Laiendage või taastage koduplaaniga

Majaplaan on riiklike, piirkondlike ja kohalike standardite süsteem, mille eesmärk on rahuldada linna eluaseme vajadusi ja elavdada ehitussektorit.

Laiendage või taastage koduplaaniga

Majaplaan riiklikul tasandil

kodu plaan

Maja plaan sündis 2008. aastal kol D. Lgs. N.112, 25. juuni. Sellel on kaks eesmärki: ehitustööstuse taasalustamine ja Itaalia perede eluasemevajaduste rahuldamine.
Majaplaan toimib kahel erineval rindel:subsideeritud elamuehitus (riikliku ja piirkondliku eraldisprogrammiga väikese sissetulekuga peredele, ebasoodsas olukorras olevatele eakatele, ametivälistele üliõpilastele jne) jaerahoone (julgustades lammutusi koos rekonstrueerimisega ja ka mahulisi laiendusi, hoolimata kehtivatest planeerimisvahenditest).
Pärast esimest 2008. Taasta dekreedi 31. Tmärtsil 2009. Triigi ja regioonide vahel, millega regioonid on võtnud endale kohustuse kiita heaks oma linnaplaneerimise eeskirjad, et edendada riigi tasandil näidatust. Täna ei tähenda klaverimaja enam ühtegi seadust, vaid riiklike, piirkondlike ja kohalike eeskirjade süsteemi.
Viimasel ajal on 28. märtsi 2014. aasta dekreetseadusega nr.47 kasutatud terminit Maja plaan (või Maja kava 2 o Plan House 2014). Viimasel juhul on küsimus riiklikul tasandil võetud meetmete kohta kuiv kupong- riikliku fondi rahastamine renditud eluruumidele juurdepääsu toetamiseks ja fondi üleandevate üürnike jaoks, ümberkorraldamiskava seismiline kohandamine populaarse eluaseme kasv IRPEFi allahindlused inimestele, kes elavad üürilepingus populaarses elamispinnas, sotsiaalkorterite tagasivõtmise võimalus jne.
Võib öelda, et dekreediga püütakse rahuldada kodanike eluasemevajadusi ja jätkata ehitussektori taaselustamist, nii et see on õigesti paigutatud koduplaani reguleerimissüsteemi.
Sellest hetkest alates naaseb riigi ja regioonide vaheline kokkulepe piirkond see on aktiveerinud ennast koduplaani kohandamiseks vastavalt oma reaalsusele, st jälgides riiklikke märke, kuid isikupärastades neid oma territooriumi omaduste järgi, ilmselt piirkondliku pädevuse küsimustes.
Ühest küljest on see võimaldanud kindlaks teha ümberkorraldamismeetmeid, mille eesmärk on tegelike piirkondlike probleemide lahendamine, teisalt aga on mitmed määrused ilmnenud ja mõnikord omavalitsuselt kergesti juhitav, kuna ka piirkondlikud normid viitavad sageli kohalikele eeskirjadele, korrutades seetõttu raskused.
Majaplaani piirkondlikel eeskirjadel on iseloom erakorraline, st ülimuslikud kohalike omavalitsuste määruste, linnaplaneerimisvahendite ja piirkondlike seaduste sätetega. Taotluse erakorraline iseloom tähendab ka tähtajalist mõju. Kohaliku plaani üksikud piirkondlikud määrused kiideti esialgu heaks regiooni ja regiooni vaheliste erinevate tähtaegadega. Mõned neist tähtaegadest ei ole pikendatud, samas kui teised on pikendatud ja piirkonniti erinevad.
Selles seaduste ja tähtaegade džunglis tahaksin teha kokkuvõtte sellest, mis juhtus piirkonnaga, et pakkuda neile, kes on huvitatud oma geograafilisest piirkonnast süvendamise alustamiseks. Analüüs muutub vajalikuks, sest allpool mainitud olukord ei pruugi alati olla kohaldatav kõikides tingimustes, eriti kui räägime ajaloolistes keskustes hoonetest, tuvastamatutest aladest, ebaseaduslikest hoonetest, püsivatest hoonetest, parkidest, reservidest ja hüdrogeoloogilise ohuga aladest. Nimekiri sorteeritakse tähestiku järgi piirkonna järgi.

Abruzzo piirkonna maja

kodu plaan

Esialgne piirkondlik viide on 19. augusti 2009. a. Nr 16. Pärast mõningaid laiendusi 29. detsembri 2014. aasta piirkondlik seadus nr.49 Abruzzo koduplaani viimane tähtaeg on kehtestatud 31. detsember 2015. Piirkondlikes õigusaktides on ette nähtud võimalus laiendada elamuid, mille lisatasu on kuni 20% olemasolevast piirkonnast, ilma et see ületaks 200 kuupmeetrit ning lammutamine ja rekonstrueerimine laieneks kuni 35%.

Plan House Basilicata piirkond

Basilicatas on esimene kodukava käsitlev reegel 7. augusti 2009. aasta piirkondlik seadus nr 25. Järgnevalt on Basilicata piirkond seda edasi lükanud 31. detsember 2014 tähtaega. Tingimuste edasilükkamine on meede, mis on ette nähtud 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande hindamist käsitlevas piirkondlikus seaduses nr 18/2013. Kuni pikendamiseni koostame kokkuvõtte sellest, mida on lubatud lühikese aja jooksul elamute jaoks:
- laiendused mahuga 20% või 25%, kui need on kombineeritud energiasäästumeetmetega;
- lammutamine ja rekonstrueerimine 30% ulatuses kogu pindalast, 35% koos energiasäästutöödega ja 40% rohelise hoone ja fotogalvaaniliste paneelidega.

Plan House Calabria piirkond

Esimene reegel Calabria koduplaani kohta on 4. augusti 2010. aasta piirkondlik seadus nr.21, mida muudeti 2012. aastal, pikendades esimest korda kuni 31. detsembrini 2014 ja hiljem ümberehitatuna. Piirkondlik seadus 13. jaanuar 2015 n.4 pikendusega kuni 31. detsember 2016. Lubatud on elamud:
- laiendused mahuga 20%, mis peavad siiski jääma 70 ruutmeetrini;
- lammutamine ja rekonstrueerimine mahuga kuni 35%.

Camp House'i plaan

Campanias on esimene piirkondlik võrdlusõigus 19. detsembril 2009. aastal. Pärast esimest versiooni lõppemist 30. juunil 2011 pikendas piirkondlik seadus 1/2011, mis stimuleerib suuremat huvi üksikisikute vastu, pikendama tähtaega Taotluste esitamine 11. juulini 2012. Tähtaega pikendati taas LR 40/2012 ja seejärel taas piirkondliku seadusega 2/2014. Praegu on Campania koduplaani tähtaeg fikseeritud11. jaanuar 2016. Mis puutub elamuehitusse, siis Campania koduplaanis on ette nähtud laienduste mahtu kuni 20%, lammutustööde ja rekonstrueerimiste puhul kuni 35%.

Emilia Romagna piirkonna plaanimaja

Emilia Romagna koduplaan seda enam ei eksisteeri juba mõnda aega. 2010. aasta lõpus otsustas piirkond siiski, et selle piiratud edu tõttu ei laiendanud seda piirkondlikku seadust.

House Plan Friuli Venezia Giulia piirkond

Friuli Venezia Giulia koduplaani piirkondlik viide on 11. novembri 2009. a. Nr 19. Esimeses versioonis oli tähtaeg 19. november 2014, mida praegu ei ole veel laiendatud. Esimesest seadusest kuni tähtajani on tehtud vaid mõningaid muudatusi seoses planeerimisvahendite kvalifikatsiooniga ja eranditega, mis ilmusid LR 26/2012. Elamute puhul on klaverimaja Friuli Venezia Giulia hiljuti lubanud pikendada kuni 200 kuupmeetrit ja lammutamist rekonstrueerimistöödega, mille puhul omavalitsus võiks konventsiooniga luua 50% ehituskrediiti.

Plan House Lazio piirkond

Esimene Lazio koduplaani reegel on 11. augusti 2009. aasta piirkondlik seadus nr 21, millele järgnesid isegi hiljutised muudatused ja laiendused. Praegu on tähtaeg määratud 31. jaanuar 2015. Elamute hoonetele laiendatakse mahulisi boonuseid 20 kuni 35% ning lammutamis- ja rekonstrueerimisvõimalusi, mille mahumäärad on 35% koos võimalusega täiendavalt 10%. Varsti oodatakse uusi muudatusi.

Plan House Liguria piirkond

Casa Liguuria plaan sündis 3. novembri 2009. aasta piirkondliku seadusega nr.49. Seejärel avaldati standard ebaseaduslike hoonete sekkumiste plaani lisamisega, mille tagajärjel kaotati reegel vastuolude tõttu ja seejärel korrigeeriti kompromissiga LR4 / 2011, kus lubatakse hoonestatud hoonete laiendamist ainult väikeste kuritarvituste korral, eraldades paranenud osa protsendimäärast. Elamute puhul pakub Casa Casa Liguria mahulist laienemist 10% ja 20%, võimalusega suurendada kohalike materjalide kasutamist ja seismiliste vastaste standarditega kohanemist. Samuti on ette nähtud lammutamine koos rekonstrueerimisega, mille maht on kuni 35%. Praegu on kehtestatud Liguuria koduplaani tähtaeg 30. juuni 2015.

Plaani maja Lombardia piirkond

Lombardia koduplaan esineb esimest korda 16. juuli 2009. aasta piirkondliku seadusega nr.13. Seejärel uuriti seadust üksikasjalikumalt 7. augusti resolutsiooniga 10134/2009 ja seejärel märkusega 104111, mille avaldas 14. oktoobril 2009 peadirektoraat. Territoorium ja linnaplaneerimine. Praegu on Lombardia maja plaan see ei ole enam kehtiv. Viimane tähtaeg oli 31. detsember 2013, kuid määruse kohaldamisala puudumise tõttu ei olnud kodanikud piiratud. Igal juhul on plaanis lisada maja jaoks mõned võimalused 2005. aasta piirkondliku seaduse nr 12, Lombardi linnaplaneerimise teksti muudatuste raames.

Marche piirkonna maja

Marche regiooni puhul on esimene kodukava käsitlev eeskiri 8. oktoobri 2009. aasta piirkondlik seadus nr.22. Piirkonna ja kohalike omavalitsuste tegevuse paremaks kooskõlastamiseks selgitati resolutsioonis 1991/2009. kohaliku plaani kohaldamine, soodustades regionaalõiguse integreeritud lugemist ühtse ehitustekstiga. Elamute puhul võimaldab Piano Casa Marche pikendada kuni 20% mahulisi boonuseid ja lammutusi ja ümberehitusi, mille preemiad on kuni 35%. Praegu on märtsi Marche kava tähtaeg seatud 31. detsember 2016. Hoone laiendamise ja asendamistaotluste esitamiseks eelnevalt kehtestatud tingimuste edasilükkamise määras Piirkondlik seadus nr. 33/2014.

Piano Casa Regione Molise

kodu plaan

Esimene seadus Casa Molise kava kohta on 11. detsembri 2009. aasta piirkondlik seadus nr.30. 16. detsembril 2013 avaldati piirkondlik seadus 24/2013 ametlikus väljaandes, mis laiendab Casa del Molise kava, viies tähtaega 31. detsember 2015. Elamute puhul on lubatud pikendada 20% või 30% mahupõhiseid lisatasusid ning lisatasusid asbesti taastamise ja kohalike materjalide kasutamise eest. Lammutus- ja rekonstrueerimistööd on lubatud 35% või 40% suuruse laienemisega, kui nendega kaasnevad puud või 50% energiatõhususe parandamise korral. Hetkel on Casa Molise plaan seda on pikendatud 31. detsembrini 2017.

Plan House Piemonte piirkond

Piedmontis tutvustati majade plaani 14. juuli 2009. aasta piirkondliku seadusega nr.20, millele järgnesid laiendused ja muudatused, sealhulgas viimane (LR 24/2014), mis on edasi lükanud koduplaani tähtaja 31. detsember 2015. Mis puudutab elamuid, siis Piemonte on võimalik teostada laiendusi kuni 20% kuupmeetrilises mahus ning lammutus- ja rekonstrueerimistöödel, kui tase 1.5 saavutatakse 25% ulatuses. Itaca protokoll 2009 või 35%, kui saadakse Itaca protokolli 2009 väärtus 2,5.

Plan House Puglia piirkond

Puglia regiooni jaoks on majaplaani esimene eeskiri 30. juuli 2009. aasta piirkondlik seadus nr.14. Elamute puhul on lubatud pikendada mahtu kuni 20% ning lammutustööd ja rekonstrueerimine, mille maht suureneb kuni 35-ni. %.
7. augusti 2013. aasta piirkondlikes seadustes nr 26 muudeti esialgu Puglia koduplaani tähtaega 31. detsembrini 2014, mis hiljem laiendati 31. detsember 2015 koos Piirkondlik seadus 49/2014.

Plan House Sardiinia piirkond

Plan Sardiinia maja ilmub 23. oktoobri 2009. aasta piirkondliku seadusega nr 4, millele järgnes mitu muudatust. Seejärel on Regione Sardegna laienenud kuni 29. november 2014 Kodu plaani taotluste esitamise tähtaeg.
Praegu ei ole täiendavaid laiendusi toimunud. Mis puudutab eluruume, siis kehtivad seni kehtivad õigusaktid kuni aastate jooksul ette nähtud erinevate toetuste protsendimäära alusel. Laienduste puhul oli mahumääraga boonuste rekonstrueerimisega 30%, 35%, 40%, 45% lammutuseks volumetrilised boonused 10%, 20% või 30%.

Plan House Sicily Region

Sitsiilia koduplaani esimene võrdlusstandard on 23. märtsi 2010. aasta piirkondlik seadus nr 6. Viimane laiendus, mis ilmub LR 21/2014, ootab see tähtaega 31. detsember 2015. Elamute puhul pakub Casa Casa Sicilia võimalust pikendada kuni 20% mahulisi lisatasusid ning lammutus- ja rekonstrueerimisvõimalusi kuni 25% või 35% mahuga, kui need paigaldatakse taastuvate energiaallikate abil.

Plan Toscana piirkonna maja

Majaplaan pärineb Toscanast 8. mai 2009. aasta piirkondliku seadusega nr.24. Seejärel andis piirkondlik seadus 77/2013 (2014. aasta piirkondlik rahastamine) tähtaja lõppemise 31. detsembrini 2014, nüüd laiendades seda veelgi 31. detsember 2015 pärit Piirkondlik seadus 29. detsember 2014 nr.86. Elamute puhul võimaldab Piano Casa Toscana pikendada kuni 20% rohkem kui brutopinda (maksimaalselt 70 ruutmeetrit) ning lammutus- ja rekonstrueerimistöid, mille laiendamine on kuni 35% rohkem kui brutopind.

Trentino Alto Adige'i maja planeering

Trentino Alto Adige puhul on vaja teha vahet kahe autonoomse provintsi vahel: Trento ja Bolzano. Autonoomne provints Trento aasta algusest ei taha koduplaani järgimist, pakkudes samas erakorralisi meetmeid, et hõlbustada kodu teiste seadustega. Autonoomne provints Bolzano selle asemel rakendas ta 2009. aasta riigi ja regioonide vahelise kokkuleppe 15. juuni 2009. aasta resolutsiooniga nr 1609.
Resolutsioonile järgnes provintsi seadus nr 2/2010, millega kõrvaldati algselt projektide esitamiseks kavandatud mõisted ja seeläbi parlamendi tegevuskava meetmed. lõputult. Bolzano autonoomses provintsis on võimalik kuni 200mc suurused elamute laiendused, samuti lammutamise ja rekonstrueerimise mahulised auhinnad, kuid ainult osalised (seetõttu ei tohi ehitist täielikult lammutada).

Umbria piirkonna majaplaan

Umbrias tutvustati majaplaani 26. juuni 2009. aasta piirkondliku seadusega nr.13. Põhiseadust muutnud eeskirjadega kehtestatud laienduste tõttu on tähtaega järk-järgult edasi lükatud kuni 31. detsember 2014. Teisest küljest ei ole teatud erijuhtumite jaoks tähtaega, näiteks mõnede lammutustööde puhul, mis on seotud rekonstrueerimisega linnaplaneerimise kava (PUA) raames.

Veneto piirkonna majaplaan

Esimene Veneto koduplaani piirkondlik seadus on 8. juulil 2009 nr 14, millele järgnesid mitmed muudatused. Eelmise aasta 2. detsembril jõustus Regionaalteaduse nr.32 / 2013 ametlikus väljaandes avaldatud Plan Casa Veneto kolmas väljaanne, mille kehtivusaega on pikendatud kuni 10. mai 2017. Piirkondlik seadus toob kaasa mõned olulised uuendused, mis on olnud ja on veel arutluse all ning samuti ministrite nõukoguga seotud probleemid.
Parandused on oodata peagi.

Plan House'i piirkond Valle d'Aosta

Valle D'Aostas on esimene koduplaani viitamisseadus nr. Tähtaegu ei ole see ei ole erakorraline seadus.
Sellele seadusele järgnes põhjalik analüüs resolutsiooniga 635/2010 ja resolutsiooniga 514/2012. Lubatud on elamuehitiste laiendamine, mille mahumäärad on kuni 20% ning lammutamis- ja ümberehitustööd, mille preemiad on kuni 35% või 45%.Video: