Katastri maksu juhend

Kinnisvara võõrandamise korral on kohustuslik maksta nn katastri maks. Siin on lühike käsiraamat selle kohta, mis see on, kes selle maksab, kuidas ja millises ulatuses.

Katastri maksu juhend

Katastri maks

Kinnisvara ostu ja müügi puhul tuleb annetuse ja pärimise eest maksta mitmeid makse, sealhulgas neid, mis on üksteisega tihedalt seotud.
Vaatame kokkuvõtlikult, mis on lkatastri maks, kui see tuleb tasuda ja millal mitte, millised on maksmisele kuuluvad subjektid, maksumeetmed (mis võivad olla fikseeritud või muutuvad), samuti maksemeetodid.

Katastri maks: kui maksate ja kohustatud

Katastri maks

SISSEJUHATUS. T Seadusandlik dekreet 31. oktoober 1990 n. 347 õigus Hüpoteegi- ja katastri maksusid käsitlevate sätete konsolideeritud teksti kinnitamine, t katastri maks on see, mida kasutatakse katastriüksuse üleandmisel.
katastri lend see on kaebus, mis tuleb esitada Tulude Ameti-Maaagentuurile järgmistel juhtudel:
• vara üleandmine tasuta (nt annetuse ja pärimise korral)
• vara võõrandamine tasu eest (nagu müügi või ostu korral)
• hüpoteekide või selliste õiguste nagu kinnisvara kasutusvaldus.
Niisiis, soovides näitlikustada, imäärata katastriüksuse seda kohaldatakse müügi korral (ja siin on vaja eristada, kas müük on käibemaksust vabastatud või mitte käibemaks ja kas esimene maja kasutatakse), annetus ja pärimine.
Siiski on juhtumeid, kus kinnisvara üleandmisest hoolimata on iseinamaalingu katastrit ei ole vaja. Tegemist on riigi huvides toimuvate ülekannete või annetustega piirkondadele, provintsidele ja omavalitsustele, juriidiliselt tunnustatud organitele ja sihtasutustele ning mittetulundusühingutele.
Katastri üleandmist nõudvad isikud on kohustatud maksma katastri maksu, tavaliselt müügi korral ostjad ja annetajad ja pärijad.

Katastri maks kinnisvara mĂĽĂĽgi korral

Mis puudutab katastri maksumeedet, siis alates kaubandus, rõhutatakse seda alates 1. jaanuarist 2014 meede katastroofimaksu (samuti hüpoteekimaks, kuna need on tihedalt seotud) see on fikseeritud ja läheb 50 eurolt 200 euroni sõltuvalt objektidest, kust te kinnisvara ostate. Meil on nii:
-kinnisvara ostmisel eraisiku poolt: kinnistusraamat 50 eurot (samuti on hĂĽpoteekimaks fikseeritud summa 50 eurot ja registreerimismaks 9%);
•kinnisvara omandamise korral ettevõtte poolt (käibemaksuvaba müük): kinnistusraamat, mis on 50 eurot (50 eurot ka hüpoteegimaksu puhul, samas kui registri maks 9%)
•kinnisvara ostmise korral äriühingu poolt (müük 10% käibemaksuga või 22% luksuskodude puhul A1, A8 ja A9): kinnistusraamat, mis on 200 eurot (samuti Hüpoteegi- ja registreerimismaks).
Kui ostetakse kinnisvara, mis kasutab sedaesimene hõlbustamine kui müüja on eraõiguslik isik või ettevõte, kuid müük on käibemaksust vabastatud, on katastri maks 50 eurot.
Juhul kui müüja on ettevõte ja käibemaks (käesoleval juhul 4%), on katastri maks (nt hüpoteekimaks ja registreerimismaks) fikseeritud summa 200 eurot.

Katastri maks annetuses ja pärimisasjas

Kinnistusraamatu maksu arvutamine

Puhul järgnevus, kui pärilikes varades on kinnisvara- ja kinnisvaraõigused, tuleb need tasuda lisaks pärandimaksule ka hüpoteegi- ja katastri maksud mis mõõdavad vastavalt 2% ja 1% hoonete väärtusest a minimaalne makse 200 eurot iga maksu kohta.
Samuti on. T annetus kinnisvara või kinnisvaraõiguse maksmine on tingitud hüpoteekimaksust, 2% vara väärtusest ja katastriüksusest 1% vara väärtusest.
Need maksud tuleb tasuda fikseeritud summa 200 eurot igaüks, olenemata järjest vähem langenud vara väärtusest, kui soodustatud isikul (või mitme saajale üle antud vara puhul vähemalt ühel neist) on vajalikud vahendid, et kasutada esimese maja allahindlused.

Kuidas maksta katastri maksu

Maksekatastri maks

Katastri maksu maksmiseks peate kasutama maksemudelit F23, mis on tasuta kättesaadavad tulundusameti veebilehel või sama agentuuri kohalikes kontorites. F23 mudel peab olema kõikides osades nõuetekohaselt täidetud, järgides sama mudeli juhiseid. Alates 2011. aastast on võimalik maksta ka F24 mudeli abil.
Katastri maksu maksmiseks tuleb kasutada 737T austuskood.
Tuletatakse meelde, et kuna katastri maks on rangelt sõltuv kinnisvara ülekandmisest, koostab notar otsese maksu tasumise dokumendi, nõudes selle summa pakis olevale kliendile.Video: The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime