ehitusfondide esitatud kaebustega ning töötajate suhteliselt kõige representatiivsemate ametiühingute sätestatud kollektiivlepingu deklaratsioon, mida kohaldatakse töötajate suhtes...; edastab abi andvale asutusele enne ehitusloa või tegevuse alustamise teate alustamist artiklis 99 osutatud esialgse teatise koopia, ühtse dokumendi ettevõtjate ja füüsilisest isikust ettevõtjate regulaarseks panuseks, ilma et see piiraks käesoleva määruse kohaldamist; 29. novembri 2008. aasta dekreetseaduse artikli 16 bis lõike 10 sätteid; 185, muudetud, muudatustega, seadusega 28. jaanuar 2009, n. 2...

Kuigi varem oli D.U.R.C. see peab olema ainult äriühingute omanduses, täna peab ka füüsilisest isikust ettevõtja olema dokumendi valduses ning on ilmne, et kvalifitseerimata tööjõu või iseennast kasutades ei ole see seadusega kooskõlas.

autocostruzione e lavori in economia

Seetõttu on mõlema dekreedi valguses asjakohane hinnata töö ulatust: kui tegeleme väikeste töökohtadega, mis ei too kaasa mahu või muude oluliste muudatuste tegemist, siis toimingute puhul, mis ei tekita osalejate vahel häireid ja seega ohtusid, on võimalik neid täielikult vabalt teostada (krohviplaadid, värvimine, väikesed ajutised tööd) jne).

Arvestadeskohalike omavalitsuste autonoomiaNõuanne on siiski pöörduda oma kohaliku omavalitsuse tehnilise bürooga: on võimalik, et lubatud sekkumiste valikul on suurem või väiksem elastsus. Paljud omavalitsused on tegelikult nad tegelikult keelavad seetõttu on vaja majandusalast tööd kasutada, et vältida peatamist või sanktsioonide vältimist, on vaja ennast eelnevalt teavitada.

Lõplik selgitus:. Tautocostruzione majandusteaduses.
Sellisel juhul on soovitatav võtta ühendust ka ühe kontoga, sest paljud kohalikud omavalitsused võtavad vastu seadusi, mis võimaldavad territooriumil eneseharjutamist, piirates samas või isegi keelates töötamist majanduses.

Mahaarvamised ja majandusteadused

lavori in economia

Võimaluse korral majanduses olevate töökohtade kasutamine tähendab tööjõu kokkuhoidu 50% mahaarvamised ilmselgelt ei toimu tööga mingit tööd, sest töid ei toimu.

L 'ainult mahaarvatav kulu see on seematerjalide ostmine nagu on selgitatud Tulude Ameti juhendis: isik, kes ehitustööd teostab, võib nõuda ka mahaarvamist, mis piirdub kasutatud materjalide ostukuludega.

Neil on siiski 10% käibemaksu ei ole võimalik kohaldada.Video: Tutvu õppekavaga - TTÜ teedeehitus ja geodeesia!