Päikeseelektrijaama kindlustus

Päikese- või päikeseenergiasüsteemide kindlustuspoliis katab rahe, lume, tulekahju, kahjustuste, varguse, vandalismi või elektriliste ülepingete tekitatud kahju.

Päikeseelektrijaama kindlustus

Juba mitu aastat on Euroopa Liit seadnud endale ambitsioonika eesmärgi 20 - 20 - 20: see seisneb 2020, üks Heitkoguste vähendamine 20% kasvuhoonegaaside keskkonnas ja suudab toota 20% kogu energiast Euroopas taastuvate energiaallikate kasutamise kaudu.

assicurazione per impianto solare

Selle eesmärgi saavutamiseks on kõik liikmesriigid lisaks siseriiklike õigusaktide kohandamisele rakendanud ka programmi stiimuleid veenda kodanikke oma kodu soojendamise viisi ja elektrit tootma.
Näiteks Itaalias on need programmid rakendatud 2008. Taasta süsteemi kaudu. T maksuvähendused hoonete ja hoonete energiatõhususe parandamiseks makstud sissemaksed taastuvatest energiaallikatest toodetud energia, näiteks Conto Energia tootmiseks.
Hoolimata nendest panustest on fotogalvaanilised paneelid, aga ka päikesepaneelid, jätkuvalt suured kulud ja hiljuti on kahjuks avastatud, et need on varguseohus, sest need on kergesti turustatavad, samuti kahju.
Sellepärast kindlustasid kindlustusseltsid viivitamatult konkreetsed poliitikad nende kahjude katmiseks, seda ka seetõttu, et see oli normaalne kodu kindlustus sageli ei olnud neil juhtudel piisav.
Isegi poliitikad, mille eesmärk on katta rahe või muude ilmastikutingimuste tekitatud kahju, näitasid sageli, et need hõlmavad ka fotogalvaanilisi paneele.

Kuidas valida päikesesüsteemi kindlustus

Tänapäeval pakub turg laia valikut alternatiivseid energiasektorit puudutavaid kindlustuspoliise, mille tõttu on võimalik tagada oma tehas, ilma et oleks vaja kogu maja kindlustada.
Peale selle on neil sageli vaja kindlustuskaitse allkirjastamist pangad kes peavad rahastama tehase ostmist.

impianto fotovoltaico

Päikeseenergia või päikeseenergia süsteemide kindlustuspoliis, mis on suunatud avalikele või eratarbijatele, katab rahe, lume, tulekahju, kahjustuste, varguse, vandalismi või elektriliste ülepingete tekitatud kahju.
Seetõttu on see suunatud eelkõige neile inimestele, kelle tehas asub piirkondades ad suurte õnnetusjuhtumite oht näiteks raskete lumesadude ja tugevate vihmade tõttu, kuid see on kindlustustoode, mis võib mõjutada kõiki, kes tahavad end kaitsta selliste kahjude eest nagu välk, kahjustused või probleemid, mis on põhjustatud projekteerimise, tootmise või paigaldamise vead masina või materjalide puudused.
On määratletud pakette kõik riskid, mis katab seega kõiki riske, mida ei ole selgesõnaliselt välistatud, mille ulatus laieneb ka võimalikule majanduslik kahju põhjustatud kahju tagajärjel tekkiva energia puudumise või piiratud tootmise tõttu.
Kulud tsitaat see võib ilmselgelt varieeruda vastavalt süsteemi suurusele ja omadustele, samuti kindlustusseltsile.
Üks aspekt, millele peame alati pöörama erilist tähelepanu, on frantsiis, st summa, mis vastab sellele osale kahjust, mis jääb igal juhul kindlustatu kanda, ja lepingus sisalduvatest klauslitest.
Tavaliselt on auhind et maksate nende poliitikate eest on suurusjärgus 10-20 eurot kilovatt-kilo kohta aastas, kuid mida suurem on tehase suurus, seda rohkem maksab kilovatt, nii et ühise majapidamise poliitika võib maksta 30–30 60 eurot aastas.

Mõned päikeseenergiaettevõtte kindlustuspoliisid

Sageli on samad ettevõtted, kes paigaldavad tehasele kindlustuskatte neile kokkulepe. Kuid tarbijad, kellel on rohkem aega, saavad teha peamisi ettevõtteid võrdlevaid uuringuid ja valida oma juhtumile kõige paremini sobiva poliitika.
Paljude kindlustusturu pakutavate ettepanekute hulgas võib mainida Toro päikesesüsteem, Toro Assicurazioni, mis, nagu enamik neist poliitikatest, on kõigi riskidega.

impianto solare termico

Poliitika hõlmab nii fotogalvaanilisi kui ka päikeseenergiasüsteeme ning sätestab, et esimese kolme aasta jooksul tekkinud kahju korral hüvitatakse tehas täielikult. Seejärel on hüvitis võrdne tehase kaubandusliku väärtusega, samas kui osalise kahju korral hüvitatakse kulud uus kahjustatud osad.
Kahjustatud kahjustused on need, mis on tingitud atmosfäärioludest, nagu rahe või liigne lumekaal, purunemine, maavärinad, tulekahjud või kolmandate isikute tekitatud kahju.
Samuti on hõlmatud vargus ja mis tahes kahju, mis võib tekkida kolmandatele isikutele, näiteks katuse või muu sarnase katkemise tõttu.
Aasta ettepanekute paketis. T Reale Mutua Assicurazioniselle asemel leiame selle poliitika Ökoloogiline Royal hõlmab mitte ainult päikesesüsteeme, vaid ka kodune tuul väikeettevõtted ja äritegevus.
Sellisel juhul on kindlustuskatte kolm makrokohta. Jaotis kõik riskid katab kindlustatu mis tahes kahju eest, mis on otsene, näiteks süsteemi jaotus, või kaudne majanduslik kahju, mis tuleneb rikkumise tõttu tootmata jätmisest. See hõlmab ka vargusi ja võimalikke elektrilisi või mehaanilisi kahjustusi.
Jaotis Tsiviilvastutus kolmandate isikute ees katab kahju, mis on põhjustatud inimestele või asjadele rikke või rikete tõttu.
Jaotis Õiguskaitse selle asemel hõlmab see kindlustatud isikut õigusabikulude eest, mis on vajalikud tehase tegevusest tulenevate tsiviil- või kriminaalmenetluste jaoks.Video: Päikesepaneel (Solar Heater)