Küttesüsteem ja maja temperatuur

Maja temperatuuri osas võib temperatuuri puudumine olla tingitud küttesüsteemi tõrgetest. Mida teha?

Küttesüsteem ja maja temperatuur

Küttesüsteem

küte

Korterelamu hoone osana võib küttesüsteem olla:
a) ühine kõikidele korteritele (välja arvatud need, millel on omavahel seotud kinnisvaraüksused, nt auto garaaž);
b) individuaalne;
c) levinud ainult korteriühistutele, mis ei ole aja jooksul eksisteerinud lähetatud.
Esimesel juhul on hooldus ja sellega seotud kulud on tingitud kõikidest korteritest omandi tuhandete osade alusel, kui ei ole kokku lepitud teisiti; kütusekulud tuleb jaotada vastavalt kasutustabelitele ja raamatupidamissüsteemide olemasolu korral ka kasutusalade põhjal.
See kõne on muidugi kehtib mõlema süsteemi kohta, mida kõik kasutavadnii nende jaoks, kus on olnud mõningane lahkumine, spetsifikatsiooniga: võrreldes eelmise hüpoteesiga osalevad nn lähetatud isikud ainult kuludes, mis on seotud tehase erakorralise hooldusega ning selle säilitamise ja järgimisega.
Kõik need kulud suurenevad üksikute omanike kohta üksikute käitiste juhtumite puhul nii ühiselamu asuva tehase hüpotees kui ka sõltumatu eluruumi puhul.

Küttesüsteemi regulaarne töö

presidendi dekreedi n. 74 2013, mis asendas osaliselt d.p.r. n. 412/93, täpsustab, et küttesüsteemid (tehniliselt kutsutud) soojussüsteemid kliimaseadmeteks talvel) viiakse läbi nii, et samal ajavahemikul, mil neil on lubatud töötada, ei ületata sama dekreediga märgitud maksimaalseid temperatuuriväärtusi (vt. art. 4, esimene lõik, d.p.r. n. 74/2013).
Põhimõtteliselt on õigus, seda parem presidendi dekreet, määrab maksimaalse temperatuuri, mille ületamisel ei tohiks soojendusega ruumid minna.
Mis on see temperatuur?

radiaator

Viide eluasemele on esitatud dokumendisart. 3, esimene lõik lett. b), d.p.r. n. 74/2013, milles täpsustatakse, et küttesüsteemi tööaja jooksul ei tohi õhutemperatuuri kaalutud keskmine (märkus: õhk mitte küttekehadest), mõõdetuna iga hooneüksuse soojendusega eraldi ruumides, ületada. 20° C + 2° C kõigi teiste hoonete tolerants.
Mida tähendab kaalutud keskmine?
Sisuliselt tuleb mõõta iga ruumi õhutemperatuur soojendusega maja (nii rõdud, suletud, kuid mitte kuumutatud verandad, koridorid, kus ei ole kütteseadmeid jne) ja jagatakse ruumide arvuga.
Saadud temperatuur ei tohi ületada 20 kraadi, välja arvatud lubatud hälve üle kahe kraadi.
Siseriiklik õigus ei määratle minimaalset temperatuuri, mille suhtes on vaja vaadelda piirkondlikke õigusakte, kohalikke ehituseeskirju ja UNI standardeid.
On selge, et mugavus see varieerub vastavalt keskkonnale: tavalisem on veidi külmem söögituba kui vannituba, vastupidi.
Artikli 3 teine ​​lõik täpsustab seda õhutemperatuur keskkonnas tuleb seda hoida piirides, mis on kehtestatud meetmetega, mis ei sisalda energia raiskamist.

Temperatuuri ja sellest tulenevate meetmete kontrollimine

Mida teha kui toatemperatuur on liiga kõrge?
Kui temperatuur on liiga kõrge, tähendab see temperatuuri, mis on kõrgem seaduses märgitud temperatuurist, on hea hoiatada administraator (või ühe süsteemi puhul hooldustehnik), et teostada funktsionaalne kontroll. Teoreetiliselt (selle valdkonna kontrollid on väikesed) tähendab soojussüsteemi toimimisest sõltuva temperatuuri ületamine sanktsioonide kehtestamist.
Ja kui selle asemel temperatuur on liiga madal? Oleme öelnud, et riiklikul tasandil ei ole minimaalseid väärtusi, millest allpool tuleb arvestada riketehast.
Seetõttu on vaja viidata kohalikele ja tehnilistele eeskirjadele, vajadusel nõuda hooldustehniku ​​sekkumist düsfunktsiooni kõrvaldamiseks, kui see on seadmest sõltuv.
Kas see peaks olema korteriühistute süsteem, võib kinnisvaraüksuse omanik nõuda seadme halva toimimise tõttu kahju.
Kirjaniku arvatesIsegi kui sellel teemal ei leidu ühtegi otsust, on tegemist tõsise konstruktsiooniga, mis seisneb hoones halva soojusisolatsiooniga, näiteks tühistades ise küttesüsteemi mõju.
Selles hüpoteesis kui te langete seaduses ettenähtud aja jooksul (Tsiviilseadustiku artikkel 1669), nii üksiku kinnisvaraüksuse puhul kui ka korteriühistu hoone puhul, võib tootja kahtluse alla seada defekti kõrvaldamiseks ja kahju hüvitamiseks.Video: Eramajade küttesüsteemide tasakaalustamine Alpha3-ga