Maksuvabastus: maksumaksjalt nõutav teabetasu

Kassatsiooni kohaselt on maksumaksja kohustus teavitada kohalikku omavalitsust teatud piirkondade maksustatavast piirkonnast väljaarvamise ja Tarsu vabastuse saamiseks.

Maksuvabastus: maksumaksjalt nõutav teabetasu

TARSU erand

Tarsu erand

Seoses TARSU, tahkete olmejäätmete kõrvaldamise maks, mis hiljem asendati. t TIA (Seadusandlik dekreet 22/1997) ja seejärel Taresilt ning alates 1. Tjaanuarist 2014. T IUC (Set Unica Comunale) alates TARIuus jäätmemaks, see on maksumaksja kohustus teavitada elukohajärgset omavalitsust maksustatava vara omadustest, näiteks mis tahes aladest, mis ei kuulu maksukohustuslase hulka, et saadaTARSU erand.
Põhimõte, mis kvalifitseerub erandiks üldreeglist, mille kohaselt kohaliku omavalitsuse asutus peab tõendama maksukohustuse allikaid. Asutada kassatsioonikohus lause n. 3660, 24. veebruar 2015.

TARSU: tahkete olmejäätmete kõrvaldamise maks

TARSU, olmejäätmete kõrvaldamise maks, mis on nüüd asendatud, alates 1. jaanuarist 2014 IUC-ga, TARI, kvalifitseerub kodanike, institutsioonide ja ettevõtete kohalikule omavalitsusele võlgnetava tasuna tahkete olmejäätmete kogumise ja kõrvaldamise eest.
Distsiplineeritud Seadusandlik dekreet nr. 507/1993 mis on läbinud järjestikuseid muudatusi, on TARSU maks, mida kohaldatakse jäätmete kogumise ja kõrvaldamise teenuse kogumaksumuse alusel, kasutades võrdlusalusena eluruumide ja äriruumide pinda, kust linnajäätmed võivad pärineda.
Maksustamise objekt on:
• majapidamisjäätmed
• sarnased jäätmed (st need, mis tulenevad majanduslikust, käsitöönduslikust tööstuslikust tegevusest, mida saab samastada, vastavalt kohaliku omavalitsuse konkreetsele sättele, mis määratleb kvaliteedi ja kvantiteedi).
Seadusandliku dekreedi nr. 22/1997 kehtestati keskkonnahügieeni tariif (TIA1) ja seejärel seadusandliku dekreedi nr. 152/2006 integreeritud keskkonnakaitse tariif (TIA2), 2013. aastal asendati Tares ja 2014, koos IUC-ga koos IMU ja TASI-ga TARI poolt.
TARSU kohaldamise peamine nõue on valdade territooriumil asuvate ruumide ja katmata alade kasutamine. Seetõttu on tubade ruumid maksustatud mis tahes sihtkoha jaoks kasutatavad omadused ja nendega seotud lisad, näiteks kasti.

TARSU erand: kui see on planeeritud

Seaduse järgiTARSU erand järgmistel juhtudel:
- kondoomiumi osad, mida ei kasutata ainult
- kohalikud ja piirkonnad, kus linnajäätmete tootmist ei planeerita
- kui on objektiivselt võimatu jäätmeid iseseisvalt toota.
Kohalikud omavalitsused võivad kehtestada ka muud maksuvabastuse ja maksuvabastuse liigid, mis põhinevad maksumaksja leibkonna kuluvõimsusel ja samaväärse majandusolukorra näitaja Isee alusel.

TARSU erand: lause nr. Kassatsioonikohtu 3660/2015

Tarsu

SeosesTARSU erand, sekkus kassatsioonikohus hiljuti lause nr. 3660, 24. veebruar 2015, mis, alates maksumaksjaga seotud juhtumist, mõjutab praktiliselt kõiki maksumaksjaid.
Hääldus tuleneb otsusest, millega Campania piirkondlik maksukomisjon on kinnitanud kohaliku maksukomisjoni otsuse peale kohaliku omavalitsuse esitatud kaebust, kinnitades, et maksumaksja äriühingu suhtes aastatel 2002–2004 välja antud TARSU makse hindamisteated on õigustatud.
Maksuameti piirkondlik maksukomisjon märkis, et tõendamiskohustus nende alade võimaliku olemasolu ja piiritlemise eest, mille eest maksu ei ole tasutud, kannab sama maksumaksja. Äriühing, kes Riigikohtule esitatud kaebuses väitis, et TARSU ei peaks kuuluma ruumidesse ja aladesse, kus tekivad erilised, mitteseotud, mürgised või kahjulikud jäätmed.
Ermellini lükkab ettevõtte kaebuse tagasi, väites, et maksukohustuslane on kohustatud andma kohalikele omavalitsustele andmeid nende alade olemasolu ja piiritlemise kohta, mis ei aita maksustatava ala kvantifitseerimist TARSU eesmärgil.

Maksuvabastus: maksumaksjalt nõutav teabetasu

Tarsu

Lause n. Kassatsioonikohtu 24. veebruari 2015. aasta määrus nr 3660 mõjutab praktiliselt maksumaksjaid.
Tegelikult näeb vaidlusalune otsus ette, et kuigi maksukohustuse faktiliste asjaolude tõendamise kohustus lasub kohaliku omavalitsuse ametiasutusel, peab ta maksustamismäära kindlaksmääramise osas kandma. seega maksumaksja) sama kohaliku omavalitsuse teavitamise kohustus, et saada mõnede piirkondade väljaarvamine maksustatavast pinnast ja sellest vabastamine TARSU-st, mis on erand üldreeglist, mille kohaselt maksude tasumine maksustatakse. tahkeid olmejäätmeid hoitakse kõik need, kes asuvad või omavad omavalitsusüksuse territooriumil kinnisvara.Video: