Digitaaltelevisioon: sõnastik

Sõnavara jaguneb neljaks peatükiks, et õppida ära tundma maapealse digitaaltehnoloogia tekkimisega loodud uusi tehnilisi termineid.

Digitaaltelevisioon: sõnastik

Digitaaltelevisioon mis on nüüdseks vana analoogtelevisiooni asendanud, on oma tehnoloogiaga kaasa toonud uue keele ja uued tehnilised terminid. Seetõttu on kasulik kasutada spetsiaalset sõnastikku, et õppida neid ära tundma.
Kokkupuute selguse huvides on sõnastik jagatud neli erinevat artiklit, mida analüüsitakse aeg-ajalt selliste teemade kohta nagu:
- digitaalsete või numbriliste signaalide matemaatiline terminoloogia ja digitaalsete ülekannete aluseks olev statistiline arvutus;
- algoritmid, mis parandavad digitaaltelevisioonisignaalide häireid ja moonutusi;
- matemaatilised mudelid, algoritmid ja tehnikad.
A-C digitaalne TV sõnastik
C-G digitaalse TV sõnastik
I-P digitaalne TV sõnastik
P-V digitaaltelevisiooni sõnastikVideo: