Registreerimismaksu juhend

Maksustamisbaasile kohustuslikust registreerimisest tulenevate tegude ja arvutusmeetodite kohaselt: siin on registreerimismaksu minimaalne juhend.

Registreerimismaksu juhend

Registri maks

Kui peate registreerima rendi või annetuse, pärandi või kinnisvara ostu, peate maksma nn registrimaksu. Siin on mini-juhend koos kogu vajaliku teabega: alates ajast, mil registreeruda, kuni maksu- ja maksemeetodite arvutamiseni.

Registreerimismaks: registreerimisele kuuluvad teod

Registri maks

Registreerimismaksu reguleerib T. U. 26. aprill 1986 n. 131 artiklis 1 sätestatakse, et seda maksu kohaldatakse registreerimisele kuuluvate tegude ja registreerimiseks vabatahtlikult esitatud maksude suhtes.
Põhimõtteliselt on nad allutatud registreerimine kõik need dokumendid, mis registreeritakse avalikus registris, et ei saaks muuta kuupäeva ja sisu, nagu lepingud, eradokumendid, organite või äriühingute moodustamine, laused ja määrused.
Eelkõige on nad läbinud kohustuslik registreerimine:
•kõik Itaalias koostatud kirjalikud dokumendid;
•lepingud, sealhulgas suulised lepingud, mis hõlmavad rendilepinguid, ettevõtte üleandmist, omandiõiguse üleminekut või tegelikke õigusi (nt eluasemeõigused);
•välisriigis moodustatud toimingud, mis hõlmavad ülaltoodud summadega võrdseid ülekandeid.
Seoses registreerimise ajastamisega eristatakse seda järgmiselt:
•tähtajalise üldjuhul 20 päeva, kuid rendilepingute ja muude omandiõigusega seotud toimingute puhul on 30 päeva (60 päeva välismaal tehtud toimingute puhul)
•kasutamise korral, st kui üks pool kavatseb registreerimise ajal tõendada lepingu ajalist kehtivust.

Registreerimiseks vajalikud subjektid

Nad on kohustatud registreerima:
-lepingupooled autentsete isiklike kannete, suuliste lepingute ning välismaal asuvate avalike ja eraõiguslike dokumentide kohta
•notarid, kohtutäiturid, avaliku halduse sekretärid ja delegaadid ning muud ametnikud nende poolt koostatud, saadud või kinnitatud dokumentide kohta
•Kohtusekretärid ja sekretärid kohtuotsuste, dekreetide ja muude kohtute toimingute tegemisel osalenud kohtute teistes toimingutes
•finantshalduse töötajad ja Guardia di Finanza organi liikmed tegude eest, mis tuleb ex officio registreerida.

Registri maks: arvutus ja summa

Registreerimisakt

Maksustamisbaas, mille alusel arvutatakseregistrimaksu koosneb:
•kaupade või õiguste väärtus lepingu sõlmimise kuupäeval tasu eest, mis annab või kujutab endast õigusi
•väärtuse, mis toob kaasa kõrgema maksu kohaldamise vahetustele.
Väärtused rakendatakse saadud väärtusele alikvootidena mis võib omada protsenti või fikseeritud mõõdet. Kinnisvaraülekannete puhul määr, mida kohaldatakse. T esimene kodu ost on vähendatud 2% ja al 9% kõigil muudel juhtudel.
Muud registreerimismaksu määrad on:
•alikvoot al 2% eluruumide üürileandmise korral aastapõhise üüri korrutamisel annuiteetide arvuga
•määr 1% aastasest üürist, kui rendileandmine toimub maksukohustuslaste poolt, kui tegemist on olemuselt renditud hoonete liisimisega
• Vallasvara liisingu puhul 3%
•9% määr maa üleandmise eest, mis ei ole ette nähtud põllumajandusettevõtjale
•9% määra maismaatranspordi eest kelleltki mitte põllumajandustootjale
•3% muude vallas- ja õigusvara ülekannete määrast
•3% määr ettevõtte müügist.

Registreerimismaksu tasumise meetod

Seoses makseviisidegaregistrimaksu tuleb kasutada maksemudelit F23, mida saab tasuta Inland Revenue'i veebilehelt.
Maksmine F23 mudel saab teha aadressil:
•kogumisagendid (Equitalia grupp)
•pank
•postkontor.
Teil on võimalik maksta sularahas, deebetkaardiga (ülalnimetatud isikute poolt lubatud arvel) või pangakontode ja pangaülekannetega, rahakorralduste abil, postkonto debiteerimise ja postkontrolli teel.
Võite kasutada ka mod. F23 võrgus mis võimaldab täita ja printida mudelit, mis esitatakse hiljem Poste Italiane S.p.A. pangakontorites. või kogumisagendid.
Siiski tuleb märkida, et alates 2011. aastast on ka maksemudeli abil võimalik maksta registreerimismaksu F24, mis on saadaval ka tasuta veebisaidil Revenue Agency veebilehel.
Lõpuks täpsustatakse, et juhul, kui tegemist on avalike või kinnitatud dokumentide registreeriminest need, mille puhul on ette nähtud notari kohalolek, tuleb registreerimismaksu maksta otse kutselisele (notarile), kes maksab selle ettenähtud tähtaegadel.Video: