Lihtsustamine ostab noortele esimese kodu

Noorte soodustamine stabiilsuse seaduses 2017. aastal on kinnitatud riigigarantii fond, mis võimaldab subsideeritud laene esimese maja ostmiseks

Lihtsustamine ostab noortele esimese kodu

Esimene kodu ostmine: hüved hüpoteegi nõudvatele noortele

sisse Stabiilsuse seadus 2017elukoha omandiga seoses on palju rajatisi, mis on kinnitatud nende jaoks, kes seda soovivad osta maja, restruktureerima või parandadaenergiatõhusust, pöörates erilist tähelepanu noored paarid ja raskustes olevatele peredele.
Noorte paaride jaoks lihtsamaks muutmiseks on valitsus teinud kättesaadavaks a Tagatisfondmille kaudu see võimaldab krediiti ja anda garantiisid raskustes olevate noorte paaride ja perede kasuks esimese maja ostmiseks ja hüpoteeklaenu määramiseks kolmeks aastaks 2014 - 2017.
Fond hõlmab 50% hüpoteegi avamiseks nõutavatest summadest.

Kontsessioonid noortele esimesel majal


Laenusumma piir on 250 tuhat eurot ning need peavad olema seotud mittekandlusomaduste ostmisega, mida kasutatakse a esimene kodu.
Seda saab kasutada ka esimese maja ostmiseks renoveerimine ja selle parandamiseksenergiatõhusust.

Mis on esimene kodutagatisfond 2017?

2014. - 2017. Taasta esimene kodutagatisfond loodi. T Majandus- ja rahandusministeerium 27. detsembri 2013. aasta seadusega nr 147, majapidamisfondi Noorte Paaride Fondi asemel, et hõlbustada kõiki neid, kes soovivad maja osta, kuid neil ei ole pankade nõutud finantstagatisi.
Fond on ette valmistatud neljaks aastaks, ajavahemikuks 2014 kuni 2017 ja moodustab 670 miljonit eurot pluss piirkondlike, avalik-õiguslike ja eraõiguslike asutuste panused.

Esimene noor maja: riik tegutseb käendajana


Eelised on tähelepanuväärsed: lisaks esimese maja ostmise hõlbustamisele või energiatõhususe renoveerimisele ja parandamisele ka intressimäärasid krediidiasutuse poolt vähendatud, uuesti läbi vaadatud ja
Kui ajutised majandusraskused tekivad, võib tagatisfondi saaja peatada summa maksmise kuni 18-kuulise ajavahemiku jooksul. Fond katab hüpoteegi pikemaajaliste viivituste korral osamaksete tasumisel.

Esimene kodutagatisfond 2017: kes on abisaajad?

Hüpoteeklaenude ja pangalaenude saamiseks on vajalik esimese kodutagatisfondi 2017 kasutamine vastavalt teatud nõuetele:
- taotleja ei tohi laenutaotluse esitamise kuupäeval t omanik muude eluruumide jaoks sobivate hoonete, välja arvatud need, mille jaoks nad on omandanud pärandina vara ja mida kasutatakse vanematele või õdede-vendadele tasuta;
- vara peab asuma riigi territooriumil ja see ei pea olema luksuskodude kategooriates.

Esimesed maja allahindlused: kes on abisaajad


abisaajate nad on:
• noored paarid: abielus või vabaabielus, kuid vähemalt üks kahest liikmest on alla 35-aastane;
• pereüksused ainult ühe vanemaga: vallaline, eraldatud, lahutatud või lesk, kellel on vähemalt üks ülalpeetav laps;
• töötajate alla 35 ebatüüpiline;
• üürnike kes elavad autonoomsete majade Popolari omandis.

Esimene kodutagatisfond: kuidas seda taotleda?

Enne 2017. aasta esimese kodutagatise fondile juurdepääsu taotluse esitamist peate kontrollima, mis on pangad kes on algatusega liitunud.
HĂĽpoteeklaenu avamist taotlev pank peab olema valitsuse algatuses osalevate isikute hulgas.
Krediidiasutuste nimekirja leiate veebisaidilt Consap.
Tagatisfondi majutamiseks ja seejärel ettenähtud võimaluste kasutamiseks on vaja täita üks nõudlus asjakohasel viisil mudel mis tuleb saata koos vajalike dokumentidega võrgus.
Müügiloa allahindluse taotluse näidis esimene maja noored paarid on avaldatud. t Riigikassa osakond: Taotlus esimese kodu tagatisfondile pääsemiseks.
Saadud dokumentatsioon, pank või vahendaja saata võrgus taotluse kodumajapidamiste fondihaldurile.
Panga saadetud tagatisfondi aktiveerimise taotlused määratakse a protokolli number järkjärguline vastavalt taotluse saabumise aastale, kuule, päevale, tunnile ja minutile prioriteet õigus juurdepääsule rajatistele vahendite nappuse korral.

Tagatisfondi mudeli koostamine


jooksul 15 tööpäeva, teavitab pank taotlejaid fondi tagatisest lubamisest või taotluse vastuvõetamatusest, kui fondi olemasolevad vahendid on ammendunud.
Kui taotluse lõpptulemus on positiivne, on taotlejal õigus tutvuda fondi koduga ja sees 30 päeva töö tulevad laenu andnud ja riigigarantii algab.
Peame siiski meeles pidama, et pank ei ole kohustatud taotlust vastu võtma: see jääb tegelikult hüpoteegi andmiseks alati vabaks.

HĂĽpoteeklaenude esimene kodu alla 35

Vaatame ĂĽksikasju ĂĽksikasjalikult hĂĽpoteegid noorte esimese maja ostmiseks.
Noori peetakse pankade seas kategooriad kõige ohus kuna neil ei ole kõrget säästma neil on üks õppekava selliselt, et oleks võimalik tõestada keskmist või kõrget taset usaldusväärsus.

Esimene noor kodu: pangad


Need ruumid toovad mõned laenuandjad ennustada hüpoteegi teenused ja liigid pühendunud ainult noortele. Sõltumata pakkuvast pangast, on kohalolevate noorte hüpoteek ühised omadused:
- kestus on vähemalt 25 aastat, kuni maksimaalselt 40 aastat;
- vanusepiir 35 aastat;
- väljamakstav summa ei ületa üldiselt 90% vara väärtus või selle müügihind;
- ka laenu objekt uus ehitus seda juba olemasolev, peab olema riigi territooriumil ega tohi olla luksuskorterite kategooriate hulgas;
- olemasolu järeleandmisi mis võivad puudutada kohaldatavaid maksimummäärasid ja teatavate toimiku haldamisega seotud kulude võimalikku kõrvaldamist.

Mis on 100 MUTUO?

Seoses maksmisele kuuluva maksimaalse laenu väärtusega. T Ministeeriumidevaheline krediidi- ja hoiuasjade komitee on kindlaks teinud, et panga poolt kinnisvara ostmiseks antud laen ei tohi ületada80% selle väärtusest laenu väärtus.
Siiski on mõned eritingimused mille suhtes a laenu väärtus kõrgem, et rahastada näiteks kogu vara väärtust.

Esimene kodu: subsideeritud määrad noortele


Mõnel juhul võib rahastatud protsendimäär ulatuda tasemeni 100%, kui võlgnik esitab teatud nõuded ja kui ta suudab mõningaid garantiid Täiendav.
üle etll "kinnisvaras registreeritud hüpoteekvõib olla vajalik ühe avamine käendus, garanteerima, et see suudab katta 20% laenu väärtus, mis ületab hüpoteegi reguleerivate eeskirjadega kehtestatud 80% piiri.
Pank võib käenduse alternatiivina taotleda, et võlgnik on a riigivõlakirjade pant väärtusele, mis vastab 20% antud laenu.
Samuti peame arvestama, et kogu vara väärtuse hüpoteek on panga jaoks kindlasti a suurem risk; see toob paratamatult kaasa jumalate intressimäärasid ja levik laenu suhtes rohkem kõrge.
Pärast. T rahastamisleping ja laenu akt notari ees, laenu hakatakse amortiseerima.
Sõltuvalt võlausaldaja pangaga sõlmitud lepingutest võib tagasimakse teha a määr huvi fikseeritud, muutuja või segatud.Video: We Are Marshall