Hoonestuskivide kõrvaldamine

Lammutus- ja ehitustöödest pärinevad prahid loetakse erijäätmeteks ja selle kõrvaldamine peab toimuma vastavalt kehtivatele eeskirjadele.

Hoonestuskivide kõrvaldamine

Ehitusjäätmed, inertsed jäätmed ja prügi kõrvaldamine

Enamik tänapäeva elus toimuvast tegevusest hõlmab teatud koguse tootmist prügi, mis tuleb nõuetekohaselt kõrvaldada, et vältida laastavat mõju keskkonnale.

killustiku ehitamine

Nende tegevuste hulgas on muidugi ka ehitustööstus erijäätmed ja haruldased olmejäätmed.
Pole ebatavaline aga näha, et killustik jäetakse kuritahtlikult avalikele ja eraõiguslikele muldadele või prügikastidele, et keskkonnakaitseks ja saastamiseks.
Suurem osa ehitustööde jäätmetest koosneb inertsed materjalidnagu krohvijäägid, tellised, raudbetoon ja mitte lammutamis- ja ehitustegevused.
kaevatud maa ja kivimidselle asemel seadus n. 2 2009, neid ei loeta jäätmeteks ja seetõttu, kui need ei ole saastunud, tuleb neid tootmiskohas uuesti kasutada, näiteks täitmiseks või täitmiseks.
Selleks, et neid saaks taas kasutada mujal kui tootmisplatsil, on vaja saata kohalikule omavalitsusele konkreetne taotlus.
Et demonstreerida, et kaevatud maa ja kivimid ei ole saastunud, tuleb need esitada konkreetsetele keemilistele analĂĽĂĽsidele.
Seega tuleb ehitusvaldkonnas ka killustiku kõrvaldamine läbi viia kehtivate eeskirjade juhiste kohaselt.
Ehitusjäätmete ebaõige kõrvaldamine on tegelikult a kuritegevus mida saab karistada ja mis parimal juhul võivad maksta suuri trahve.

Kes vastutab kipsplaadi või ehituskivide kõrvaldamise eest?

Norm, millele tuleb viidata, on Seadusandlik dekreet 3. aprill 2006, n. 152, Keskkonnaalased eeskirjad, mille kohaselt peab hoone sekkumise käigus tekkivate jäätmete kõrvaldamise koormat kandma prahi tootev isik.
Seega on praegune kohtupraktika ilmselge tõlgenduse kohaselt prügi tootja oluliselt kaasa nende loomisele ja seetõttu, et tööd teostab ettevõte, siis on see ettevõte ise, samas kui töö toimub iseseisvalt, siis on see hoone omanik või igal juhul selle tootja.

Kuidas ehituskivist nõuetekohaselt kõrvaldada

Lammutamise ja ehitustööde käigus tekkinud killustikku käsitletakse nagu erijäätmeid ja neid ei saa ehitusplatsil uuesti kasutada.
Seetõttu on vaja neid ette näha ümberpaigutamine prügilasse või võimaluse korral sobiv töötlemisettevõte, et neid uuesti kasutada.

killustiku ehitamine

Väikese koguse jäätmete puhul, mis pärinevad kodus tehtavast tööst, on mõnede omavalitsuste jaoks võimalik neid ise anda Ökoloogilised saared.
Siiski on vaja, et institutsioon näeks ka seda keeldumist ette oma plaanis eraldi jäätmete kogumine.
Igal juhul peavad killustiku kogumist teostama spetsiaalsed ettevõtted, kes on kõik registreeritudKeskkonnajuhtide riiklik register.
Tavaliselt esitatakse konkreetne vorm, millega saab taotluse esitada ettevõttele ja usaldada selle ülesande.
Kui transporditavad jäätmed, mis on klassifitseeritud ohtlikuks, on koguses vähem kui 30 kilogrammi või 30 liitrit päevas, ei nõuta saatedokumente.
Teisest küljest, kui need ületavad seda kogust, tuleb transpordile lisada konkreetne vorm sisaldab järgmisi andmeid:
- jäätmetekitaja nimi ja aadress;
- jäätmete päritolu, liik ja kogus;
- sihtettevõte;
- teekonna juurde jõudmine;
- saaja nimi ja aadress.

Kuidas vähendada ehituskivide tootmist

Lisaks sellele, kuidas killud tuleb kõrvaldada, peab peamine eesmärk, ka ehitusvaldkonnas töötavate inimeste jaoks, olema jäätmematerjalide tootmise vähendamine.
Parim viis seda teha on ümbertöötlemine, st nende materjalide taaskasutamine, millel võib olla teine ​​elu.

Milan ja Monza Edilcasa Multiservice pakub kiiret ja tõhusat teenust, kus kõik on saidil selgitatud RitiroMacerieMonza
Samas ei pruugi kõik materjalid olla taaskasutada, on oluline muuta ülesvoolu.
Üks selleks otstarbeks kasutatavaid süsteeme on valikuline lammutamine millega nähakse ette selliste jäätmete kasutamist võimaldavate tehnikate kasutamine, mis võimaldavad suunata neid korduvkasutatavaid materjale asjakohastesse töötlemisettevõtetesse.
Alternatiivselt on võimalik kasutada meetodit kontrollitud lammutamine kus materjalid on diferentseeritud järgnevaks küljeks. Üldiselt eraldatakse erineva konsistentsiga materjalid ja neid saab seetõttu uuesti kasutada erinevates valdkondades, nagu kivimaterjalid, metallid, puit, plast jne.

Kas teil on vaja hinnanguid jäätmete kõrvaldamise kohta?

keskmine hind jaoks prügi kõrvaldamine see on muutuv kogu Itaalias, osa sellest 80 eurot / mc kuni 115 Euro / mc, saate pakkumise otse oma piirkonna ettevõtetelt, kasutades tasuta teenust EmTudoDesign.com vahendid WhatsApp sisestades:
- nimi ja perekonnanimi;
- linn;
- e-post;
- lĂĽhike kirjeldus ja kogus.

PrĂĽgi ehitamise hinnangudVideo: