Erijuhtumid, gaasiseadmed

Mõnel juhul on tegemist eelkõige gaasisüsteemide ja kasutajate seadmete, sealhulgas kõrtsides asuvate pliidiplaatide ja katelde ehitamisega.

Erijuhtumid, gaasiseadmed

Suurtes linnades tänu märkimisväärsetele kuludele ruutmeetri kohta kodudes ja sarnaselt paljudes turismikeskustes võib sageli olla ka stuudiokortereid või kortereid. Sellistel juhtudel on aga ühised nõuded gaasiseadmete paigaldamiseks, et rahuldada ühiseid igapäevaseid vajadusi. Kõige tavalisemates kodumasinates on plaanid cooking toidu valmistamiseks vajalik katlad omakorda vajalik sooja tarbevee tootmiseks ja kütmiseks. Lisaks võib mõnel juhul osutuda vajalikuks kasutada üldise metaani asemel veeldatud naftagaasi (vedel propaangaas), kuna see võib toimuda mägipiirkondades või lihtsalt mitte-metaanis.

fornello cottura

Muud olukorrad ainsus ja sarnane ülalkirjeldatuga, gaasisüsteemide ja nendega seotud kasutajate seadmete paigaldamiseks on tavernette'i ja üldiselt ruumide, mille põrand on allpool nulltaset ja mis on määratletud lähima tee poolt, paigaldamiseks. Igal juhul, reegel viide peamine on UNI CIG 71 29/08 ning sellega seotud ja järgnevad täiendused ja muudatused, mis mõnikord jätavad ruumi mitmetähenduslikkusele.
Enamikul juhtudel on need ebaselgused võimalik lahendada ühise tehnilise tähenduse järgi, eelistades eelkõige ohutust. Muudel juhtudel on olemas võimalus kasutada kaasaegseid võimalusi tehnoloogiatenagu näiteks elektrilised induktsioonseadmed ja soojuspumbad suvel ja talvel kliimaseadmetele, kasutades alternatiivseid energiaallikaid, esiteks fotogalvaanilise.
On hea märkida, et enamik standardeid viitab seadmetele klassifitseeritud A-, B- ja C-tüüpi sõidukitena. A-tüüpi sõidukid, mis laaditakse ja paigutatakse ruumi, kus põletusõhk ja selle tooted on sisestatud põlemine, nende jaoks pole ühendust suitsuga. B-tüüpi valgustid on need, mille jaoks on ette nähtud ühendamine suitsuga, et väljuda põlemis aurude väljastpoolt, samas kui põlemisõhk tõmmatakse alati võrdluskeskkonda.
C-tüüpi valgustid on suletud kambrivalgustid, mis töötavad ainult väliskeskkonnaga põlemisõhu kogumiseks ja põlemissaaduste väljutamiseks. mõned mitmemõttelisus pliidiplaatide paigaldamise kohta teatud keskkondades tuleneb asjaolust, et pliidiplaate ei klassifitseerita A-tüüpi valgustitena või B-tüüpi valgustitena nad on C-tüüpi valgustid. osa.

Gaasiseadmed, magamistoad ja baarid

Magamistubadele ja üldisemalt keskkondadele keskkond kui voodi on paigutatud, ei ole ülalnimetatud standardi kohaselt võimalik paigaldada selliseid seadmeid nagu gaasipliidid. Sama reegel ei anna teavet mitmeotstarbelise keskkonna, näiteks stuudio kohta. A stuudio korter tegelikult teostatakse nii elu- kui ka köögi funktsioone ning magamisruumi funktsioone.

locale interrato

Samamoodi tekib juhtum mitmemõttelisus see on segadust tekitav keskkond, kus ei ole selgelt eraldatud ruumi või voodipiirkonna ja piirkonna vahel, mida plaani valmistamiseks kasutatakse toidu valmistamiseks. cooking. Näituste puudumisel on soovitatav võtta kasutusele sellised ohutusvastased meetmed nagu ventilatsiooni- ja ventilatsiooniavad, elektriventilaatorid, kui ei ole võimalik teha ventilatsioonisüsteeme ja pliidiplaate, mis on varustatud ohutusseadmetega, näiteks termopaaridega. Viimane võib peatada gaasi voolu pliidist keskkonda leegi puudumisel.
Keskkondades, kus on korrus allpool välist võrdlusmustrit, mis on üldiselt määratletud lähima teedega, ei ole võimalik paigaldada gaasiseadmeid LPG (vedel propaangaas). Viimane on tegelikult tihedam kui õhu tihedus ja kadude korral kipub põrandale ohtlikult kogunema.Video: