Juhised värskendasid 2019. aasta uudiseid 50% ja 65% mahaarvamise kohta

Tulumaksuamet on ajakohastanud kodumaksu mahaarvamise veebipõhiseid juhendeid, renoveerimise eest 50% mahaarvamist ja 65% ümberkorraldamist.

Juhised värskendasid 2019. aasta uudiseid 50% ja 65% mahaarvamise kohta

50% ja 65% mahaarvamine: maksujuhised

mahaarvamine 50 65

Järgides. T Stabiilsuse seadus 2015 (Seadus nr 190/2014) on tulundusamet ajakohastanud maksujuhiseid, mis on kättesaadavad sama finantshalduse institutsionaalsel veebisaidil, maja maksuvähenduste, sekkumiste IRPEF-i boonuse kohta hoonete renoveerimine ja selle jaoks energiasääst.
Vaatame neid uuendusi kokkuvõtlikult.

Energiasäästumeetmete vähendamine 65% võrra kuni 31.12.2015

Alates maksude mahaarvamisest sekkumiste puhul. T energia ümberkujundamine hooneid, pikendas 2015. aasta stabiilsuse seadus boonust maksimaalselt 65% kõikidele 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015 tekkinud kuludele, samuti ühistute hoonete ühiste osade sekkumistele ja kõigile kinnisvarafondidele, mille ühekordne ühistu on moodustatud.

Alates 1. jaanuarist 2016 langeb boonusmeede 36% ni, nagu on ette nähtud hoonete renoveerimise kuludeks.

Sekkumised võimaldasid maha arvata 65%

2015. aasta stabiilsusõigusega laiendati seda võimalust ka 2015. aasta jooksul 65% ni muud liiki sekkumiste puhul, näiteks ostu ja paigaldamise puhul. päikesekaitsetooteid ja rajatised kliimaseade talvel on varustatud biomassi kütusena kasutatavate soojusgeneraatoritega, mille maksimaalsed piirmäärad on vastavalt 60 tuhat ja 30 tuhat eurot.
Kokkuvõttes alates 1. jaanuarist 2015 on energeetika ümberkorraldusmeetmed, millega saate 65% lisatasu saada, järgmised:
- olemasolevate hoonete energia ĂĽmberkvalifitseerimine: maksimaalsed kulud 100 000 eurot;
- hoone ĂĽmbris (seinad, aknad, katus): maksimaalsed kulutused 60 000 eurot;
- päikesepaneelide paigaldamine: maksimaalsed kulud 60 000 eurot;
- talvise kliimaseadme asendamine: maksimaalne kulu 30 000 eurot;
- päikese varjundite ostmine ja paigaldamine: maksimaalsed kulud 60 000 eurot;
-inverter-kliimaseadmete ostmine ja paigaldaminevarustatud soojusgeneraatoritega, mida toidab põlev biomass: maksimaalne kulu 30 000 eurot.

65% mahaarvamine ja mitmeaastane töö: lõpetage side

mahaarvamine 50 65

Tulude ameti käsiraamatus on veel üks muudatus, mis kehtestati sel ajal maksusoodustuse dekreediga (seadusandlik dekreet 21. november 2014, nr 175), mis artiklis 12 on kaotanud kohustuse saata agentuurile teatis Tulud mitme maksuperioodi jooksul jätkuvatele töödele.
Maksumaksjad, kellel on kalendriaastaga kokku leppinud maksuperiood, ei pea seetõttu 2015. aastal tehtavate tööde puhul saatma 2014. aastal kantud kulude kohta mingit teatist.

50% mahaarvamine hoonete renoveerimistöödest kuni 31.12.2015

Kulude mahaarvamine hoonete renoveerimine, mida reguleerib art. Presidendi dekreedi nr 917/86 (konsolideeritud tulumaksuseadus) 16-bis, koos 2015. aasta stabiilsusõigusega, on kuni 50% ulatuses kuni 31. detsembrini 2015 tehtud kulutuste puhul, kusjuures maksimaalne kulutuspiir on 96 tuhat eurot kinnisvaraüksuste puhul.
Alates 1. jaanuarist 2016 läheb ümberkorralduste mahaarvamine tavalisele 36% -le ja piirmääraks 48 000 eurot kinnisvarafondi kohta.

Seismiline: 65% mahaarvamine kuni 31.12.2015

Samuti on ette nähtud täiendav mahaarvamine nende kulude katmiseks, mis on tekkinud sekkumismeetmete võtmiseks. T seismilised meetmed, kõrge riskiga seismilistesse piirkondadesse kuuluvatele hoonetele. Tunnustatakse mahaarvamist, mis moodustab 65% 4. augustist 2013 kuni 31. detsembrini 2015 tehtud kulutustest.

Mobiiliboonused: pikendamine 2015. aastaks

2015. aasta stabiilsusseadusega pikendati ka 50% IRPEF-i mahaarvamist mööbli ja suurte kodumasinate ostmiseks, mille klass ei ole madalam kui A + (A ahjude puhul), et anda ümberkorraldatavad hooned, nn. mobiilsed boonused.

Mahaarvamise ost elamumajanduseks

mahaarvamine 50 ja 65 3

Teine 2015. aasta stabiilsusseadusega ette nähtud tunnus, mis sisaldab ka ajakohastatud tulundusameti juhendit, puudutab IRPEF-i 50% -list mahaarvamist kuni 31. detsembrini 2015 elamute jaoks renoveeritud hoonete ostmiseks.
Rahastamisvahendit kohaldatakse tervete hoonete ümberkorraldusmeetmete suhtes, mille viivad läbi ehitusettevõtjad või kinnisvaraarendused ja ehitusühistud ning mis peavad 18 kuu jooksul (enne 6 kuud) alates ehitustööde lõpuleviimisest tagama järgneva müügi või hoone määramine.

Sularaha ĂĽlekandmine 4% -lt 8% -le

Lõpuks, osana kodumajapidamiste maksuvähenduste uudiste kokkuvõttest, tuleb märkida, et nii ümberkorraldamise kui ka energia ümberkvalifitseerimise puhul alates 1. jaanuarist 2015 seaduse nr. 190, 2014 peetakse ümberpaigutamiste kohta, mida pangad või postkontor teostatud sekkumisega seotud kulude maksmise ajal tegutsevad, suureneb see 4% -lt 8% -le.Video: