Korterelamu individuaalsed arvestid, paigaldus ja kulude jaotus

Korterelamus on peaarvuti, mis teenib üksust arvete tarbimise eest ja tarbimise jagamiseks on vaja muud inimest.

Korterelamu individuaalsed arvestid, paigaldus ja kulude jaotus

Vee teenus korteriühistutes

Kes on teenuse omanik vesi ühisturu kontekstis?
Kuidas le kulu seotud selle teenusega?
Mis nad on ja kes saavad otsustada loendurid lahutamine?
Mis juhtub, kui üks või mitu kondi ei maksa ise osa vett?

Counter-hoone

Alustame veeteenus Korterelamu piirkonnas.
On normaalne, et lepingu sõlmimiseks rogatore organiga teenuseosutaja allkirjastab korteriühistu nimel ja nimel. On võimalik, et igal kondomiinil on institutsiooniga üks lepinguline suhe, kuid vertikaalselt arenevate korterite sees on see jääkhüpotees.
Selle hüpoteesi jäägi annab asjaolu, et loendaja tarnija asutuse jaoks on see, mida ta paigaldab hargnemispunktis ning avaliku ja erasektori torude vahel. Pärast seda seadet muutub süsteem ühisomand ja sellest tulenevalt vastutus vee kvaliteedi eest, mis on väljastaja poolt tagatud kuni tarnimiskohani.
Seega muutub tarnete individualiseerimine saavutatavaks vertikaalne korter kui üksikud arvestid (kui need on olemas) saab paigutada ühte kondomiiniumiga sarnasesse kohta.

Veekulude jaotus korterelamu piirkonnas

Kui administraator peab seda tegema jagada kulusid näiteks elektrivoolu suhtes, mitte trepi puhastamiseks, kasutatakse tavaliselt iga-aastaseid tabeleid.
Tavaliselt ja mitte alati, kuna võib olla mõningate erinevate lepingute kondomiinides, mis näiteks on ette nähtud jagamine võrdne jne
Ja jaoks vesi, kuidas see toimib?
Me peame alustama põhilisest faktist: seadusest (vt. T Leg. n. 152/2006) surub süsteemi suunas stimuleerida paigaldamist spetsiaalse loenduri iga kinnisvaraühiku nn lahutamine. See, kus see on olemas, võimaldab kasutada kindlaksmääratud lugemist kindla alusena tasu tarbimiskulud.
Muude kulude, mõtle püsikulude (nt tasud) või ühiste osade tarbimise eest peate kasutama tuhandeid omandiõigusi.
Ja kui neid ei ole lahutamise loendurid? Kas aktsionäride koosolekul on võimalik kaaluda konkreetse jaotuskriteeriumi kasutamist, näiteks seda, mis viitab kinnisvaraüksuse elanike arvule? Vastus on negatiivne.
Vastavalt Riigikohtutegelikult on korteriomandite ja eeskätt kunsti koodide eeskirjad. 1123 c.c. nad ei tunnista, kui üks ei ole saavutatud kokkulepeet veevarustusega seotud kulud jagatakse vastavalt häälteenamusega tehtud otsusele korteriomandis püsivalt elavate inimeste arvule ja jäävad sellest tulenevalt vabaks kulul osalemisest ühe korteriühistu, mille korter on aasta jooksul elama jäänud.
Artikkel. 1123 cc annab tegelikult kulude jaotus kõikidest kaupadest ja teenustest, mille korteriühistutel on valikuvabadus, tuginedes proportsionaalsele vastavusele osamakselise tasu ja selle vara väärtuse vahel, mille omanik on iga korteriühistu (selles mõttes Cass. 1. august 2014 n. 17557).
Kuidas öelda: ilma lahutamise loendurid ja erakokkulepete puudumisel poolte vahel tuleb veeteenusega seotud kulud jagada korteriühistute vahel vastavalt tuhandetele omandiõigustele. jagamine õiglasem, on see, mida saab teha lahutusloendurite juuresolekul.

Lahutusloendurite paigaldamine

Otsus paigaldada i lahutamise loendurid kas see on individuaalne või kas selle võib otsustada assamblee?
Vastavalt õigusteadus see on osaühistu pädevuse küsimus ja pealegi ei tohiks seda otsust pidada uuenduslikuks.

Paigaldamine leti


Otsus paigaldada i lahutamise loendurid kas see on individuaalne või kas selle võib otsustada assamblee?
Vastavalt õigusteadus see on osaühistu pädevuse küsimus ja pealegi ei tohiks seda otsust pidada uuenduslikuks.
Juhul, kui korteriühistu on arutanud veesüsteemi ümberkujundamist, otsustades süsteemilt üleminekule nn. kalibreeritud suu otsesele veele, tagades nii paigaldamise individuaalsed lahutusloendurid, palus Euroopa Kohus hinnata selle otsuse õiguspärasust mitte ainult tõestada, et sama ei kujuta endast uuendust, vaid ainult ühisteenistuse lihtsustamist, kuid märkis ka, et sellest järeldusest tuleneb, et suhteline assamblee resolutsioon võib olla kehtiv vastu võetud lihthäälteenamusega mitte ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega, mis on näidatud uuenduste jaoks (selles mõttes Gen. Genoa 6. juuli 2016 n. 2364).
Nõuandjad peavad edastama omaenda andmed lahutamise loendur ja igal juhul võimaldada nende lugemist koosoleku poolt määratud tähtaegadel või igal juhul, mille on kehtestanud haldaja, et tagada tarbimise õige jaotus.
Siiski on hea meeles pidada, kui palju lahutusloendurite näidud võib olla ajahetkel teenusepakkuja loendurile lähedal (mis tavaliselt teeb lugemised ilma, millise päevaga need tehakse), ei ole kunagi täpne vastavus individuaalse ja kollektiivse tarbimise vahel.
On kasulik meeles pidada, et ühise teenusena on jagamine suhtelise maksumuse peab koostama haldur, kes võib volituste alguses küsida veerakete eraldamise erihäält.

Tagajärjed, mida condomini maksmata jätab

Tüübid:

me peatame selle veeteenus kui maksmisele kuuluvad summad ei ole tasutud viieteistkümne päeva jooksul selle saamisest

Mitu korda olen ma lakooniline taotlus makse mis on pärit laenuandjatelt.
Rohkem kui mitu korda kunagi, kuna veeteenuse kasutamisest eraldamine sõltub meeldetuletuskirja saatmisest.
Kui keegi ei maksa, tuleb teenus peatatud kõigile. Loogiline, see oleks lisatud.
Kui keegi ei maksa makse, on see veel peatatud a kõik kui palju ja see on vähem arusaadav.
Sellegipoolest arvavad veeteenuse pakkujad: arvestades, et leping on sätestatud koos korteriühistuga võlgnik see on Korterelamu, võlausaldaja ei huvita neid, kes ei maksa, sest tundub talle, et mitte maksta oli Korterelamu.
diskursuse ametlikult õige, kuid seadust tuleb tõlgendada ka reeglite tegeliku tähenduse valguses kondomiinide täitmine võlgnevuste maksmata jätmise korral (eespool nimetatud artikli 63 teine ​​lõik).
Ilma et see piiraks asjaolu, et on soovitav viia läbi rikkumise tagajärgede regulatsiooni põhjalik läbivaatamine. T Korterelamu maksed, eriti seoses teenustega, mis on vastuvõtlikud eraldi nautimisele ja mida võib pidada veeteenuseks.Video: