Geoloogiline uuring ja maavärina mõju

Ehitussektorile omaste aspektide hulgas ei tohi tähelepanuta jätta aluse pinnase omaduste uurimist, mille viivad läbi professionaal.

Geoloogiline uuring ja maavärina mõju

tagajärjed maavärinast on nad kahjuks kõigi silmis, eriti viimastel aegadel selliste sündmustega seotud valdkondades nagu Abruzzo ja Emilia.

effetti del terremoto

Ilmselt i uuringud selles sektoris on nad pidevad evolutsioon samuti seismilise vastase ehituse süsteemid, mis vastutavad kodanike ohutuse eest.
Siiski keskendutakse teemadele, mis on seotud rohkemate mõistetega konkreetnei ning rõhutatakse teatud mullaolude (loodus ja stratigraafia) dünaamikat ja muutujaid.

Seismiliste sündmuste uurimise aspektid

Geotehnilised mis uurib Maa dünaamikaon pannud huvi nähtuste vastu, mis on seotud erinevate geograafiliste piirkondade ebastabiilsusega, mis tulenevad maa olemusest ja territooriumi kujunemisest.

studio con attrezzatura di laboratorio delle effetti delle onde sismiche

Nende uuringute abil on võimalik hoolikalt hinnata erinevaid vajadusi arvestavaid lahendusi ja programmeerida sekkumisi selge ohu või ehitatava maa konsolideerimiseks.
Tegelikult on mitmeid tingimustel see võib toimuda nõlvadel, harjade või servade või maa-aluste õõnsuste lähedal ehitatud hoonete puhul.
Nendes morfoloogilistes olukordades võib tekkida maavärin efektid nagu nõlvade libistamine, tõlge, maaosade uppumine jne.

simbologia effetto del terremoto su stratigrafia del terreno

Teine konkreetne nähtus koos mõiste kasutamisega sektoritöötajate poolt on nn pinnase veeldamine.
See seisund ilmneb granuleeritud muldades (liivane ja liivane räbu), kus telluuri liikumise surve põhjustab materjali vastupanu ja määrab nähtus tüüpiline vedelal kujul olevate materjalide puhul, see tähendab: pinnase kihtide libisemine ja langetamine, muda leket maapinnast jms.
Isegi nendel juhtudel esineb probleem, mis seab hoonete staatilise olemuse tõsiselt ohtu.
Muud loodusnähtused rohkem keeruline need määratakse kindlaks konkreetsetes olukordades, kus maastiku stratigraafia ja olemus on võimelised avaldama seismilist dünaamikat, mis on eriti kahjulik ehituskonstruktsioonidele.

Telluriefektid ideaalset tüüpi maastikul

caduta di pezzi di cornicioni a seguito di scossa sismica

Seismiliste lainete mõju maastikul ideaalne (homogeenne ja isotroopne) on seotud kahe teguriga, vabaneva energia kogusega ja hüpokeskuse kaugusega, st maapõue sügavusega, kus tekib telluuri sündmus.
Sellisel juhul oleks maavärina mõju võimalik matemaatiliselt ette näha, kuna on olemas põhilised parameetrid ja erinevad väärtused.
Tegelikkuses on pinnase olemus ja stratigraafia palju rohkem keeruline võrreldes ülalkirjeldatud tasemega, ja sellised, et esile tuua väga erinevaid olukordi.

Seismilised nähtused stratigraafilises maastikus

Ei ole vaja olla geoloog või tehnik, et mõista, et maa on ebavõrdne; tegelikult on olemas kivine, savine, liivane pinnas jne, millest igaüks erineb oma olemuselt ja stratigraafiliselt.

effetti del sisma su fabbricati

Iga üksik tingimus enne täidesaatva projekti väljatöötamist uuritakse analüüse ja uuringuid, mis tõstavad esile nii materjalide omadusi kui ka geoloogiliste kihtide järjestust.
Sel juhul on dünaamika see on väga keeruline, kuna see on seotud erinevate seismiliste lainetega ja nende koostoime erinevate pinnase kihtidega.

studio delle caratteristiche di un terreno da parte di un geologo

Sellega on ka nähtused võimendus maapinna pealiskaudsetel kihtidel, st riigi tasandile kõige lähemal olevatel, on oma eriline tähtsus.
Tegelikult toodame seismilise efekti levimisel kivise substraadi ja pindmise pinnase katte vahel (vähem vastupidavat materjali) variatsioonid teatud liikumiste ja võimenduste sagedustel varieerub iga juhtumi puhul.
Konkreetselt allutatakse seismiliste lainete vibratsiooniga sarnase vibratsiooniga konstruktsioonidele nn nähtus. resonantsvõi on allutatud maksimaalne seismiline loksutamistase suurendab maavärina loomulik mõju.

Arutelu teema lõpp-aspektid

grafico di una scossa simica

Ilmselt on keel käesolevas lühikirjelduses kasutatud, üldsõnaliselt esitatud ja ilma eksperdiga võrdlemise eeltingimuseta tehniline ja seetõttu ei pruugi see olla teatud lõigetes selge.
Nende mõistete täpsema vormi tõlkimisel keskendutakse tähelepanu varieeruvus seismiliste mõjude osas, lähtudes selle ala iseloomust ja iseloomust, kus ehitus asub, ja vundamendi pinnast.
On tõepoolest ilmne, et sündmuste dünaamika tuleneb andmetest tingimustel paigutatud maa kõrguse alla ja seega mitte silmapiirile.

effetti reali di un evento sismico

Ilmselgelt ei ole sektoris töötavatel inimestel vahendeid ja teadmisi, et analüüsida mulla eri aspekte, mis tegelikult määravad seismiliste šokkide tagajärjed.
Tegelikult on see kuni geoloog ja teistele tehnilised näitajaduurida kõnealust teemat ning jälgida tulemusi ja parimaid lahendusi, mida pakutakse nii kinnisvara kaitseks kui ka hoonetes elavate inimeste füüsilise turvalisuse säilitamiseks.Video: